Hoe ziet het theorieonderwijs op de hedendaagse kunstacademie er idealiter uit? Deze vraag staat centraal op een landelijke studiedag voor theoriedocenten in het kunstonderwijs, georganiseerd door het lectoraat van Janneke Wesseling in samenwerking met de theoriesectie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag op 25 november 2011.

Het theorieonderwijs op Nederlandse kunstacademies heeft zich de laatste tien jaar sterk ontwikkeld. Een breed scala aan theoretische disciplines heeft het afgelopen decennium een plaats gekregen in de curricula van kunstopleidingen. Kunstgeschiedenis, filosofie, sociologie en communicatie zijn gangbare vakken geworden, daarnaast vindt er een toenadering plaats tussen kunst en wetenschap. Studenten worden opgeleid om niet alleen beeldend, maar ook intellectueel optimaal te kunnen opereren in de context van de hedendaagse geglobaliseerde wereld. Tegelijkertijd liggen kunstacademies in Nederland onder vuur. De bezuinigingsgolf die de kunstwereld overspoelt, treft ook het kunstonderwijs. Met als argument dat er teveel kunstenaars worden opgeleid, worden academies gedwongen hele studierichtingen op te heffen en te fuseren.

Wat is de rol die theoriedocenten in deze complexe situatie hebben te vervullen? Hoe kan een eigentijds theoriecurriculum er precies uitzien? Hoe verhoudt de theorie zich tot de weerbarstige praktijk van het hedendaagse kunstenaarschap?

Collega’s van academies in Nederland en Vlaanderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studiedag. Vier sprekers - twee kunstenaars en twee theoretici - zijn uitgenodigd om in lezingen/presentaties van een half uur antwoorden te formuleren op de vraag naar het ideale theorieonderwijs en zo een gedachtewisseling op gang brengen. In kleinere groepen zal over verschillende deelonderwerpen verder worden gediscussieerd. De dag wordt afgesloten met een forumdiscussie en een gezamenlijk buffet.

SPREKERS

  • Steven ten Thije (1980, NL), onderzoeksconservator bij het Van Abbemuseum
  • Elodie Hiryczuk (1977, FR) en Sjoerd van Oevelen (1974, NL), kunstenaarsduo
  • Pascal Gielen (1970, BE), kunstsocioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen/Fontys Hogeschool Tilburg
  • Wendelien van Oldenborch (1962, NL), beeldend kunstenaar

PROGRAMMA

10.00 uur Ontvangst
10.45 uur Introductie door Janneke Wesseling
11.00 uur Lezing door Sjoerd van Oevelen & Elodie Hiryczuk
11.45 uur Lezing door Pascal Gielen
12.30 uur Lunch
13.30 uur Parallelle groepsdiscussies
14.45 uur Lezing door Steven ten Thije
15.30 uur Theepauze
15.45 uur Lezing door Wendelien van Oldenborgh
16.30 uur Pauze
17.00 uur Forumdiscussie
18.00 uur Borrel/Buffet

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voertaal: Nedelands
Kosten: €20 (inclusief lunch en diner)


Lezing door Steven ten Thije, met introductie door Onno Schilstra. Video door Miguel Peres dos Santos


Lezing Sjoerd van Oevelen en Elodie Hiryczuk tijdens Landelijke Dag van de Theorie, KABK 2011 from Lectorate KTP & PhDArts on Vimeo.

Lezing Sjoerd van Oevelen en Elodie Hiryczuk, met introductie door Ingrid Grootes. Video door Miguel Peres dos Santos


Lezing Pascal Gielen, Landelijke Dag van de Theorie, KABK 2011 from Lectorate KTP & PhDArts on Vimeo.

Lezing door Pascal Gielen, met introductie door Anja Novak. Video door Miguel Peres dos Santos