De hoogte van het collegegeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk voor de meest up-to-date informatie op deze pagina.

Ja, je kunt er voor kiezen om het collegegeld in 8 termijnen te laten afschrijven. Dit kan alleen van een Nederlandse bankrekening.

Ja, dat kan via DUO.

Nee, de KABK heeft geen beurzen voor buitenlandse studenten. Kijk op nuffic.nl voor andere mogelijkheden.

Volgens IND (Dutch immigration), de gemiddelde kosten voor het leven in Den Haag voor een jaar bedraagt €10.600.