De hogescholen staan dagelijks in contact met de Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gesprekken richten zich op de voortgang van het onderwijs, studiepunten, eindexamens en financiële en praktische maatregelen om studenten te helpen. De directeuren van de Nederlandse kunstacademies hebben ook regelmatig contact met elkaar om de specifieke behoeften binnen het kunstonderwijs aan te pakken.

FAQ's over Studeren aan de KABK in tijden van Corona

Het onderwijs zal voor alle jaren in aangepaste vorm starten: deels op de academie, deels online. De onderwijsafdelingen informeren hun studenten hierover uitvoerig.

De regels van de sociale afstand vragen om 10 m2 per persoon. Voor de KABK betekent dit dat maximaal 50% van de studenten per afdeling tegelijkertijd in het gebouw aanwezig mag zijn. Dit betekent dat:

  • studenten die op de academie les krijgen, die hele dag in het gebouw kunnen verblijven en gebruik kunnen maken van de werkplaatsen.
  • studenten die online les hebben, mogen niet in het academiegebouw zijn of gebruik maken van de werkplaatsen.
  • De afgestudeerden, (vierdejaars bachelor- en tweedejaars masterstudenten) kunnen via Asimut op alle dagen een tijdstip in de workshops reserveren, onafhankelijk van het lesrooster.

Studenten kunnen alleen gebruik maken van de Workshop-faciliteiten op de dagen dat zij hun onderwijsprogramma's op de academie volgen.

Om gebruik te kunnen maken van de workshopfaciliteiten dient u vooraf te reserveren via het boekingssysteem Asimut.

Op zaterdagen zijn sommige werkplaatsen gesloten. Specifieke openingstijden van alle werkplaatsen zijn gepubliceerd op de KABK-portal.

De afgestudeerden, (vierdejaars bachelor- en tweedejaars masterstudenten kunnen via Asimut op alle dagen een tijdstip in de workshops reserveren, onafhankelijk van het lesrooster.

Voor al uw opleidings/onderwijsgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van uw afdeling.