Vacature: intendant kunsttalent / projectleider talentbeurzen

Overzicht

21 december 2018

De intendant/projectleider is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het beurzenprogramma, inclusief de coördinatie van de coachingsprogramma’s en de verslaglegging van het project.

Het project loopt van februari 2019 t/m augustus 2020.

Organisatie

Het kunstvakonderwijs (KUO) richt zich vanuit haar opdracht specifiek op het bijtijds scouten en tot ontwikkeling brengen van toptalent. Het KUO wil de instroom van Nederlands talent stimuleren.

Om dit te bereiken stelt het KUO/Team Talent samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie talentbeurzen ter beschikking. De beurzen zijn bedoeld voor 10 tot 15 ambitieuze talenten in de leeftijd van 15-25 jaar, die actief zijn in één of meerdere kunstdisciplines en die zich willen oriënteren op een studie in het kunstvakonderwijs. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jongeren die tot nu toe minder goed bereikt worden en talenten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving.

Talenten die op basis van de voordrachten, aangeleverde informatie en eventuele auditie worden geselecteerd, kunnen een beurs ontvangen. Na selectie volgt een gesprek en wordt het talent gekoppeld aan een passende (voor)opleiding en een persoonlijke coach. Voorop staat dat het hierbij gaat om maatwerk en geen van te voren vastgelegd pakket.

De operationele verantwoordelijkheid ligt bij het KUO/Team Talent. De praktische uitvoering ligt in handen van de intendant/projectleider. Voor de planning en coördinatie van bovenbeschreven project zoeken wij met ingang van 1 februari 2019 een intendant kunsttalent / projectleider talentbeurzen.

Functiebeschrijving

De intendant is een inspirerende talentenmakelaar met gevoel voor wat er onder jongeren speelt. Hij/zij draagt zorg voor de totstandkoming van een programma op maat en goede aansluiting op het voorbereidende kunstvakonderwijs. Onder de operationele verantwoordelijkheid van het KUO/Team Talent is hij/zij verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het specifieke beurzenprogramma. Dit heeft met name betrekking op:

 • werving, selectie en begeleiding van jong talent
 • samenstelling en begeleiding van selectiecommissies op basis van de aanmeldingen
 • de afstemming met de kunstvakopleiding waar het talent het traject gaat volgen en aanspreekpunt voor de coaches die door de opleidingen worden aangewezen
 • monitoren en evalueren van de voortgang van het traject en van de bevindingen van de talenten

Profielschets

De intendant/projectleider:

 • heeft aantoonbare ervaring als projectleider
 • heeft bij voorkeur ervaring met het begeleiden, stimuleren, coachen en adviseren van jong talent
 • heeft een heldere visie op het begeleiden van cultureel en divers jong (kunst)talent
 • is in staat te opereren binnen de kaders van het voorbereidend kunstvakonderwijs
 • heeft bij voorkeur inzicht in de sector beeldende kunst en vormgeving
 • vormt een verbindende factor binnen het project

Taken

 • het uitzetten van de call
 • organiseren van selecties
 • na selectie van (10-15) talenten, in afstemming met kunstvakonderwijs aantrekken van coaches die verbonden zijn aan KUO/(voor)opleiding en die als aanspreekpunt en mentor voor de talenten functioneren
 • zorgdragen voor terugkoppelingen met coaches over voortgang
 • organiseren van feedback/uitwisselingen met coaches en talenten over voortgang en ervaringen (1 startbijeenkomst en 3 uitwisselingen per jaar)
 • zorgdragen dat de ervaringen en inzichten van talenten in aantrekkelijke en overdraagbare vorm worden verzameld en gedeeld

Wat bieden wij?

Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de CAO-HBO schaal 10 (max. € 3.853,59 bruto per maand op fulltime basis excl. 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag).

De omvang van het dienstverband is 0,4 fte (twee dagen per week) in de periode februari 2019 tot en met augustus 2020.

Informatie en sollicitatie

Vragen?

Nadere informatie over de functie, waaronder het projectplan, is in te winnen bij Marion Schiffers, senior beleidsmedewerker, via mschiffers@codarts.nl.

Solliciteren

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot uiterlijk 23 januari 2019 worden gericht aan werving@hdkdenhaag.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 28 januari 2019.