De hogescholen staan dagelijks in contact met de Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gesprekken richten zich op de voortgang van het onderwijs, studiepunten, eindexamens en financiële en praktische maatregelen om studenten te helpen. De directeuren van de Nederlandse kunstacademies hebben ook regelmatig contact met elkaar om de specifieke behoeften binnen het kunstonderwijs aan te pakken.

FAQ's over het Onderwijs aan de KABK in tijden van Corona

Vanaf 17 september 2020 start het onderwijs voor alle jaren weer in aangepaste vorm: deels op de academie, deels online. De onderwijsafdelingen zullen hun studenten hierover uitvoerig informeren.

De regels van de sociale afstand vragen om 10 m2 per persoon. Voor de KABK betekent dit dat maximaal 50% van de studenten per afdeling tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mag zijn. Dit betekent dat:

  • studenten die op de academie les krijgen, die hele dag in het gebouw kunnen verblijven en gebruik kunnen maken van de werkplaatsen.
  • studenten die online les hebben, mogen niet in het academiegebouw zijn of gebruik maken van de werkplaatsen.

Studenten kunnen alleen gebruik maken van de Workshop-faciliteiten op de dagen dat zij hun onderwijsprogramma's op de academie volgen.

Op deze dagen kunnen studenten vanaf 9.00 uur gebruik maken van de faciliteiten, mits ze te voet of op de fiets naar de KABK komen.

Studenten die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer om het KABK-gebouw te bereiken worden na 11.00 uur op de academie verwacht (vanwege de beperkingen op het gebruik van het openbaar vervoer voor het hoger beroepsonderwijs (HBO)).

Om gebruik te kunnen maken van de workshopfaciliteiten dient u vooraf te reserveren via het boekingssysteem Asimut.

Voor al uw opleidings/onderwijsgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van uw afdeling.

Kun je het antwoord op je vraag niet vinden?

Stuur een bericht naar questions@kabk.nl