Een hogeschool-brede cursus voor derdejaars-studenten van de Academie en het Conservatorium.

Concept door Irene Droogleever Fortuyn en Taco Stolk.

Het Alter Ego Festival is een cursus waarbij studenten tijdelijk elkaars kunstenaarschap overnemen. Het is afgeleid van de Alter Ego lessencyclus zoals die is ontwikkeld door Sanne van Rijn en Taco Stolk, en in het programma van ArtScience is opgenomen.

Kunstenaars, en zeker kunststudenten, vinden het vaak lastig om onderscheid te maken tussen hun persoonlijkheid en hun artistieke praktijk. Dit wordt mede gevoed door de persoonlijkheidscultus en de mythe van de ‘individuele expressie’ die in onze cultuur om het kunstenaarschap heen hangen. Hierdoor is het voor studenten lastig om zichzelf heldere vragen te stellen over hun artistieke werkwijze — vaak wordt die werkwijze in hun denken versluierd door een voor het bewustzijn zogenaamd onbereikbare ‘persoonlijke toets’.

In de Alter Ego-cursus nemen de studenten gedurende een aantal weken elkaars plaats in. Iedere student maakt in deze periode een werk in de stijl van een andere student (uit een andere kunstdiscipline). Hierdoor wordt de student van twee kanten uitgedaagd om de drijfveren en werkmethodieken van het kunstenaarschap tot in detail te doorgronden en communicabel te maken: aan de ene kant doordat hij/zij zich zo diep mogelijk moet inleven in de specifieke eigenschappen van het werk van een ander, aan de andere kant doordat hij/ zij genoodzaakt is om zijn/haar eigen werkwijze zo helder mogelijk uit te leggen aan degene die zijn/haar rol aanneemt. Vanuit alle ‘autonome’ richtingen van de Hogeschool worden in overleg met de hoofddocenten enkele studenten geworven, tot een totaal van twintig studenten. Deze afdelingen zijn Compositie, Sonologie, ArtScience en Beeldende Kunst. Alle studenten bereiden een korte presentatie over hun werk voor om hun kunstenaarschap op de eerste dag van de cursus aan de rest van de groep te kunnen introduceren.

De studenten worden niet in duo’s aan elkaar gekoppeld, maar in ketens: student A neemt de rol aan van student B, student B de rol van student C, student C die van student D, en student D bijvoorbeeld weer de rol van student A. Deze ketens worden na een introductiedag samengesteld door de cursusleiders op basis van leerzame verschillen tussen de werkwijzen van de verschillende studenten. Zo worden de voorwaarden voor het in elkaar inleven zo goed mogelijk geschapen.


Het werktraject beslaat zeven aaneengesloten weken, naast het reguliere lesprogramma. Het begint met een introductiedag en eindigt met het Alter Ego Festival, een avond met performances en realisering van werken in situ. In de tussentijd werken de studenten zelfstandig met degenen waaraan zij aan twee kanten zijn gekoppeld. Iedere twee weken is er een gezamenlijke terugkomdag, waarop de studenten hun voortgang met de gehele groep en de cursusleiders bespreken. De twee dagen voorafgaand aan de festivalavond werken de studenten met de cursusleiders en een regisseur aan de voorbereiding voor hun gezamenlijke presentaties.

Voor de deelnemende studenten is dit een kans om hun kunstenaarschap op een unieke manier te verdiepen — niet alleen door ervaring op te doen met voor henzelf ongebruikelijke werkwijzen en disciplines, maar ook door een grens over te gaan in het begrip van het eigen werk.

Studenten van de autonome richtingen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst en het Koninklijk Conservatorium zullen werk maken waarbij ze elkaars stijl, methodologie en/of discipline hebben overgenomen. Tijdens een speciale CASS avond presenteren en bespreken zij deze werken op 26 maart 2012 in de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium.

Luister HIER naar het werk van Lasse Passage, een van de deelnemers van het Alter Ego Festival, een cursus die onderdeel is van ons Art Research Programme. In dit hoorspel hoor je de kunstenaar Lasse Passage, die Mr. HorseMagic interviewt over muziek, kunst en commercialisering. Dit werk is gemaakt als een alter-ego poging als zijnde Pia Louwerens.

De cursus wordt geleid door Taco Stolk en Irene Fortuyn.

TACO STOLK

studeerde af aan de ArtScience Interfaculteit in Den Haag, waar hij zijn Master’s graad behaalde. Hij is de oprichter van WLFR, studio voor conceptualisme. Sinds het midden van de jaren negentig ontwikkelt WLFR metamedia projecten en theorie over de esthetiek van concepten en contextuele technologie, vaak op het snijvlak van kunst en wetenschap. Zijn lezingen en begeleidende activiteiten omvatten de ArtScience Interfaculteit van het Koninklijk Conservatorium, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de PhDArts en Mediatechnology-MSc programma’s van de Universiteit Leiden.

IRENE FORTUYN

werkte nauw samen met Robert O’Brien van 1983 tot 1988. Hun werk was gericht op het vraagstuk naar de positie van het kunstwerk en de mogelijke percepties daarvan. Na de dood van O’Brien bleef zij onder de naam Fortuyn / O’Brien werken tot 2005. Sindsdien is ze werkzaam als Irene Fortuyn. Momenteel werkt zij aan haar promotieonderzoek bij PhDArts, Universiteit Leiden. ‘Portret van het Nederlandse landschap’ is een visueel onderzoek naar de relatie tussen Nederland zoals we het ons dat voorstellen en de fysieke realiteit van het Nederlandse landschap. Irene Fortuyn is hoofd van de Man en Leisure afdeling van de Design Academy Eindhoven en is tevens als docent verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Art Research Programme: Alter Ego Festival, 2012 from Lectorate KTP & PhDArts on Vimeo.