Onderzoeksactiviteiten

Introductie

Onderzoek is een van de belangrijke pijlers van de Hogeschool der Kunsten in Den Haag. Het aspect van onderzoek richt zich binnen de onderwijsprogramma’s op de artistieke en intellectuele ontwikkeling van de student. Daarnaast en in samenhang daarmee wordt onderzoek verricht door docenten van de Hogeschool. De wijze waarop onderzoek wordt vormgegeven aan de Hogeschool der Kunsten wordt mede gevoed en geïnspireerd door de intensieve samenwerking met de Universiteit Leiden.

De aard van de onderzoeksactiviteiten verschilt per niveau. In de Bachelor gaat het om het aanleren van elementaire onderzoeksvaardigheden die de kunstenaar/musicus in de latere kunstpraktijk nodig heeft. Deze hebben betrekking op het gearticuleerd kunnen reflecteren op het eigen vak en op de kunstpraktijk in het algemeen. Onderzoek in de Master is meer specifiek gericht op het uitvoeren van een onderzoeksproject, waarmee de student zich in het eigen veld specialiseert. De onderzoeksonderwerpen hebben in de regel direct betrekking op de specifieke discipline van de student en zijn zowel van belang voor de eigen artistiek-intellectuele ontwikkeling als voor de ontwikkeling van de discipline. Ook is er sprake van onderzoek ten behoeve van sociaal-maatschappelijke thema’s en de kunst in relatie tot andere disciplines. Na de Masterstudie kan men zich - in de regel na enkele jaren praktijkervaring - aanmelden voor selectie voor deelname aan een doctoraatsprogramma voor musici en componisten (docARTES) of voor beeldende kunstenaars en ontwerpers (PhDArts) via de Academie der Kunsten, het samenwerkingsverband van de Hogeschool der Kunsten met de Universiteit Leiden.

Uiteindelijk zijn alle resultaten die uit de verschillende vormen van onderzoek en op de verschillende niveaus voortkomen van groot belang voor de kunstpraktijk en dragen ze bij aan de versterking van het onderwijs aan de Hogeschool.

Cookie-gebruik

Deze site gebruikt cookies om je browse-ervaring te verbeteren.
Zie voor meer informatie onze cookiebeleid.

Cookievoorkeuren beheren

cookievoorkeuren beheren

Bekijk de onderstaande informatie en selecteer de cookies die je wilt inschakelen. U kunt doorgaan naar de site zonder deze cookies te accepteren, maar het kan zijn dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die door de KABK en derden worden gebruikt, lees je in ons cookiebeleid.

Selecteer je cookievoorkeuren