NL / EN
       
   
Toelatingsprocedure

Als je geïnteresseerd bent en je wilt toelating doen, meld je dan aan voor een toelatingsexamen via ons formulier.

Toelatingsprocedure

De kandidaat meldt zich aan via het internet. Hij/zij vult een vragenlijst in en krijgt een drietal opdrachten toegestuurd om thuis voor te bereiden.

Vervolgens zal hij een uitnodiging voor het toelatingsexamen ontvangen. De toelatingscommissie bestaat uit zowel docenten en studenten. Het hoofd van de afdeling is aanwezig bij de toelating. De toelating vindt plaats in het Nederlands of – bij buitenlandse kandidaten – in het Engels.

Voor het examen neemt de kandidaat zijn portfolio mee, die bestaat uit een gevarieerde selectie van zijn werk. Ook schetsen, opzetjes, aantekeningen van ideeën, in principe alles wat de manier van werken verduidelijkt, hoort bij het portfolio. Daarnaast neemt hij de eerdergenoemde thuisopdrachten mee naar de academie. Ter plekke wordt dan nog een aanvullende dagopdracht gegeven en vindt een persoonlijk gesprek plaats met de toelatingscommissie. Op basis van dit alles formuleert de commissie een advies aan de directie, waarna de kandidaat schriftelijk te horen krijgt of hij toegelaten is.

Specifieke toelatingsvereisten

Tijdens de toelatingsdag wordt de kandidaat door middel van verschillende methoden op zijn geschiktheid voor de opleiding getoetst.

 

De thuisopdracht, die jaarlijks zal wisselen, geeft informatie over:

- het geven van creatieve oplossingen

- onderzoeksgerichtheid

- materiaalgevoeligheid

- omgevingsgerichtheid

- nieuwsgierigheid

- gedrevenheid

- het combineren van tekst en beeld

 

De tekenopdracht, waarbij schetsen naar waarneming zijn gemaakt, geeft informatie over:

- waarnemingsvermogen

- tekenvaardigheid

- gebruik van het vlak/compositie

- persoonlijke benadering

- persoonlijk handschrift

De ontwerpopdracht geeft informatie over:

- de flexibiliteit in het omgaan met een opdracht

- het inzetten van verschillende media

- het combineren van tekst en beeld

- het referentiekader

- (basis)inzicht in het vak

- persoonlijke benadering

 

De dagopdracht geeft informatie over:

- snelheid in originaliteit

- improvisatievermogen

- switchen tussen verschillende uitgangspunten

- het vertalen van inhoud naar beeld of typografie

- belevingswereld

- abstractievermogen

 

 
   

 
Live stream