Let op: ALLE BIJEENKOMSTEN VINDEN PLAATS IN PA.021 (GIPSENZAAL) - M.U.V. 31/10.
De bijeenkomst op 31 oktober vindt plaats in BB.203.

Docenten

Winnie Koekelbergh en gastdocenten

Voor wie

Voor BA studenten van de KABK uit het 3de jaar

Wanneer

10 sessies op woensdag, september – december 2018

Eline van der Ploeg, 'Living Systems'. Photo: Hans van der Poel and Lisa van Casand

Over deze cursus

Alle vierdejaarsstudenten aan de KABK, zowel binnen de ontwerp- als binnen de beeldende kunst afdelingen, moeten een onderzoeksproject voltooien en een scriptie schrijven als onderdeel van hun afstudeertraject. In de afgelopen jaren hebben vele interessante en inspirerende scripties het licht gezien, van Sander Uitdehaag’s Het is Begonnen (2010), een verzameling van 11 afzonderlijke teksten, elk een mogelijk begin van de opdracht om een scriptie te schrijven, geïnspireerd door het werk van de Franse schrijver Georges Perec, tot Isabelle van Hemert’s Plat en Onbegaanbaar (2017), waarin Van Hemert een persoonlijk, ‘fotografisch’ perspectief op Imi Knoebel’s Raum 19 ontwikkelt, waarmee ze niet alleen een nieuwe interpretatie van dit werk biedt maar ook nieuwe mogelijkheden aanboort voor haarzelf in relatie tot het medium fotografie.

Hoe verschillend deze scripties ook mogen zijn, ze delen een betrokkenheid bij theorie door een parallel proces van denken, schrijven en maken. Het zijn voorbeelden van ‘artistieke essays’: teksten waarin het (belichaamd) denken dat eigen is aan de artistieke praktijk gestalte krijgt. In een artistiek essay ontwikkelt de schrijver ideeën geworteld in zijn of haar artistieke praktijk – die vaak persoonlijk van aard en visueel/materieel gedreven zijn – door gebruik van verbale en visuele taal. Inhoud is daarbij niet los te zien van vorm.

In dit lab worden studenten uitgenodigd om zelf te experimenteren met de ontwikkeling van een artistiek essay. Als vertrekpunt kiest de student een theoretische tekst die relevant is in relatie tot zijn of haar artistieke werk. Het artistieke essay kan verschillende vormen aannemen, zoals een paper, een multimedia presentatie, een performance lecture, een video essay, of een kunstenaarspublicatie.

Voor BA studenten uit het 3de jaar van de KABK.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (3 EC).

Max. 12 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

De cursus bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten in het 1ste semester op woensdagmiddagen van 10.00-12.30 u (Gipsenzaal). Individuele studiobezoeken zullen plaats vinden tussen 13.00-15.00 u.

 • Woensdag 19 september 2018
 • Woensdag 26 september 2018
 • Woensdag 10 oktober 2018
 • Woensdag 17 oktober 2018
 • Woensdag 31 oktober 2018
 • Woensdag 7 november 2018
 • Woensdag 14 november 2018
 • Woensdag 21 november 2018
 • Woensdag 28 november 2018
 • Woensdag 12 december 2018

Het lab bestaat uit vier tutorials, waarin gastdocenten een thema uitdiepen met gebruik van voorbeelden uit hun eigen praktijk, en vier bijeenkomsten met ruimte voor studentenpresentaties en gemodereerde groepsdiscussie. Onder de gastdocenten zijn eerdere winnaars van de scriptieprijs; kunstenaars die zich bezighouden met onderzoek, schrijven en publiceren; uitgevers en academici. Thema’s van de bijeenkomsten zijn onder meer: de kunstenaar als onderzoeker als schrijver als kunstenaar, wat is een ‘artistiek essay’, hoe kun je deelnemen aan een discours, van scriptie naar kunstenaarsboek, en hoe kun je alternatieve strategieën ontwikkelen voor het articuleren en uitdragen van ideeën.

Ook maken twee excursies naar platforms die zich richten op artistic research en kunstenaarspublicaties deel uit van het programma. Peer feedback vormt een belangrijk onderdeel van alle bijeenkomsten. Daarnaast zullen individuele studiobezoeken/feedback sessies worden ingepland. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt van studenten verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en korte opdrachten voorbereiden. Daarnaast dienen zij een presentatie over hun onderzoeksproces voor te bereiden. Aan het einde van de cursus presenteren studenten hun eigen essay.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Meld je aan vóór maandag 10 september 2018 23:59 uur (CET) door je voor het vak in te schrijven in Osiris. Om je inschrijving af te ronden dien je een korte motivatie te uploaden, waarin je (a) uitlegt waarom je graag aan deze cursus wil deelnemen en (b) reflecteert op een theoretische tekst die je recent hebt gelezen (max. 500 woorden, in PDF). Je ontvangt uiterlijk donderdag 13 september 2018 bericht over de uitslag van je aanmelding. Onvolledige of te late aanmeldingen, of aanmeldingen per email, worden niet geaccepteerd.

Voor vragen kun je contact opnemen met Winnie Koekelbergh: w.koekelbergh@kabk.nl, of met Emily Huurdeman, coördinator van het lectoraat: lectoraatktp@kabk.nl.

 1. The art essay (tutorial)
 2. Artistic practice and discourse (tutorial)
 3. Practice based research I (tutorial)
 4. Artist publications I (excursie)
 5. Practice based research II (tutorial)
 6. Artist publications II (excursie)
 7. Studentenpresentaties + peer feedback
 8. Studentenpresentaties + peer feedback
 9. Studentenpresentaties + peer feedback
 10. Evaluatie

Na succesvolle afronding van deze cursus zullen studenten:

 • Kennis hebben genomen van en kritisch hebben reflecteren op belangrijke voorbeelden van artistieke onderzoekspraktijken en artistieke, op onderzoek gebaseerde publicaties;
 • Hebben geëxperimenteerd met verschillende manieren om hun onderzoeksthema te verkennen, hierop te reflecteren en zich ten opzichte hiervan te positioneren met gebruik van verbale en visuele taal;
 • Vaardigheden en vertrouwen in hun vermogen tot onderzoek en schrijven hebben opgebouwd en ideeën hebben ontwikkeld over manieren van presenteren, publiceren en distribueren van hun onderzoek.

ECTS credits worden toegekend op basis van het essay, de presentatie en de participatie in de klas. Studenten worden in de eerste plaats beoordeeld op hun creatief vermogen, vermogen tot kritische reflectie en vermogen tot groei en innovatie.

 • Gilda Williams, How to write about contemporary art, Thames and Hudson Ltd, 2014.
 • Jan Svenungsson, An Artist’s Text Book, Finnish Academy of Fine Arts, 2007.
 • En andere artikelen die gedurende de cursus worden uitgedeeld.

Deze cursus is onderdeel van het Art Research Programme van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk.