Introductiedagen 2019-2020

Elk jaar organiseert de KABK een introductie waarin je kennis maakt met de academie, het onderwijs, je docenten en natuurlijk je medestudenten.

Tijdens de introductiedagen word je welkom geheten door alle hoofddocenten, krijg je een rondleiding door het gebouw en ontvang je alle informatie die je nodig hebt om het studiejaar goed te beginnen.

students at the KABK courtyard
KABK courtyard (building Prinsessegracht) - photo by Frederik Klanberg

Naast het algemene programma van de introductiedagen, wordt per afdeling een apart programma opgesteld. Je ontvangt hierover een bericht van jouw afdelingscoördinator.

Algemeen programma introductiedagen

Op vrijdag 23 augustus wordt er een introductieochtend alleen voor bachelor internationale studenten georganiseerd

Verder zijn er verschillende programma's voor eerstejaars bachelorstudenten en eerstejaars masterstudenten.

Internationale studenten (eerstejaars bachelor, incl. uitwisselingsstudenten)

vrijdag 23 augustus

09.00-10.00: Registratie internationale studenten - Entreehal / Hal Bleijenburg
10.00-12.00: Practical session - Auditorium
12.00-13.00: Lunch - tba
13.00-ntb: Middagprogramma - Auditorium

ALLE eerstejaarsstudenten (vanuit bacheloropleidingen, uitwisseling & voorbereidend jaar)

maandag 26 augustus

09.00-10.00: Registratie Nederlandse en resterende internationale studenten & bijdragebetaling - Entreehal
10.00-11.30: Group A: Voorstelrondje van de bachelorhoofden, praktische info KABK en tour - Start vanuit het Auditorium
10.00-11.00: Group B: Intercultural session - nbt
11.30-13.00: Group A: Intercultural session - nbt
11.30-13.00: Group B: Voorstelrondje van de bachelorhoofden, praktische info KABK en tour - Start vanuit het Auditorium
13.00-14.30: Lunch - Kantine & Binnenplaats Bleijenburg
14.30-17.00: Programma op de afdeling

dinsdag 27 augustus

09.30-10.00: Inloop
10.00-13.00: Workshop 1 - Werkplaatsen
13.00-14.00: Lunch - Kantine & Binnenplaats Bleijenburg
14.00-17.00: Workshop 2 - Werkplaatsen
17.00-20.00: BBQ - Kantine & Binnenplaats Bleijenburg

ALLE nieuwe masterstudenten

dinsdag 3 september

09.00-10.00: Registratie studenten en bijdragebetaling - Entreehal
10.00-12.00: Welkomstprogramma – Start vanuit het Auditorium
12.00-13.00: Interculturele sessie - Auditorium
13.00-14.00: Lunch -Kantine & Binnenplaats Bleijenburg
14.00-17.00: Werkplaatsprogramma - Werkplaatsen
17.00-18.00: Lezing - Auditorium
18.00-20.00: BBQ – Kantine & Binnenplaats Bleijenburg

More information will be communicated with new students shortly.