BEN JIJ EEN JAGER OF EEN OBSERVATOR?

Vind dat uit over jezelf in het Research Lab ‘Artistic Research in Documentaire Fotografie’.

Deze cursus, onderdeel van het Art Research Programme, wil studenten van alle afdelingen in de gelegenheid stellen nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van verbeelding in de documentaire fotografie. Documentaire fotografie kan gedefinieerd worden als een attitude naar de wereld om ons heen met een impliciete belangstelling voor mens, omgeving en actuele processen die gaande zijn. Het stadium van objectieve representatie van de werkelijkheid zijn wij allang gepasseerd. Dit betekent dat het onderzoek naar verbeelding van de inhoud samengaat met een onderzoek naar de beeldtaal zelf. De individuele thematiek van studenten staat centraal en vormt het startpunt voor het onderzoek in het researchlab.

Research Lab 2012/2013

DOELSTELLINGEN

  • Impulsen en inzicht geven in het werkproces dat al loopt en het daaraan gekoppelde onderzoek;
  • Opzetten van een methodiek voor het organiseren van werk- en denkprocessen in het algemeen;
  • Centraal staat de beeldstrategie en positionering van de beeldmaker t.o.v. zijn/haar thematiek;
  • Onderzoek naar strategie van fotografen om zicht te krijgen op de werkmethodiek;
  • Reflectie en analyse van beeld vanuit de optiek van de maker: waar liggen de keuzes? Wat is er niet te zien? Hoe kan een brug tussen theorie en praktijk worden gecreëerd?

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor derde en vierdejaarsstudenten van alle disciplines die met fotografie werken in hun eigen praktijk. Deelname aan de gehele cursus is een voorwaarde, studiepunten (6EC) worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (IST). 10-12 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma. De cursus is in het Engels.

WERKWIJZE

  • Elf workshops van een dagdeel op woensdagen gedurende semester 1 met een uitloop naar semester 2.
  • Enerzijds bestaan de workshops uit input van de docenten (kennisoverdracht, methodieken aandragen), anderzijds staan de presentaties van studenten centraal. Afwisseling van onderzoek, analyse, experiment en productie met afsluitende presentatie.

RESULTAAT

Iedere student maakt een cahier op A2 formaat waarin de neerslag van het onderzoek samenkomt met documentatie van eigen werk en dat van anderen.

DATA

17 september 2014, 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december, 17 december, 8 januari 2014, 28 januari, 4 februari, 11 februari 2015

BEGELEIDERS

The course is taught by Corinne Noordenbos, Hans Scholten and Vincent van Baar.

studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Zij manifesteerde zich in de jaren ’70 vooral als sociaal-documentair fotograaf. Ze werkte voor een groot aantal tijdschriften, waaronder Avenue en Opzij. In de jaren ’80 kreeg het werk van Noordenbos een meer autonoom karakter en ging ze ook lesgeven aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, waar ze in 1985 hoofddocent van de afdeling fotografie werd. Vanaf 2005 is Corinne Noordenbos hoofd van de afdeling fotografie van de KABK.

is beeldend kunstenaar. Hij studeerde aan de Academie voor Kunst en Vormgeving, Minerva in Groningen. Hij was mede-oprichter en co-directeur van Stichting De Zaak en redacteur van het kunstblad Drukwerk De Zaak. Van 1995 tot 2009 was hij docent en hoofd van de afdeling Post St. Joost Fotografie in Breda. Tot op heden geeft hij les aan de St Joost Academie. In 2002 begon hij te werken aan het project ‘Urban Future’, waarmee hij reflecteert op de mondiale verstedelijking, met name gebruik makend van het medium fotografie. In 2010 begon hij zijn promotie traject bij PhDArts, Universiteit Leiden.

is een ontwerper. Hij geeft les aan de KABK (afdeling fotografie) en de Designacademy Eindhoven (grafisch ontwerpen), heeft een aantal nevenfuncties waaronder initiator en gezicht van de BNO Zefir-avonden in Theater Zeebelt en het voorzitterschap in de (deel)jury van Dutch Design Awards. Sinds 2008 is hij als zelfstandige werkzaam onder de naam Buro van Baar. Voorheen was Van Baar seniordesigner bij Studio Dumbar en hij is medeoprichter van het Haagse ontwerpbureau Barlock.