The course will familiarise students with different ways of writing about art. This is achieved through a series of combined lectures and workshops by experts (writers and artists) in which students will experiment with different approaches to ‘Writing Art’.

Docenten

Liesbeth Fit, Janneke Wesseling en gastdocenten


VOOR WIE?

Voor studenten van de KABK en LU uit het 2de, 3de en 4de jaar

tijd

9 sessies op de woensdagmiddag, september 2018 – januari 2019INTRODUCTIE

Er bestaan net zo veel verschillende manieren om over kunst te schrijven als er auteurs zijn. Het is echter mogelijk om specifieke genres en tradities in het schrijven over kunst te onderscheiden, zoals kunstkritiek, performatief schrijven, experimenteel schrijven, geschriften door kunstenaars, etc.

Is het mogelijk om een brug te slaan tussen taal enerzijds en de visuele ervaring van een kunstwerk anderzijds? Hoe kan een persoonlijke kunstervaring aan de lezer worden overgebracht op een overtuigende en boeiende manier? Wat is de status, of de functie, van tekst in relatie tot het kunstwerk, wat zijn de mogelijkheden en de potentiele beperkingen in schrijven over kunst? Is het mogelijk om je te engageren in een kunstkritisch, academisch of artistiek discours over visuele beelden op basis van tekst; en zo ja, hoe doe je dat?

De cursus beschouwt een scala aan geschriften over kunst: van voorbeelden van kunstkritiek tot hedendaagse en experimentele vormen van schrijven over kunst. Het doel van de cursus is om studenten te stimuleren om te schrijven en een persoonlijke ‘stem’ te ontwikkelen. De nadruk ligt daarom op ‘leren door doen’, wat betekent dat het experiment en de praktijk van het schrijven in plaats van de theoretische input de basis van het leerproces vormt.

Voor BA studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de KABK en de Universiteit Leiden.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (5 EC + 1 EC voor portfolio ontwerp).

Max. 20 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.

De cursus is in het Engels.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Meld je aan vóór zaterdag 7 september 2019 23:59 uur (CET) door je voor het vak in te schrijven in Osiris. Om je inschrijving af te ronden dien je een korte motivatie (max. 300 woorden) en kleine selectie van geschreven werk te uploaden (beide in PDF) Je ontvangt uiterlijk dinsdag 10 september 2019 bericht over de uitslag van je aanmelding. Onvolledige of te late aanmeldingen, of aanmeldingen per email, worden niet geaccepteerd.

Voor vragen kun je contact opnemen met Liesbeth Fit: L.Fit@kabk.nl, of met Emily Huurdeman, coordinator van het lectoraat: lectoraatktp@kabk.nl.

For questions, please contact Liesbeth Fit at L.Fit@kabk.nl or Emily Huurdeman, coordinator of the lectorate, at lectoraatktp@kabk.nl.

De opzet van de cursus is thematisch. Een docent met expertise in het betreffende veld van schrijven zal ingaan op elk thema in een lezing, presentatie of workshop. De docent zal het thema uitdiepen, met gebruik van voorbeelden uit de schrijfpraktijk. Voorafgaand aan of na afloop van de lezing geeft elke docent de studenten een opdracht om een specifiek soort tekst te schrijven. De teksten zullen van commentaar worden voorzien aan het einde van of na de bijeenkomst. Studenten herschrijven dan de tekst voor hun portfolio. De teksten worden collectief besproken (peer feedback) en de docent zal inhoudelijke feedback geven. Korte schrijfopdrachten en een performance vormen onderdeel van de workshops

Na succesvolle afronding van deze cursus zullen studenten:

Schrijfvaardigheden hebben ontwikkeld;

In staat zijn om verschillende manieren van schrijven in te zetten om ideeën en meningen te uiten over kunst en ontwerp en over het eigen werk;

In staat zijn om kritisch te reflecteren op kunst en ontwerp en op de eigen positie in het veld als kunstenaar, ontwerper, criticus of onderzoeker

De uiteindelijke resultaten worden verzameld in een portfolio. ECTS credits worden toegekend op basis van de opdrachten, het portfolio en de participatie in de klas.

Een schrijfcoach zal bij alle lezingen en workshops aanwezig zijn om het schrijfproces van de studenten mede te begeleiden.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten in het 1ste semester op woensdagmiddagen van

16.00-18.00 (Lokaal TBA). 11 September - Janneke Wesseling + Liesbeth Fit

18 september - Janneke Wesseling + Liesbeth Fit 2 oktober - Anna Arov + Liesbeth Fit

16 oktober - Nicoline Timmer + Liesbeth Fit 30 oktober - Sander Uitdehaag + Liesbeth Fit

6 november- Sander Uitdehaag + Liesbeth Fit 20 november - Liesbeth Fit

27 november - Liesbeth Fit 11 december - Evaluation: Janneke Wesseling + Liesbeth Fit

THEMES AND LECTURERS

How to write art criticism? What is art criticism? How to convey visual experience and engage the reader? Who is your audience?

Lecturer: Janneke Wesseling - Art critic NRC Handelsblad; Director PhDArts, Leiden University; Professor at the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University; Professor Art and Theory, KABK, The Hague

How can writing inform and transform our artistic practice and vice versa? We will be exploring this two-way process by applying a performative approach to the written word.

Lecturer: Anna Arov - Artist and poet; Editor of Versal; Lecturer at the Interactive/Media/Design department, KABK, The Hague

How do artists write on or for their own work, as critics and/or as researchers? How to become specific about your own (art)world?

Lecturer: Nicoline Timmer - Artist and writer

The subject or topic of a text will be explored in and through the writing itself, for example by using restrictions.

Lecturer: Sander Uitdehaag - writer and photographer

Final assignment: students choose a personal perspective and approach in writing a text on a work of art. Special attention to fiction as a narrative component.

Lecturer: writing coach Liesbeth Fit - Independent writer and editor; Lecturer at the Design Academy Eindhoven and KABK, The Hague

What did students learn? Did students develop a personal perspective, or several perspectives, on writing and on art? What is their ambition?

Lecturers: Liesbeth Fit & Janneke Wesseling

Deze cursus is georganiseerd in samenwerking met deAcademy of Creative and Performing Arts (ACPA) van Universiteit Leiden.