Beeldend kunstenaar Ruchama Noorda organiseert de ReForm The Academy DIY cursus. Deze cursus komt voort uit haar onderzoek naar de verbanden tussen vroeg twintigste-eeuwse reformbewegingen (Lebensreform) en de Europese avant-garde.

De cursus is een praktische toepassing van principes en praktijken van de reformbeweging in een hedendaagse institutionele context. Studenten van verschillende afdelingen worden uitgenodigd om hun individuele ideeën en vaardigheden toe te passen op hedendaagse vraagstukken over kunst en maatschappij. Het doel van de cursus is om het dagelijks functioneren van de academie te bestuderen en om vervolgens constructieve ideeën voor hervormingen voor te stellen.

Nu interdisciplinaire samenwerking in de kunstwereld en in het onderwijs steeds meer gewaardeerd wordt en als een voorwaarde voor vooruitgang wordt beschouwd, worden (semi-) publieke plekken waar vrije en open uitwisseling plaats kan vinden steeds belangrijker. In de academie zijn de bibliotheek, de binnentuin en de kantine de belangrijkste ruimtes voor dit soort uitwisseling en daarom concentreren wij ons tijdens de cursus op deze ruimtes.

Hervormingen verspreiden zich langzaam, als een virus, en als het virus aanslaat nestelen nieuwe ideeën zich bijna onopgemerkt in bestaande structuren waardoor die structuren geleidelijk getransformeerd worden. Ideeën van de Provo beweging worden gebruikt om alternatieve ideeën en visies te ontwikkelen voor ontmoetingsplekken op de academie, zoals de kantine en de Academie Tuin. De leus van Mei 68 “Under the paving stones, the beach!” wordt toegepast in de vorm van een voorstel om een moestuin aan te leggen op het betegelde en enigszins steriel ogende binnenplein.DIY ReForm is een onderzoeksproces waarin hervormingsideeën worden onderzocht en collectief worden uitgevoerd. Studenten van zowel autonome als toegepaste afdelingen worden uitgenodigd zich aan te melden.

Het curriculum van de meeste Nederlandse kunstacademies, met name in het eerste jaar, zijn gemodelleerd naar de esthetische ideeën en idealen die geassocieerd worden met de Bauhaus Academie. De afgelopen tijd is er groeiende aandacht voor de alternatieve en dikwijls occulte geloofssystemen en overtuigingen achter de op het eerste gezicht rationeel aandoend modernistische principes van de Bauhaus Academie (e.g. J.k. Birksted Le Corbusier and the Occult (MIT Press, 2010) In de cursus worden deze alternatieve tradities onderzocht, voorbij de bekende kleurentheorieën en de waarnemingsoefeningen van het tekenen die zo typerend zijn voor de overblijfselen van het Bauhaus kunstonderwijs. De cursus zal richten op excentrieke pedagogische strategieën van figuren als Johannes Itten, wiens ideeën rond voeding en bewegingsleer in direct verband staan met de reformbeweging uit die tijd.

In overeenstemming met de aspiraties van prominente twintigste-eeuwse avant-gardebewegingen om kunst en leven samen te brengen, richten de deelnemers zich in deze cursus op een demonstratie-project geïnspireerd op experimenten van de reformbeweging.

Deelnemers presenteren de resultaten van hun onderzoek gedurende de cursus in door hen gekozen media. Gedurende zes intensieve dagen zullen lezen, maken, re-enactment en collectieve performance fungeren als ons onderzoeksgereedschap.

Het resultaat van de cursus is een gezamenlijk “ReForm voorstel” dat gepresenteerd wordt in de kantine van de Academie en in de binnentuin. Het doel van de cursus is om aspecten van het kunstacademieleven, die als vanzelfsprekend ervaren worden voor het functioneren van de academie, kritisch te onderzoeken en om beeldende en constructieve voorstellen voor hervorming te doen. Gedurende de 6-daagse cursus worden korte excursies ondernomen naar hedendaagse en historische voorbeelden van door de Reformbeweging geïnspireerde alternatieven. Individuele en collectieve projecten die tot stand komen tijdens de zes daagse cursus zijn gedocumenteerd in een DIY stijl ‘zine’. De ‘zine’ bestaat onder andere uit recepten, manifesten en formules voor “ReForm”.

  • Studenten van alle afdelingen van de KABK: Beeldende Kunst, Textiel en Mode, Fotografie, Art Science, Interieur Architectuur, Grafische Vormgeving, IMD, zijn uitgenodigd zich aan te melden.
  • Maximaal vijftien studenten van verschillende afdelingen, worden geselecteerd om deel te nemen aan de cursus.

De cursus wordt geleid door Ruchama Noorda.

RUCHAMA NOORDA
studeerde beeldende kunst aan de KABK in Den Haag (BA 2002) en het Sandberg Instituut in Amsterdam (MA 2004). Zij maakte haar debut in 2003 met de tentoonstelling The Profitable Art of Gardening in Museum Het Domein in Sittard. In recent werk onderzoekt ze het verlangen naar een allesomvattende ideologie in een persoonlijk Gesamtkunstwerk. Noorda’s werk bestaat uit installaties en performances. In het PhDArts programma werkt zij sinds 2009 aan een beeldend onderzoek naar ‘ReForm’.