Studieprofiel

De afstudeerrichting Interactive Media Design (I/M/D) aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) is bedoeld voor studenten die de samenleving willen beïnvloeden door het ontwerpen van interactiviteit tussen mensen, machines, systemen, processen, samenlevingen en culturen. In hun werk is ‘de mens’ altijd de belangrijkste factor.

Studenten, docenten en het afdelingshoofd vertellen er meer over deze opleiding in onderstaande video:

Het technologie- en medialandschap heeft in de afgelopen tijd radicaal nieuwe en complexe systemen van menselijk, sociaal en cultureel gedrag voortgebracht. Deze opleiding speelt hierop in door een nieuwe generatie ontwerpers op te leiden die deze veranderingen begrijpen. Deze ontwerpers stellen geaccepteerde normen ter discussie. Ze analyseren kritisch en creatief en deze ontwerpers kunnen nieuwe soorten interactieve ontwerpoplossingen ontwikkelen om de uitdagingen van vandaag en van de toekomst aan te gaan.

Studenten leren een kritisch en geëngageerd standpunt te ontwikkelen ten aanzien van sociale en culturele vraagstukken, met sterke leiderschaps- en ondernemersvaardigheden. De nadruk ligt op het ontwikkelen van traditionele en digitale ontwerpvaardigheden, terwijl tegelijkertijd esthetische, sociale en culturele theorieën worden bestudeerd die ervoor zorgen dat de student een open benadering heeft. Onderzoek naar nieuwe gebieden van ontwerpinnovatie en samenwerking - zoals bio-design, kunstmatige intelligentie, de meta-verse, responsieve omgevingen en fysieke scheiding - wordt aangevuld met een focus op toepassing en impact op de maatschappij.

Specificaties

Graad

Bachelor of Arts

Opleidingsduur

4 jaar voltijd

Studielast

Startmoment

september

Afdelingshoofd

Janine Huizenga

Aanmelddeadline

1 mei (uiterlijk deadline)

Voertaal

Engels (Taaleisen)

Opleiding / CROHO

B Vormgeving / 39111

Meer inzichten in deze opleiding

Luister naar een gesprek met eerstejaarsstudenten Tala Abdalhadi en Marijn Brussel over het curriculum van Interactive Media Design en enkele van de opdrachten waaraan ze hebben gewerkt!

Bekijk afstudeerprojecten van afgelopen jaren op graduation.kabk.nl

screenshot Graduation Catalogue BA Interactive Media Design
screenshot Graduation Catalogue