AANMELDINGSDEADLINE: 10 januari 2018

Maurizio Nanucci, Listen to your eyes (2016). Neon, 26 x 430 x 2,5 cm. Museum Voorlinden, Wassenaar.

Docenten

De cursus wordt gegeven door Dr. Janneke Wesseling & Dr. Marcel Cobussen

Voor wie

Voor BA studenten van de KABK, KC & UL

Wanneer

10 sessies op de woensdagmiddag tussen februari-april 2018

Studiepunten

5 EC

Over deze cursus

Onze eerste ontmoetingen met kunst vinden doorgaans plaats via onze ogen en/of oren. Er zijn echter veel verschillende manieren waarop naar kunst kan worden gekeken of naar muziek kan worden geluisterd. Niet alleen is de manier waarop we kunst/muziek ervaren altijd cultureel bepaald, deze wordt ook beïnvloed door individuele omstandigheden. Wat kan worden verstaan onder aandachtig kijken/luisteren en is dit altijd bij uitstek de manier om kunst/muziek te benaderen? Bestaat er een onderscheid tussen kijken en zien, tussen horen en luisteren? En, gezien het feit dat onze relatie tot kunst en tot de wereld meestal multisensorisch is, kunnen we ook kijken naar muziek en luisteren naar beeldende kunst?

Hoewel voornamelijk theoretisch van aard, zullen ook bezoeken aan (audio-)kunst tentoonstellingen en/of voorstellingen deel uit maken van de cursus, met het oog op het verbinden van theoretische kennis met ”auto-etnografische” ervaringen.

Voor BA studenten uit het 2de, 3de en 4de jaar van de Koninklijke Academie, het Koninklijk Conservatorium en Universiteit Leiden.

Deelname aan de volledige cursus is een voorwaarde, studiepunten worden toegekend binnen het Individueel Studie Traject (5 EC).

15 studenten worden geselecteerd om deel te nemen aan het programma.
De cursus is in het Engels.

De bijeenkomsten vinden plaats in het P.J. Vethgebouw van de Universiteit Leiden (Nonnensteeg 3, Leiden) kamer 0.07, op de volgende woensdagen van 15.00-17.00u:

  • 14, 21 & 28 februari 2018
  • 7, 21 & 28 maart 2018
  • 4, 11, 18 & 25 april 2018

LET OP: er zal geen bijeenkomst zijn op 14 maart 2018.

  • Een inleiding op verschillende manieren van kijken en luisteren, zowel door lezen van literatuur als in praktijk.
  • Kritisch beschouwen van voorname hedendaagse literatuur over het kijken naar kunst en luisteren naar muziek en geluidskunst.
  • Reflecteren op noties van kijken en luisteren vanuit multi-disciplinair perspectief (bijvoorbeeld filosofie, geschiedenis, psychologie).
  • Experimenteren met alternatieve manieren van kijken en luisteren naar kunst/muziek/geluidskunst.
  • Leren lezen van academische teksten over kijken en luisteren; oefenen met zgn. ”close reading”.

Thuisopdrachten, studentenpresentaties en multi-media essay.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun gemotiveerde aanmelding. Meld je aan vóór woensdag 10 januari 2018 23:59 uur (CET) door je te registeren en een korte motivatie (max. 400 woorden) te uploaden in Osiris. Je ontvangt bericht over de uitslag van je aanmelding op vrijdag 19 januari 2018. Te late inzendingen worden niet geaccepteerd.

In samenwerking met ACPA

Deze cursus is georganiseerd in samenwerking met de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van Universiteit Leiden.