NL / EN
   


Student Portal

 
   
Industrial Design (post hbo)

Graduation project 'BIOMIMICRY: 3D printed soft seat BIOMIMICRY: 3D PRINTED SOFT SEAT (2014)' | Lilian van Daal, PGC Industrial Design 2014

Image: Graduation project 'BIOMIMICRY: 3D printed soft seat BIOMIMICRY: 3D PRINTED SOFT SEAT (2014)' | Lilian van Daal, PGC Industrial Design 2014

De 'Post Graduate Course Industrial Design' (ID) bestaat sinds 1950 en is daarmee de oudste erkende cursus op het gebied van Vormgeving en Industrieel Ontwerpen in Nederland. Prominente persoonlijkheden als Gerrit Rietveld, Frans de La Haye en Renny Ramakers zijn als student of docent verbonden geweest aan deze cursus.

ID is een parttime cursus voor studenten uit een internationaal veld en profileert zich tussen industrial design en vormgeving: de juiste mix tussen concept, vaardigheden, cultuur en industrie.

Profiel van het onderwijs

Docenten en gastdocenten worden uitgenodigd op basis van relevantie voor ontwerpopdrachten en benodigde kennis en kunde. Zij zijn full-time professionals in hun vak. Hierdoor heeft ID een hoog realistisch gehalte. Ook de achtergronden van de verschillende studenten bieden een meerwaarde. 

Locatie en lestijden

De Post Graduate Course Industrial Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag is opgebouwd uit zes afzonderlijke blokken van een half jaar. De student krijgt voor elk blok een deelcertificaat en uiteindelijk het diploma. De lessen worden gegeven in het KABK-gebouw, Prinsessegracht 4. Studenten kunnen buiten de lestijden en gedurende de openstelling van het academiegebouw, de gehele week gebruikmaken van de diverse werkplaatsen.

De lessen vinden plaats op woensdag en donderdag van 16.00 tot 21.45 uur. Voor het werken aan opdrachten moet gerekend worden op een extra tijdsinvestering van circa tien à vijftien uur per week. 

Aanmelding

Als je toelating wil doen, vul dan het aanmeldingsformulier op de website in.
Je ontvang dan bericht van de Academie over de precieze toelatingsprocedure.

Inschrijving en kosten

Potentiële kandidaten kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier en een CD-rom met eigen werk. Aan toelating is een beoordelingsgesprek met een toelatingscommissie verbonden. ID wordt geheel bekostigd uit het door studenten te betalen studiegeld. Meer info over studiegeld (exclusief de benodigde materialen). 

Lestijden, inhoud en opzet van het lesprogramma kunnen wijzigen en zijn onder voorbehoud. De Post Graduate Course Industrial Design kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen.

Ben je geïnteresseerd in de Post Graduate Course Industrial Design aan de KABK, neem dan contact op met de coördinator Industrial Design: Jacob de Baan.
   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved