School for Young Talent receives the status 'Excellent' school

21 January 2020

Op 20 januari heeft de School voor Jong Talent het predicaat Excellente School ontvangen uit handen van Martijn Sanders, directeur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De School voor Jong Talent is onderdeel van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, waaronder het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten vallen. In een feestelijk programma op het Koninklijk Conservatorium sprak Martijn Sanders lovende woorden over de School voor Jong Talent.

Predicaat Excellente School

De Inspectie van het Onderwijs is verantwoordelijk voor het traject Excellente School. De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel.

Het predicaat is hiermee een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Voordat het predicaat wordt toegekend vindt er een traject plaats, waar ook een bezoek van- en gesprek met een jury deel van uitmaken. De jury sprak met onder meer directie, docenten, ouders en leerlingen.

School voor Jong Talent

De School voor Jong Talent is er voor leerlingen die een bijzonder talent hebben voor muziek, dans of beeldende kunst. Jonge talenten met de passie en ambitie om professionele kunstenaars, musici of dansers te worden. De School voor Jong Talent is uniek in Nederland.

Op de School voor Jong Talent combineren leerlingen een reguliere schoolopleiding met een intensief voortraject op het gebied van de beeldende kunst, muziek of dans. Ze krijgen les in een kleinschalige setting, maar profiteren van de faciliteiten en expertise van twee grote, gerenommeerde opleidingsinstituten: het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Ongeveer 85% van de leerlingen stroomt daadwerkelijk door naar het nationaal en internationaal Hoger Kunstonderwijs.

SvJT: Richting beeldende kunst en vormgeving

‘De school benadert de leerlingen positief, denkt met ze mee, biedt maatwerk waar nodig, maar zorgt ook voor structuur. Door de kleinschaligheid van de school (ongeveer 150 leerlingen) heeft de school elke leerling goed in het vizier.’
opmerking uit het juryrapport 2020
‘De school heeft een duidelijk doel voor ogen. Het overkoepelende doel van de school is de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in wat zij nodig hebben om hun talent zo goed mogelijk te ontwikkelen én een regulier diploma te halen. (…) Dit betekent dat de school voortdurend nadenkt hoe zij elke leerling op maat kan bedienen.’
opmerking uit het juryrapport 2020
‘Een ander doel is de leerlingen te begeleiden in hun gedrevenheid. Passie voor een instrument, voor dans of voor beeldende kunst betekent vaak het maken van veel uren. Oefening baart kunst tenslotte. Omdat leerlingen dit met veel plezier doen, maar het werk voor de reguliere opleiding ook gedaan moet worden, ziet de school het als een opdracht hierin voor de leerlingen een goede balans te vinden.’
opmerking uit het juryrapport 2020
‘Uit het grote aantal samenwerkingsverbanden met externe partners blijkt dat de school erkend wordt in haar excellentieprofiel. Zowel nationale als internationale partners zien de school als een interessante partner.’
opmerking uit het juryrapport 2020
‘Respect, veiligheid en persoonlijke betrokkenheid vindt de school essentieel om de leerlingen tot bloei te laten komen. Ze zorgt daarom voor gezamenlijke activiteiten, zoals: kamermuziek, koor, groepslessen, specifieke danslessen, exposities, enzovoort. Tijdens de rondgang door de school voelde de jury de speciale, open en warme sfeer die er hangt, iedereen kent elkaar en benadert elkaar vriendelijk.’​
opmerking uit het juryrapport 2020