KUNST EN ETEN: POLITIEKE DIMENSIES EN ARTISTIEKE MOGELIJKHEDEN VAN ETEN

Thalia Hoffman, Ofri Omer, Ayelet Halpern, Maya Elran. Beit Ha’Blia’a, Gullet//Chamber. Dinner/performance. 2014 - Ongoing.

In het eerste semester van 2017/2018 zal PhDArts kandidaat Thalia Hoffman de cursus Kunst en eten: politieke dimensies en artistieke mogelijkheden van eten geven. De cursus is onderdeel van het Art Research Programme van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk.

De cursus stimuleert studenten om te reflecteren op de praktische en conceptuele rol van eten binnen het politieke en artistieke domein. Het doel is om nieuwe perspectieven op smaak en reuk te openen en studenten mogelijkheden te laten verkennen van aspecten van koken, eten en voeden, en deze te integreren in hun artistieke praktijk.

Docent

Thalia Hoffman

Voor Wie?

Voor BA studenten van de KABK en UL uit het 2de, 3de en 4de jaar

Data

4 sessies (hele dag), september 2017 – januari 2018

Study Points

3 EC

Deze cursus gaat in op de sociale en politieke dimensies van voedselproductie, -distributie en -consumptie over de hele wereld, alsook op de artistieke en esthetische mogelijkheden van eten. Studenten reflecteren op de rol van voedsel en het belang van de zintuigen smaak en geur, in kunst in het algemeen en in specifieke werken in het bijzonder. Vervolgens worden studenten uitgenodigd om de rol van voedsel, van koken, eten en voeden, in hun eigen artistieke praktijk nader te verkennen. In de cursus komen zowel theoretisch onderzoek als praktische experimenten aan bod. De cursus stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen studenten van verschillende afdelingen. De resulterende werken zullen worden gepresenteerd in een afsluitende tentoonstelling.

Voor BA studenten van de Koninklijke Academie en de Universiteit Leiden uit het 2de, 3de en 4de jaar.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (3 EC). Tussen de 10 en 12 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.

De cursus is in het Engels.

Woensdagen van 10.00 – 18.00 u
20 september, 25 oktober, 6 december 2017 & 17 januari 2018
Laatste bijeenkomst gevolgd door opening tentoonstelling 18.00 – 19.00 u

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Stuur je korte motivatie (max. 400 woorden) voor maandag 11 september 2017 23:59 uur (CET) naar: lectoraatktp@kabk.nl. Je ontvangt bericht over de uitslag van je aanmelding op uiterlijk vrijdag 15 september 2017. Te late inzendingen worden niet geaccepteerd.

Sessie 1 – 20 september 2017: Introductie
Groepsintroductie en inleiding op Food-Art. Aan studenten wordt gevraagd om hun favoriete gerecht mee te nemen en in te gaan op hun persoonlijke relatie tot eten.

Sessie 2 – 25 oktober 2017: Verkenning van smaak
Lezing, groepsdiscussie en experimenten met voedsel.

Sessie 3 – 6 december 2017: Tussen hosten en voeden
Lezing, discussie en reflectie op kunstwerken waarin voeden en hosten een rol speelt. Studenten presenteren hun eindproject concept.

Sessie 4 – 17 januari 2018: Conclusie & opening tentoonstelling
Student presentaties, groepsdiscussie en reflectie. Voorbereidingen in het kader van de afsluitende presentatie en tentoonstelling, gevolgd door de opening van de tentoonstelling.

Gedurende de cursus geven studenten presentaties van hun ideeën en van de voortgang van hun werk en discussiëren zij over de ideeën en werken van medestudenten. De cursus wordt afgesloten met een tentoonstelling van hun individuele en groepswerk. Na afloop van de afsluitende bijeenkomst schrijft elke student een paper (500-700 woorden) over relevante literatuur, klassikale en individuele opdrachten, groepsdiscussies en/of het werkproces en resultaat. Studenten worden beoordeeld op aanwezigheid en algehele participatie, kritische reflectie op en creatieve omgang met de besproken theorieën en strategieën, samenwerking met medestudenten en de afsluitende presentatie en paper.

De cursus wordt gegeven door PhDArts kandidaat Thalia Hoffman.

THALIA HOFFMAN (1979, Duitsland) is beeldend kunstenaar. Zij woont en werkt in Jaffa – Tel Aviv. Hoffman maakt in haar werk gebruik van film, video, performance en publieke interventies. Ze behaalde haar BA in Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Bar-Ilan en haar MFA (cum laude) in Beeldende Kunst aan de Universiteit van Haifa, waar ze momenteel doceert. Hoffman begon haar promotietraject aan PhDArts, Universiteit Leiden, in 2015. Ze regisseerde een documentaire en verschillende korte experimentele films en video’s. Daarnaast ontwikkelt ze programma’s gericht op sociaal/politieke verandering binnen verschillende gemeenschappen, daarbij gebruik makend van film of video. Met haar werk prikkelt ze mensen om met aandacht naar hun sociaal/politieke omgeving te kijken en luisteren. Een andere manier waarop ze dat benadert is door te koken en te voeden, zowel binnen een professionele als een artistieke context. Hoffman’s films, video werken en performances zijn in Israel en over de hele wereld getoond in groepstentoonstellingen en festivals.

http://thaliahoffman.com

  • Roland Barthes, ‘’Toward a Psychosociology of Contemporary Food Consumption’’, 2008
  • Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, 1984
  • Barbara Kirshenblatt-Gimblett, ‘’Playing to the Senses: Food as a Performance Medium’’, 1999
  • Filippo Tommaso Marinetti, The Futurist Cookbook, 1989
  • Yael Raviv, ‘’Eating My Words: Talking About Food in Performance’’, 2010
  • Nevena Stajcic, ‘’Understanding Culture: Food as a Means of Communication’’, 2013