OF SPONGE, STONE AND THE INTERTWINEMENT WITH THE HERE AND NOW. A METHODOLOGY OF ARTISTIC RESEARCH.

Auteur: Janneke Wesseling.
Uitgeverij: Valiz (vis-a-vis), Amsterdam.
Gepubliceerd ter gelegenheid van Wesseling’s inaugurele rede behorend bij het aanvaarden van de leerstoel Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten, Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Academie der Kunsten (ACPA) op 19 september 2016.
Ontwerp: Sam de Groot.
ISBN: 978-94-92095-21-3.

Of Sponge, Stone and the Intertwinement with the Here and Now introduceert de notie van ‘ervaring’ als centraal concept in een methodologie van artistiek onderzoek. Wesseling traceert een genealogie van ‘ervaring’ van William James, John Dewey en Alfred North Whitehead tot Brian Massumi, en schetst zo een context voor het begrijpen van de betekenis van dit concept binnen het veld van onderzoek in de beeldende kunsten. In het centrale argument wordt de nadruk gelegd op de praktijk van artistiek onderzoek en de verwevenheid van denken en maken.

Deze publicatie is een enigszins uitgebreide versie van Wesselings inaugurale lezing aan de Universiteit van Leiden. Het bevat artistieke interventies van de Oostenrijkse kunstenaar en PhD onderzoeker Lilo Nein.

Of Sponge… is te bestellen via de website van Valiz.