In het najaar van 2013 is het thema van de Studium Generale lezingen ‘Vijf Vrouwen’, met lezingen van Femmy Otten, Joanna van der Zanden, Andrea Stultiens, Janneke Wesseling en Mirjam Westen. Het programma wordt in het voorjaar 2014 vervolgd met het thema ‘Vijf Mannen’.

Op 10 september 2013 is Janneke Wesseling gepromoveerd op het proefschrift De volmaakte beschouwer. De ervaring van het kunstwerk en de actualiteit van de receptie-esthetica’.

Het hoofdthema van het proefschrift is de vraag naar de interactie tussen beschouwer en kunstwerk. Wat gebeurt er tussen een beschouwer en een kunstwerk? Hoe ervaren we betekenis in een kunstwerk? Hoe kan het interpretatieproces worden begrepen en geanalyseerd? Het onderzoek is gericht op het uitdiepen en problematiseren van het receptie-esthetische begrippenapparaat. Om tot een beter begrip te komen van de uitwisseling tussen beschouwer en kunstwerk wordt in het proefschrift een aantal nieuwe theoretische begrippen geïntroduceerd. Het onderzoek is gebaseerd op een langdurige kunstkritische praktijk en op de persoonlijke ervaring van kunstwerken.

Datum

13 november 2013

Plaats

Hogeschool voor de Kunsten (HKU), BKV, Ina Boudier-Bakkerlaan 50, Utrecht

tijd

16.00u

Voor wie?

Het HKU Studium Generale is openbaar en vrij toegankelijk voor iedereen.