Deze interdisciplinaire cursus biedt studenten praktische en theoretische kennis en begrip van de praktijk van het tentoonstellen in het algemeen, en van de mogelijkheden van het maken van een tentoonstelling van eigen werk in het bijzonder.

Exhibition Research Workshop 2017. Photo credits: Ariane Toussaint.

Docent

De cursus wordt gegeven door Tatjana Macic

Voor wie

Voor studenten van de KABK & UL

Wanneer

6 sessies tussen februari-maart 2018

Studiepunten

3 EC

Over deze cursus

Is een tentoonstelling enkel een platform voor het presenteren van een kunstwerk? Of is het een intrinsiek onderdeel van het creatieve proces? Waarin is het verschil gelegen en wat zijn de implicaties van deze verschillende posities voor het onderzoeksproces en de artistieke praktijk van de kunstenaar? Hoe verhouden diverse rollen van de curator zich tot noties van artistieke autonomie? Waarom maken kunstenaars eigenlijk tentoonstellingen?

Studenten (her-)maken en tonen nieuw werk, reflecteren kritisch op dit proces en onderzoeken de mogelijkheden van een tentoonstelling als een kader voor onderzoek, experiment en (re-)presentatie. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de mogelijkheden van artistieke innovatie gebaseerd op Deleuze en Guattari’s notie van de rizoom.

De cursus is bestemd voor een interdisciplinaire groep studenten uit het 2de en 3de jaar van de KABK. De cursus verwelkomt ook studenten van de Universiteit Leiden, voor wie deze cursus een gelegenheid biedt om samen te werken met kunststudenten. De nadruk ligt op de theorie (schrijven) en praktijk (cureren) van het tentoonstelling maken.

Max. 12 KABK studenten en 4 UL studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

 • Theoretische achtergrond:
  Woe 14 & 21 februari 2018 10.00-16.00u
 • Praktijkgericht onderzoek in de tentoonstellingsruimten, ontwikkelen tentoonstellingsconcept en inrichten tentoonstelling:
  Woe 7, 14 & 21 maart 2018 10.00-16.00u
 • Opening tentoonstelling:
  Woe 21 maart 2018 18.00u
 • Artist walk & talk:
  Vrij 23 maart 2018 14.00u
 • Evaluatie en afbraak tentoonstelling:
  Vrij 23 maart 2018 16.00-18.00u

+ verwachte zelfstudie/individuele voorbereiding: 48 uur.
Hiertoe kunnen studenten ook buiten bovengenoemde tijdstippen gebruik maken van de tentoonstellingsruimten.

Deelname aan de gehele cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (3 EC). Zorg er voor dat je beschikbaar bent op bovengenoemde data.

De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de geschiedenis en theorie van het tentoonstelling maken en de rol van de (kunstenaar als) curator. Invloedrijke tentoonstellingen zullen worden geanalyseerd en besproken, waaronder Op Losse Schroeven, Magiciens de la Terre, Xerox Book, Documenta, de Biënnale van Venetië, de tentoonstellingen van enkele avant-garde bewegingen en opkomende vormen zoals tentoonstellingen in de virtuele ruimte. Wat zijn de artistieke, sociale, politieke en economische kwesties die in en door deze tentoonstellingen worden aangeroerd?

In het tweede deel ligt de focus op het individuele onderzoek van de studenten, dat plaats zal hebben in diverse tentoonstellingsruimten in de academie. Studenten ontwikkelen hun intuïtie en ‘ruimtelijk denken’ terwijl zij experimenteren met hun werken in de context van verschillende ruimtelijke typologieën en presentatievormen. Bepaalde tentoonstellingsstrategieën en benaderingen, evenals de rol van de beschouwer in relatie tot specifieke werken, zullen worden besproken. Op welke manieren kan dit proces van analyse en reflectie het werk en de praktijk van de deelnemers beïnvloeden?

Van studenten wordt verwacht dat zij geselecteerde teksten en kunstenaars statements lezen ter voorbereiding op de eerste twee cursusbijeenkomsten.

Het individuele onderzoek van de studenten en hun experimenten met het installeren van werk in verschillende presentatieruimten van de KABK zal resulteren in een tentoonstelling die gedurende enkele dagen open zal zijn voor het publiek.

De organisatie van de opening van de tentoonstelling ligt in handen van de studenten. Ook zullen studenten deelnemen aan een gezamenlijke artist talk/discussie van een uur, gemodereerd door een speciale genodigde. Dit biedt studenten de mogelijkheid om hun artistieke, visuele en theoretische uitgangspunten te articuleren

Ter afronding van de cursus worden UL studenten uitgenodigd om een tekst te schrijven over het werk van een of meer van de deelnemende kunststudenten in relatie tot de inzichten die ze tijdens de cursus hebben verworven. KABK studenten worden gevraagd om hun werk- en denkproces te documenteren en hierop te reflecteren door het bijhouden van een visueel dagboek en het schrijven van een korte reflectiepaper (750-1.000 woorden).

Tatjana Macic is beeldend kunstenaar, schrijver en theoreticus. Ze studeerde beeldende kunst aan de AKI, Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, en behaalde haar Master diploma aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij haar thesis schreef over curatorschap, politiek en innovatie. Ze is oprichtster van Urgent Matters / Srettam Tnegru, een initiatief voor kunst, onderzoek, dialoog en uitwisseling; en momenteel doceert zij Artistiek Onderzoek aan de KABK.