De cursus maakt studenten bekend met verschillende manieren om over kunst te schrijven. Dit wordt bereikt door een serie lezingen gecombineerd met workshops door experts, schrijvers en kunstenaars waarin studenten experimenteren met verschillende benaderingen van ‘Writing Art’.

Docenten

Liesbeth Fit, Janneke Wesseling en gastdocenten

Voor wie

Voor studenten van de KABK en LU uit het 2de, 3de en 4de jaar

Wanneer

8 sessies op de woensdagmiddag, september 2018 – januari 2019

Over deze cursus

Er bestaan net zo veel verschillende manieren om over kunst te schrijven als er auteurs zijn. Het is echter mogelijk om specifieke genres en tradities in het schrijven over kunst te onderscheiden, zoals kunstkritiek, performatief schrijven, experimenteel schrijven, geschriften door kunstenaars, etc.

Is het mogelijk om een brug te slaan tussen taal enerzijds en de visuele ervaring van een kunstwerk anderzijds? Hoe kan een persoonlijke kunstervaring aan de lezer worden overgebracht op een overtuigende en boeiende manier? Wat is de status, of de functie, van tekst in relatie tot het kunstwerk, wat zijn de mogelijkheden en de potentiele beperkingen in schrijven over kunst? Is het mogelijk om je te engageren in een kunstkritisch, academisch of artistiek discours over visuele beelden op basis van tekst; en zo ja, hoe doe je dat?

De cursus beschouwt een scala aan geschriften over kunst: van voorbeelden van kunstkritiek tot hedendaagse en experimentele vormen van schrijven over kunst. Het doel van de cursus is om studenten te stimuleren om te schrijven en een persoonlijke ‘stem’ te ontwikkelen. De nadruk ligt daarom op ‘leren door doen’, wat betekent dat het experiment en de praktijk van het schrijven in plaats van de theoretische input de basis van het leerproces vormt.

Voor BA studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de KABK en de Universiteit Leiden.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (5 EC + 1 EC voor portfolio ontwerp).

Max. 20 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten in het 1ste semester op woensdagmiddagen van 16.00-18.00 u (PB.111).

Let op: de bijeenkomst van 14 november vindt plaats vinden in BB.203.

 • Woensdag 19 september 2018 – Janneke Wesseling + Liesbeth Fit
 • Woensdag 26 september 2018 – Janneke Wesseling + Liesbeth Fit
 • Woensdag 10 oktober 2018 – Gastdocent Sander Uitdehaag + Liesbeth Fit
 • Woensdag 17 oktober 2018 – Gastdocent Nicoline Timmer + Liesbeth Fit
 • Woensdag 7 november 2018 – Gastdocent Anna Arov + Liesbeth Fit
 • Woensdag 14 november 2018 – Gastdocent Miek Zwamborn + Liesbeth Fit
 • Woensdag 21 november 2018 – Liesbeth Fit
 • Woensdag 12 december 2018 – Evaluatie: Janneke Wesseling + Liesbeth Fit

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Meld je aan vóór maandag 10 september 2018 23:59 uur (CET) door je voor het vak in te schrijven in Osiris. Om je inschrijving af te ronden dien je een korte motivatie (max. 400 woorden) en kleine selectie van geschreven werk te uploaden (beide in PDF) Je ontvangt uiterlijk donderdag 13 september 2018 bericht over de uitslag van je aanmelding. Onvolledige of te late aanmeldingen, of aanmeldingen per email, worden niet geaccepteerd.

Voor vragen kun je contact opnemen met Liesbeth Fit: L.Fit@kabk.nl, of met Emily Huurdeman, coordinator van het lectoraat: lectoraatktp@kabk.nl.

De opzet van de cursus is thematisch. Een docent met expertise in het betreffende veld van schrijven zal ingaan op elk thema in een lezing, presentatie of workshop. De docent zal het thema uitdiepen, met gebruik van voorbeelden uit de schrijfpraktijk. Voorafgaand aan of na afloop van de lezing geeft elke docent de studenten een opdracht om een specifiek soort tekst te schrijven. De teksten zullen van commentaar worden voorzien aan het einde van of na de bijeenkomst. Studenten herschrijven dan de tekst voor hun portfolio. De teksten worden collectief besproken (peer feedback) en de docent zal inhoudelijke feedback geven. Korte schrijfopdrachten en een performance vormen onderdeel van de workshops.

Na succesvolle afronding van deze cursus zullen studenten:

 • Schrijfvaardigheden hebben ontwikkeld;
 • In staat zijn om verschillende manieren van schrijven in te zetten om ideeën en meningen te uiten over kunst en ontwerp en over het eigen werk;
 • In staat zijn om kritisch te reflecteren op kunst en ontwerp en op de eigen positie in het veld als kunstenaar, ontwerper, criticus of onderzoeker.

De uiteindelijke resultaten worden verzameld in een portfolio. ECTS credits worden toegekend op basis van de opdrachten, het portfolio en de participatie in de klas.

Een schrijfcoach zal bij alle lezingen en workshops aanwezig zijn om het schrijfproces van de studenten mede te begeleiden.

1+2. WRITING ART CRITICISM
Hoe kunstkritiek te schrijven? Wat is kunstkritiek? Hoe kan visuele ervaring worden gecommuniceerd en hoe betrek je de lezer? Wie is je publiek?

 • Docent: Janneke Wesseling
  Kunstcriticus NRC Handelsblad; Directeur PhDArts, Universiteit Leiden; Professor Academy of Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden; Lector Kunst en Onderzoek, KABK, Den Haag

3. WRITING AS EXPERIMENT
Het subject of onderwerp van een tekst zal worden verkend in en door het schrijven zelf, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘voorwaarden’, zoals een cadavre exquise.

 • Docent: Sander Uitdehaag
  Schrijver en fotograaf

4. ARTISTS’ WRITING
Hoe schrijven kunstenaars over of voor hun eigen werk, als critici en/of als onderzoekers? Hoe kun je specifiek worden over je eigen (kunst-)wereld?

 • Docent: Nicoline Timmer
  Kunstenaar en schrijver

5. PERFORMATIVE WRITING
Hoe kan schrijven onze artistieke praktijk informeren en transformeren en vice versa? Dit proces wordt onderzocht door een performatieve aanpak toe te passen op het geschreven woord door het gebruik van poëzie.

 • Docent: Anna Arov
  Kunstenaar en dichter; Redacteur van Versal; Docent aan de afdeling Interactive/Media/Design, KABK, Den Haag

6. WRITING & IMAGE
Een oefening gericht op de relatie tussen tekst en beeld. Hoe kunnen deze met elkaar in verband worden gebracht? Hoe kunnen deze elkaar beinvloeden en sturen, en wat zijn daarvan de mogelijke effecten ten aanzien van het narratief?

 • Docent: Miek Zwamborn
  Schrijver en kunstenaar

7. WRITING ART (WORKSHOP)
Eindopdracht: studenten kiezen een eigen perspectief op en benadering van het schrijven van een tekst over een kunstwerk.

 • Docent: schrijfcoach Liesbeth Fit
  Zelfstandig schrijver en redacteur; Docent aan de Design Academy Eindhoven en de KABK, Den Haag

8. EVALUATION
Wat hebben studenten geleerd? Hebben studenten een persoonlijk perspectief, of verschillende perspectieven, ontwikkeld op schrijven en op kunst? Wat is hun ambitie?

 • Docenten: Liesbeth Fit & Janneke Wesseling