Start met aanmelden hier!

Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Een open en experimentele houding is essentieel.

Aanmelden is mogelijk vanaf 1 december 2023.
Uiterste deadline is op 1 juli 2024.

Om toelating te doen voor het Voorbereidend jaar aan de KABK kun je je inschrijven via onze aanmeldingssysteem Osiris.

Maak een account

Je ontvangt de bevestiging van je aanmelding per e-mail.

Nadat je inschrijving in Osiris is bevestigd en je je portfolio en motivatiebrief hebt ingeleverd, kun je je via de link in de bevestigingsmail aanmelden voor een toelatingsgesprek en jezelf registreren voor de eerst beschikbare toelatingsdag.

Deze data zijn hier gepubliceerd.

Tijdens deze dag wordt je portfolio beoordeeld en wordt er groepsgewijs met je gesproken (met toelatingscommissie en andere kandidaten).

Bevestiging en planning van de dag worden aan je meegedeeld via de coordinator Voortrajecten.

Voor de online toelatingsdag wordt je gevraagd om

  • Een presentatie van je werk op te zetten (omring jezelf met werk)
  • Je portfolio of kleine presentatie klaar te hebben om te delen

Meer informatie over de toelatingsdata en tips om je voor te bereiden vind je onder Extra toelatingseisen en Tips op de Toelatingseisenpagina.

De examencommissie beoordeelt je portfolio, motivatie & presentatie en je krijgt na een paar dagen bericht of je bent toegelaten tot het Voorbereidend Jaar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.

De inschrijving is echter pas definitief wanneer het cursusgeld is betaald. Nadere informatie hierover ontvang je per email via de Studentenadministratie.

NB: Deelnemers aan het voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering.