Ter gelegenheid van de publicatie Robert Smithson: Art in Continual Movement presenteert Alauda Publications het symposium ‘Rethinking Robert Smithson’ over de relevantie van het werk van de kunstenaar Robert Smithson (1938–1973) voor de hedendaagse kunstpraktijk.

Op verschillende manieren zijn de discussies over kunst uit de jaren zeventig ook in deze tijd zeer actueel: de relatie tussen kunst en ecologie, de positie van de kunstenaar in een groeiende informatie- en mediamaatschappij en de crisis van het (neo)liberalisme. Aan de hand van twee thema’s die zijn gerelateerd aan Smithsons rijke oeuvre, Art and Ecology en The Cinematic Condition, worden actuele vraagstukken in de kunstpraktijk van de jaren zeventig en nu onder de loep genomen door internationaal vooraanstaande theoretici en kunstenaars.

Met bijdragen van onder andere ANN REYNOLDS (Associate Professor, Department of Art and Art History, University of Texas, Austin, auteur van Robert Smithson: Learning from New Jersey and Elsewhere, 2003), T.J. DEMOS (kunsthistoricus, UCL, Londen), SABETH BUCHMANN (Professor of the History of Modern and Postmodern Art, Academy of Fine Arts, Wenen), IAN WHITE (curator en kunstenaar, Londen), NILS NORMAN (kunstenaar, Londen),MAJA EN REUBEN FOWKES (curatoren en kunsthistorici, Boedapest/Londen) en GAIL WHITEMAN (Professor of Sustainability, Management and Climate Change, Erasmus Universiteit, Rotterdam).

De taal van het symposium is Engels.

Aanmelden is vereist

Toegang: € 15,-
Studenten: € 7,50

Alauda Publications (Ingrid Commandeur) in samenwerking met het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines (LUICD)

Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK); Lectoraat Art & Public Space (LAPS), Gerrit Rietveld Academie

09.30: deuren open
10.00 – 10.15: Introductie: Ingrid Commandeur and Anja Novak
10.15 – 10.25: Presentatie van het eerste exemplaar van Robert Smithson; Art in Continual Movement aan Reyn van der Lugt, voorzitter van Land Art Contemporary 10.25: Kick off symposium: Anja Novak (moderator)

I ART AND ECOLOGY

10.30 – 11.15: Lezing: T.J. DEMOS (Kunsthistoricus, UCL, Londen)
11.15 – 11.45: Lezing: NILS NORMAN (kunstenaar, Londen)
11.45 – 12.00: korte pauze
12.00 – 12.15: Statement: GAIL WHITEMAN (Professor of Sustainability, Management and Climate Change, Erasmus University, Rotterdam)
12.15 – 12.45: Discussiepanel met T.J. Demos, Nils Norman, Maja en Reuben Fowkes Moderator: Sven Lütticken
12.45 – 13.45: lunch
13.45 – 14.00: The Ultraperiferic. Presentatie door Nils van Beek (curator SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte)

II THE CINEMATIC CONDITION

14.00 – 14.45: Lezing: ANN REYNOLDS (Associate Professor, Department of Art and Art History, University of Texas, Austin, schrijver van Robert Smithson: Learning from New Jersey and Elsewhere, 2003)
14.45 – 15.30: Lezing: SABETH BUCHMANN (Professor of the History of Modern and Postmodern Art, Academy of Fine Arts, Wenen)
15.30 – 16.00: koffie pauze
16.00 – 16.15: Statement/performance Trauerspiel Earthwork: IAN WHITE (curator en kunstenaar, Londen)
16.15 – 16.45: Discussiepanel met: Ann Reynolds, Sabeth Buchmann, Ian White. Moderator: Eric C.H. de Bruyn
17.00: Dankwoord
17.00 – 18.30: borrel

Robert Smithson: Art in Continual Movement

Dit boek gaat over de hedendaagse relevantie van het oeuvre van Robert Smithson. Zijn beroemde Land Art kunstwerk Broken Circle/Spiral Hill (Emmen, 1971), tot stand gekomen in het kader van de tentoonstelling Sonsbeek 71, fungeert als een case study van waaruit zich een aantal belangrijke thema’s ontvouwen, die nog steeds even actueel zijn in de hedendaagse kunst: ‘Models of Spectatorship’, ‘Art and Ecology’, ‘Documentation’, ‘Museum, Media, Society’ en ‘The Cinematic’. Het boek brengt voor het eerst een complete selectie archiefmateriaal samen – foto’s, filmopnamen, tekeningen, teksten en brieven – gerelateerd aan Broken Circle/Spiral Hill, verspreid over verschillende archieven in Nederland en de Verenigde Staten.

  • Redactie: Ingrid Commandeur en Trudy van Riemsdijk-Zandee
  • Auteurs: Max Andrews, Eric C.H. de Bruyn, Stefan Heidenreich, Sven Lütticken, Anja Novak, Vivian van Saaze
  • Ontwerp: Esther Krop
  • ISBN: 9789081531481
  • Verkrijgbaar in boekwinkels of bestel online op www.alaudapublications.nl
  • Partners: SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Land Art Contemporary
  • Robert Smithson: Art in Continual Movement is onderdeel van het programma Land Art Contemporary
Ingrid Commandeur & Trudy van Riemsdijk-Zandee (eds.), Robert Smithson: Art in Continual Movement, Alauda Publications 2012.