Uitkomsten van onderzoek

Aan de KABK wordt er veel belang aan gehecht dat de artistieke en discursieve uitkomsten van onderzoek door studenten en medewerkers worden gedeeld en publiek worden gemaakt. De KABK gemeenschap draagt op verschillende manieren bij aan het discours over onderzoek. In de eerste plaats worden resultaten van onderzoek naar buiten gebracht in de vorm van artistieke output zoals exposities, performances, installaties, kunstenaarsboeken en ontwerpprojecten.

Daarnaast worden onderzoeksprojecten en de uitkomsten hiervan gepresenteerd in lezingen, conferenties en symposia. Voor een overzicht van dergelijke activiteiten en evenementen zie de ‘Agenda’ en ‘Nieuws’ secties en de lijst met lezingen en symposia geïnitieerd door het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk. Ten slotte publiceren lectoren, docenten, studenten, promovendi en alumni ook aspecten van hun onderzoek. Onderstaande overzicht van publicaties beoogt niet volledig te zijn, maar de reikwijdte en focus te laten zien van onderzoek uitgevoerd aan de KABK.

Een selectie van titels

Selection of winners BA Thesis Award

Thesis Award - Lectorate Art Theory & Practice (KTP): awarded theses by bachelor and master graduates

Thesis portal BA Graphic Design: Theses by Graphic Design students 2015-16

Meer publicaties zijn te vinden op de webpagina's van de lectoraten: