Janneke Wesseling is per 1 februari 2016 benoemd tot hoogleraar aan de Academie der Kunsten (ACPA), Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, waar zij de leerstoel Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten bekleedt. Op 19 september 2016 sprak zij haar oratie uit, getiteld ‘Of sponge, stone and the intertwinement with the here and now. A methodology of artistic research.

Wanneer en waar

19 September 2016
16:00 hrs
Academy Building
Large Auditorium
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

De Academie der Kunsten (ACPA) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Deze samenwerking biedt beeldende kunstenaars, vormgevers en musici de mogelijkheid te promoveren aan de Universiteit Leiden, middels de PhDArts (beeldende kunst en ontwerp) en docARTES (muziek) doctoraatstrajecten.

De publicatie Of Sponge, Stone and the Intertwinement with the Here and Now, een enigszins uitgebreide versie van Wesseling’s inaugurale rede aan de Universiteit Leiden, is te bestellen via de website van Valiz.