Aankondiging

In vervolg op het eerdere bericht van het College van Bestuur d.d. 17 mei jl. berichten wij u dat na constructief overleg met de (coördinerend) docent is besloten dat de wegen tussen de KABK en die docent ook uiteen zullen gaan. Het College van Bestuur wenst hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.