DOCKING STATION

Docking Station (voorheen DOK-project) begon in 2012 als een onderwijspilot. Inmiddels is de integratie van theorie- en praktijkonderwijs meer dan een experiment - het is inherent aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Het doel van Docking Station is om te komen tot een vernieuwingsimpuls van het onderwijs aan de KABK en om lesvormen te creëren waarin praktijk- en theorieonderwijs op een natuurlijke wijze met elkaar zijn vervlochten. De inzet is dat de student een zelfkritische, reflexieve, zelfstandige en onderzoekende houding ontwikkelt.

cahiers van studenten uit de diverse pilots

OPZET

Docking Station beoogt thematisch, projectmatig en op onderzoek gericht onderwijs in werkgroepvorm. Hierbij gaat het erom een inspirerend en intellectueel klimaat te creëren. De zelfwerkzaamheid van de studenten speelt daarbij een centrale rol. Deelnemende studenten worden door de docentenkoppels (bestaande uit een theorie- en een praktijkdocent) begeleid bij een geïntegreerd proces van denken, onderzoeken en maken. Studenten doen schriftelijk verslag van hun bijdrage aan het project. Docking Station wordt per afdeling geëvalueerd en besproken in een academiebrede werkgroep onder voorzitterschap van Janneke Wesseling.

Enkele voorbeelden van projecten die eerder liepen in het kader van Docking Station: Imitatie/Inspiratie van de afdeling Fotografie over de ontwikkeling van een eigen beeldtaal en beeldstrategie, door middel van de interpretatie van beelden van een andere fotograaf. De afdeling Beeldende Kunst organiseerde drie projecten: Overdracht, over de problematiek van het tentoonstellen van en spreken over het werk; Het evoluerende museum, over de contemporaine tentoonstellingspraktijk in relatie tot het eigen werk; en Performance, over performancekunst in praktijk en theorie.