Docent

De cursus wordt gegeven door Tatjana Macic

Voor wie?

Voor 2de en 3dejaars BA studenten van de KABK & UL

Data

12 & 26 april 10.00-15.00 uur in BB.105
3, 10 & 17 mei 10.00-16.00 uur in galerie
+ opening tentoonstelling (datum en tijd nader te bepalen)

AANMELDINGSDEADLINE

8 februari 2017

Raoul Hausmann und Hannah Höch at the First International Dada Fair Berlin, 1920. Source: Collection Hannah-Höch-Archiv, Berlinische Galerie, Berlin. Photo: Robert Sennecke.

Is een tentoonstelling enkel een platform voor het presenteren van een kunstwerk? Of is het een intrinsiek onderdeel van het creatieve proces? Waarin is het verschil gelegen en wat zijn de implicaties van deze verschillende posities voor het onderzoeksproces en de artistieke praktijk van de kunstenaar? Hoe verhouden diverse rollen van de curator zich tot noties van artistieke autonomie? Waarom maken kunstenaars eigenlijk tentoonstellingen?

Deze interdisciplinaire workshop biedt studenten praktische en theoretische kennis en begrip van de praktijk van het tentoonstellen in het algemeen, en van de mogelijkheden van het maken van een tentoonstelling van eigen werk in het bijzonder.

Studenten (her)maken en tonen nieuw werk, reflecteren kritisch op dit proces en onderzoeken de mogelijkheden van een tentoonstelling als een kader voor experiment en (re)presentatie.

 • te werken met twee of meer van hun eigen kunstwerken (alle materialen, concepten, afmetingen en onderwerpen zijn toegestaan);
 • geselecteerde teksten en kunstenaars statements te lezen voor aanvang van de workshop.

De cursus is bestemd voor een interdisciplinaire groep studenten uit het 2de en 3de jaar van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Ook studenten van de Universiteit Leiden zijn uitgenodigd om zich aan te melden, voor wie deze workshop een gelegenheid biedt om samen te werken met kunststudenten. De nadruk ligt daarbij op de theorie (schrijven) en praktijk (cureren) van het tentoonstelling maken.

Deelname aan de gehele cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (2 EC). Studenten van de KABK kunnen een extra studiepunt behalen (+1 EC) door het schrijven van een reflectiepaper.

Max. 12 KABK studenten en 4 UL studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

 • Theoretische achtergrond en presentaties van studenten:
  12 & 26 april 10.00-15.00 uur in BB.105
 • Onderzoek in de galerieruimte, ontwikkelen tentoonstellingsconcept en inrichten tentoonstelling:
  3 & 10 mei 10.00-16.00 uur in galerie
 • Opening tentoonstelling:
  Datum en tijd nader te bepalen
 • Afsluitende sessie, evaluatie en afbraak tentoonstelling:
  17 mei 10.00-16.00 uur in galerie
 • Theoretical background and student presentations:
  12 & 26 April 10.00-15.00h in BB.105
 • Research in gallery space, developing exhibition concept and building up exhibition:
  3 & 10 May 10.00-16.00h in gallery
 • Opening exhibition:
  Date and time to be determined
 • Final session, evaluation and breaking down exhibition:
  17 May 10.00-16.00h in gallery

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Stuur je korte motivatie (max. 400 woorden) voor woensdag 8 februari 2017 23:59 uur (CET) naar: lectoraatktp@kabk.nl. Je ontvangt bericht over de uitslag van je aanmelding op maandag 13 februari. Te late inzendingen worden niet geaccepteerd.

De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de geschiedenis en theorie van het tentoonstelling maken en de rol van de (kunstenaar als) curator. Invloedrijke tentoonstellingen zullen worden geanalyseerd en besproken, waaronder Op Losse Schroeven, Magiciens de la Terre, Xerox Book, Documenta, de Biënnale van Venetië, de tentoonstellingen van enkele avant-garde bewegingen en opkomende vormen zoals tentoonstellingen in de virtuele ruimte. Wat zijn de artistieke, sociale, politieke en economische kwesties die in en door deze tentoonstellingen worden aangeroerd?

In het tweede deel ligt de focus op het individuele onderzoek van de studenten, dat plaats zal hebben in diverse tentoonstellingsruimten in de academie. Studenten ontwikkelen hun intuïtie en ‘ruimtelijk denken’ terwijl zij experimenteren met hun werken in de context van verscheidene ruimtelijke typologieën en presentatievormen. Bepaalde tentoonstellingsstrategieën en benaderingen, evenals de rol van de beschouwer in relatie tot specifieke werken, zullen worden besproken. Op welke manieren kan dit proces van analyse en reflectie het werk en de praktijk van de deelnemers beïnvloeden?

Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de mogelijkheden van artistieke innovatie gebaseerd op Deleuze en Guattari’s notie van de rizoom. De rizomatische benadering van de praktijk van het tentoonstellen kan een inspiratie vormen voor nader individueel onderzoek.

Het onderzoek van de studenten zal resulteren in een tentoonstelling die gepresenteerd zal worden in de Galerie en in andere tentoonstellingsruimten van de Koninklijke Academie. Studenten schrijven eveneens een korte begeleidende tekst bij hun werk in de tentoonstelling.

Tatjana Macic is beeldend kunstenaar, schrijver en theoreticus. Ze studeerde beeldende kunst aan de AKI, Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, en behaalde haar Master diploma aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij haar thesis schreef over curatorschap, politiek en innovatie. Ze is oprichtster van Urgent Matters / Srettam Tnegru, een initiatief voor kunst, onderzoek, dialoog en uitwisseling; en momenteel doceert zij Artistiek Onderzoek aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.