Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen om te zien of er ontwikkelingsmogelijkheden zijn deel te nemen aan het professionele kunstprogramma en er voldoende motivatie is om het gehele jaar vol te maken. Een open en experimentele houding is essentieel.

Laatste toelatingsdag - maandag 15 juli

Op maandag 15 juli zal er een extra toelatingsdag gehouden worden om alle late aanmeldingen en kandidaten die door omstandigheden niet in staat zijn geweest afgelopen 11 juni naar eigen voldoening de toelatingsprocedure te doorlopen, een mogelijkheid te bieden om op de wachtlijst geplaatst te worden. Tot half september zullen de plaatsen die vrij komen worden opgevuld met kandidaten van de wachtlijst.
Aanmelden voor 11 juli 12:00 uur.

Om toelating te doen voor het Voorbereidend jaar aan de KABK kan je je inschrijven via de aanmeldlink voor de toelatingsdag.

Maak een account

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een mail met de bevestiging van je aanmelding met daarin ook het verzoek om contact met ons op te nemen voor het maken van een intakegesprek/toelatingsdag.

Kandidaten worden uitgenodigd voor een toelatingsdag bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. 

Meer informatie en tips om je voor te bereiden vind je onder Toelatingseisen.

De inschrijving is echter pas definitief wanneer het cursusgeld is betaald. Nadere informatie hierover ontvang je per email via de Studentenadministratie.

NB: Deelnemers aan het voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering. De kosten voor deelname aan het voorbereidend jaar in schooljaar 2019-2020 zijn €2.100