De hoogte van het collegegeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor de meest up-to-date informatie op deze pagina.

Nadat je bent toegelaten ontvang je een bevestigingsmail van de KABK. Vanaf mei ontvang je van Studielink een e-mailbericht dat je je collegegeld kunt betalen. Het collegegeld moet voor aanvang van de opleiding worden betaald.

Niet-EER studenten die een verblijfsvergunning nodig hebben, moeten het collegegeld, het woongeld en het administratiegeld direct na toelating overmaken om hun studieverblijfsvergunning op tijd geregeld te krijgen.

Ja, je kunt ervoor kiezen om het collegegeld in 8 termijnen te laten afschrijven. Dit kan alleen via automatische incasso en is alleen mogelijk als je een bankrekening hebt met een IBAN-nummer in een EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino.
Meer informatie vind je op de pagina Collegegeld onder "Hoe betaal ik mijn collegegeld".

Ja, voor onze bachelor en masteropleidingen kun je studiefinanciering aanvragen via DUO. Voor het Voorbereidend Jaar en de andere voorbereidende programma’s zoals de Oriëntatiecursus is het niet mogelijk om studiefinanciering aan te vragen.

Nee, de KABK heeft geen beurzen voor buitenlandse studenten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen KABK-studenten in aanmerking komen voor financiële voorzieningen.

Meer informatie hierover vind je hier.
Kijk ook op nuffic.nl voor andere mogelijkheden.

De kosten voor studenten in Nederland kunnen variëren, afhankelijk van de stad waar je woont, maar internationale studenten geven meestal gemiddeld €1.650 per maand uit aan huisvesting, eten, kleding, verzekeringen, enz.
Dit bedrag zal grotendeels afhangen van hoeveel je betaalt voor huisvesting, verzekeringen, enz.

Voor meer informatie over de kosten van levensonderhoud kun je ook terecht op de website Study in Holland.

Check op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van jouw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang je maandelijks nodig denkt te hebben en of je wel of geen toeslagpartner hebt. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen, ook als je afstudeert of stopt met je opleiding, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.