Op 1 maart 2017 ontving een onderzoeksconsortium onder leiding van Janneke Wesseling een NWO subsidie van 500.000 euro voor het project ‘Bridging art, design and technology through Critical Making’. Met de subsidie wordt een vierjarig onderzoekstraject gerealiseerd dat zich richt op de ontwikkeling van het discours rond Critical Making.

Onder leiding van senior onderzoekers verbonden aan de betrokken instituten zullen een promovendus en drie junior onderzoekers aan de slag gaan met vier deelprojecten, waarbij zij tijdelijk gestationeerd worden bij een of meer van de consortiumpartners. Artistic research is het methodologisch uitgangspunt. Een call for proposals zal worden gepubliceerd in april 2017.

De subsidie is verleend in het kader van het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur, één van de onderzoeksprogramma’s van de topsector Creatieve Industrie. Het programma financiert projecten die verbindingen leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Het Critical Making NL consortium bestaat uit de Universiteit Leiden (Academie der Kunsten), Hogeschool Rotterdam (Willem de Kooning Academie, Creating 010), Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Waag Society in Amsterdam en West Den Haag. Het project volgt op het onderzoekstraject dat het consortium reeds ondernam in het kader van een gehonoreerde Creatieve Industrie – KIEM subsidieaanvraag, getiteld ‘Critical Making as a model for art practice in the digital age’. In dat kader vinden de komende maanden nog enkele publieke evenementen plaats. Als u op de hoogte wenst te blijven van de ontwikkelingen en het programma, gelieve een email te sturen aan info@phdarts.eu.