KUNST EN ETEN: POLITIEKE DIMENSIES EN ARTISTIEKE MOGELIJKHEDEN VAN ETEN

In het eerste semester van 2018/2019 zal PhDArts kandidaat Thalia Hoffman de cursus Kunst en eten: politieke dimensies en artistieke mogelijkheden van eten geven.

De cursus stimuleert studenten om te reflecteren op de praktische en conceptuele rol van eten binnen het politieke en artistieke domein. Het doel is om nieuwe perspectieven op smaak en reuk te openen en studenten mogelijkheden te laten verkennen van aspecten van koken, eten en voeden, en deze te integreren in hun artistieke praktijk.

Morad Hassan, Thalia Hoffman, Ofri Omer, Yair Vardi. Interior Parts. Performance, 20'. Premiered in 2016.

Docent

Thalia Hoffman

Voor wie

Voor BA studenten van de KABK en UL uit het 2de, 3de en 4de jaar

Wanneer

4 sessies op woensdag + 1 donderdagavond voor afsluitende presentatie, september – december 2018

Studiepunten

3 EC

Over deze cursus

Deze cursus gaat in op de sociale en politieke dimensies van voedselproductie, -distributie en -consumptie over de hele wereld, alsook op de artistieke en esthetische mogelijkheden van eten. Studenten reflecteren op de rol van voedsel en het belang van de zintuigen smaak en geur, in kunst in het algemeen en in specifieke werken in het bijzonder. Vervolgens worden studenten uitgenodigd om de rol van voedsel, van koken, eten en voeden, in hun eigen artistieke praktijk nader te verkennen. In de cursus komen zowel theoretisch onderzoek als praktische experimenten aan bod. De cursus stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen studenten van verschillende afdelingen. De resulterende werken zullen worden gepresenteerd in een afsluitende tentoonstelling.

De cursus is bestemd voor een interdisciplinaire groep studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de KABK. De cursus verwelkomt ook studenten van de Universiteit Leiden, voor wie deze cursus een gelegenheid biedt om samen te werken met kunststudenten.

Tussen de 10 en 12 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

 • Sessie 1: woensdag 19 september 2018 10.00 – 18.00u (BB.203)
 • Sessie 2: woensdag 17 oktober 2018 15.00 – 19.00u (BB.203)
 • Sessie 3: woensdag 21 november 2018 10.00 – 18.00u (BB.203)
 • Sessie 4: woensdag 5 december 2018 10.00 – 18.00u (BB.203)
 • Eindpresentatie: donderdag 6 december 2018 15.00 – 21.00u (opening 19.00u - PA.0H, PA.0Ga, PA.0Gb & Gallery 1)

+ verwachte zelfstudie/individuele voorbereiding: 50 uur.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (3 EC). Zorg er voor dat je beschikbaar bent op bovengenoemde data en tijden.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Meld je aan vóór maandag 10 september 2018 23:59 uur (CET) door je voor het vak in te schrijven in Osiris. Om je inschrijving af te ronden dien je een korte motivatie te uploaden (max. 400 woorden, in PDF). Je ontvangt uiterlijk donderdag 13 september 2018 bericht over de uitslag van je aanmelding. Onvolledige of te late aanmeldingen, of aanmeldingen per email, worden niet geaccepteerd.

Voor vragen kun je contact opnemen met Emily Huurdeman, coördinator van het lectoraat: lectoraatktp@kabk.nl.

Sessie 1 – 19 september 2018: Introductie
Groepsintroductie en inleiding op Food-Art. Studenten nemen hun favoriete gerecht/snack mee en vertellen over hun persoonlijke relatie tot eten.

Sessie 2 – 17 oktober 2018: Verkenning van smaak
Lezing, groepsdiscussie en experimenten met diverse voedselwaren. Studenten presenteren het ingredient van hun keuze, waarmee ze gedurende de rest van de cursus zullen werken.

Sessie 3 – 21 november 2018: Tussen hosten en voeden
Lezing, groepsdiscussie en reflectie op kunstwerken waarin voeden en hosten een rol spelen. Studenten werken samen en individueel aan de ontwikkeling van hun eindproject.

Sessie 4 – 5 december 2018: Conclusie & opening tentoonstelling
Studentenpresentaties, groepsdiscussie en reflectie. Voorbereiding van de eindpresentatie en tentoonstelling.

Afsluitende presentatie – 6 december 2018:
Opening van de tentoonstelling, gevolgd door een programma bestaande uit (panel) gesprekken, performances en presentaties.

Gedurende de cursus presenteren studenten hun ideeën en de voortgang van hun werk en discussiëren zij over de ideeën en werken van medestudenten. Naast het lezen van de opgegeven literatuur en het maken van korte opdrachten ter voorbereiding op iedere bijeenkomst wordt van studenten verwacht dat zij een mind map maken waarin ze hun verkenningen van het door hen gekozen onderwerp visualiseren, een grotere presentatie over hun onderzoek voorbereiden én een eindwerk ontwikkelen voor de tentoonstellingsopening/afsluitende presentatie.

Al het werk dat in de loop van de cursus door de student wordt gemaakt, wordt gedocumenteerd en verzameld in een portfolio, aangevuld met een korte reflectiepaper (500-700 woorden). ECTS credits worden toegekend op basis van dit portfolio, inclusief paper, en de participatie in de klas. Studenten worden in de eerste plaats beoordeeld op hun initiatief en originaliteit in de uitwerking van de opdrachten, hun kritische reflectie op de strategieën en theorieën die in de cursus aan bod komen en hun samenwerking met medestudenten.

De cursus wordt gegeven door PhDArts kandidaat Thalia Hoffman.

THALIA HOFFMAN (1979, Duitsland) is beeldend kunstenaar. Zij woont en werkt in Jaffa – Tel Aviv. Hoffman maakt in haar werk gebruik van film, video, performance en publieke interventies. Ze behaalde haar BA in Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Bar-Ilan en haar MFA (cum laude) in Beeldende Kunst aan de Universiteit van Haifa, waar ze momenteel doceert.

Hoffman begon haar promotietraject aan PhDArts, Universiteit Leiden, in 2015. Ze regisseerde een documentaire en verschillende korte experimentele films en video’s. Daarnaast ontwikkelt ze programma’s gericht op sociaal/politieke verandering binnen verschillende gemeenschappen, daarbij gebruik makend van film of video.

Met haar werk prikkelt ze mensen om met aandacht naar hun sociaal/politieke omgeving te kijken en luisteren. Een andere manier waarop ze dat benadert is door te koken en te voeden, zowel binnen een professionele als een artistieke context. Hoffman’s films, video werken en performances zijn in Israel en over de hele wereld getoond in groepstentoonstellingen en festivals.

http://thaliahoffman.com

 • Roland Barthes, ‘’Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption’’, 2008
 • Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 1984
 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett, ‘’Playing to the Senses: Food as a Performance Medium’’, 1999
 • Filippo Tommaso Marinetti, The Futurist Cookbook, 1989
 • Yael Raviv, ‘’Eating My Words: Talking About Food in Performance’’, 2010
 • Nevena Stajcic, ‘’Understanding Culture: Food as a Means of Communication’’, 2013

De cursus is onderdeel van het Art Research Programme van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk.