De cursus maakt studenten bekend met verschillende manieren om over kunst te schrijven. Dit wordt bereikt door een serie lezingen door experts en door workshops waarin studenten experimenteren met verschillende benaderingen van ‘Writing Art’. Er bestaan net zo veel verschillende manieren om over kunst te schrijven als er auteurs zijn. Het is echter mogelijk om specifieke genres en tradities in het schrijven over kunst te onderscheiden, zoals kunstkritiek, performatief schrijven, experimenteel schrijven, geschriften door kunstenaars, etc.

Docenten

Janneke Wesseling, Liesbeth Fit en gastdocenten

VOOR WIE?

Voor studenten van de KABK en LU uit het 2de, 3de en 4de jaar

Datum

12 sessies op de woensdagmiddag, oktober 2017 – januari 2018

INTRODUCTIE

Is het mogelijk om een brug te slaan tussen taal enerzijds en de ervaring van een kunstwerk anderzijds? Hoe kan een persoonlijke kunstervaring aan de lezer worden overgebracht op een overtuigende en boeiende manier? Wat is de status, of de functie, van tekst in relatie tot het kunstwerk, wat zijn de mogelijkheden en de potentiele beperkingen in schrijven over kunst? Is het mogelijk om je te engageren in een kunstkritisch, academisch of artistiek discours over visuele beelden en auditieve ervaring op basis van tekst; en zo ja, hoe doe je dat?

De cursus beschouwt een breed scala aan geschriften over kunst: van voorbeelden van kunstkritiek tot hedendaagse en experimentele vormen van schrijven over kunst. Het doel van de cursus is om studenten te stimuleren om te schrijven en een persoonlijke ‘stem’ of aanpak te ontwikkelen.

Voor BA studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de Koninklijke Academie en Universiteit Leiden.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (5 EC). Studenten van de KABK kunnen een extra studiepunt behalen door het zelf vormgeven van hun portfolio.

Max. 20 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten in het 1ste semester op woensdagmiddagen van 16.00-18.00 u (PC.202).

 • Woensdag 4 oktober 2017 – Writing art criticism 1
 • Woensdag 11 oktober 2017 – Writing art criticism 2
 • Woensdag 25 oktober 2017 – Writing as experiment 1
 • Woensdag 1 november 2017 – Writing as experiment 2
 • Woensdag 8 november 2017 – Writing & image 1
 • Woensdag 15 november 2017 – Writing & image 2
 • Woensdag 22 november 2017 – Artists’ writing 1
 • Woensdag 29 november 2017 – Artists’ writing 2
 • Woensdag 6 december 2017 – Performative writing 1
 • Woensdag 13 december 2017 – Performative writing 2
 • Woensdag 20 december 2017 – Writing art (workshop)
 • Woensdag 10 januari 2018 – Evaluation

Meld je aan vóór maandag 11 september 2017 door een korte motivatie (max. 400 woorden) en kleine selectie van geschreven werk te sturen aan: L.Fit@kabk.nl.

De uitslag van de selectie volgt uiterlijk op vrijdag 15 september 2017.

De opzet van de cursus is thematisch. Een docent met expertise in het betreffende veld van schrijven zal ingaan op elk thema in een lezing of presentatie. De docent zal het thema uitdiepen, met gebruik van voorbeelden uit de schrijfpraktijk. Voorafgaand aan de lezing geeft elke docent de studenten een opdracht om een specifiek soort tekst te schrijven. De teksten zullen van commentaar worden voorzien aan het einde van iedere bijeenkomst. Studenten herschrijven dan de tekst voor de workshop in de daaropvolgende week. Tijdens de workshop zullen alle teksten collectief worden besproken (groepsfeedback) en de docent zal inhoudelijke feedback geven. Korte schrijfopdrachten vormen onderdeel van de workshops.

Na succesvolle afronding van deze cursus zullen studenten:

 • Schrijfvaardigheden hebben ontwikkeld;
 • In staat zijn om verschillende manieren van schrijven in te zetten om ideeën en meningen te uiten over kunst en ontwerp en over het eigen werk;
 • In staat zijn om kritisch te reflecteren op kunst en ontwerp en op de eigen positie in het veld als kunstenaar, ontwerper, criticus of onderzoeker.

De uiteindelijke resultaten worden verzameld in een portfolio. ECTS credits worden toegekend op basis van het portfolio en de participatie in de klas.

Een schrijfcoach zal bij alle lezingen en workshops aanwezig zijn om het schrijfproces van de studenten mede te begeleiden.

1+2. WRITING ART CRITICISM

Hoe kunstkritiek te schrijven? Wat is kunstkritiek? Hoe kan visuele ervaring worden gecommuniceerd en hoe betrek je de lezer? Wie is je publiek?

 • Docent: Dr. Janneke Wesseling
  Kunstcriticus NRC Handelsblad; Directeur PhDArts, Universiteit Leiden; Professor Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden; Lector Kunst en Onderzoek, KABK, Den Haag

3+4. WRITING AS EXPERIMENT
Het subject of onderwerp van een tekst zal worden verkend in en door het schrijven zelf, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘voorwaarden’, zoals een cadavre exquise.

 • Docent: Sander Uitdehaag
  Schrijver en fotograaf

5+6. WRITING & IMAGE
Een oefening gericht op de relatie tussen tekst en beeld. Hoe kunnen deze met elkaar in verband worden gebracht? Hoe kunnen deze elkaar beïnvloeden en sturen, en wat zijn daarvan de mogelijke effecten ten aanzien van het narratief?

 • Docent: Marieke Barnas
  Schrijver, dichter en kunstenaar

7+8. ARTISTS’ WRITING
Hoe schrijven kunstenaars over of voor hun eigen werk, als critici en/of als onderzoekers? Hoe kun je specifiek worden over je eigen (kunst-)wereld?

 • Docent: Nicoline Timmer
  Kunstenaar en schrijver

9+10. PERFORMATIVE WRITING
Hoe kan schrijven onze artistieke praktijk informeren/transformeren en vice versa? Dit proces wordt onderzocht door een performatieve aanpak toe te passen op het geschreven woord door het gebruik van poëzie.

 • Docent: Anna Arov
  Kunstenaar en dichter; Redacteur van Versal; Docent aan de afdeling Interactive/Media/Design, KABK, Den Haag

11. WRITING ART (WORKSHOP)
Eindopdracht: studenten kiezen een eigen perspectief op en benadering van het schrijven van een tekst over een kunstwerk.

 • Docent: schrijfcoach Liesbeth Fit
  Zelfstandig schrijver en redacteur; Docent aan de Design Academy Eindhoven en de KABK, Den Haag

12. EVALUATION
Wat hebben studenten geleerd? Hebben studenten een persoonlijk perspectief, of verschillende perspectieven, ontwikkeld op schrijven en op kunst? Wat is hun ambitie?

 • Docenten: Liesbeth Fit & Janneke Wesseling

Deze cursus is georganiseerd in samenwerking met de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van Universiteit Leiden.