NL / EN
       
   
Werkplaatsen

De KABK heeft professioneel uitgeruste werkplaatsen, die beheerd worden door werkplaatsbeheerders (WPB). De WPB zorgen voor het beheer en de veiligheid in de werkplaats, zij hebben kennis over de werking van de apparatuur en kennen de toepassing van de gebruikte materialen.

De WPB kunnen adviezen geven bij de uitvoering en in sommige gevallen assistentie verlenen bij het realiseren van een ontwerp; zij zijn echter geen uitvoerder van ontwerpen van studenten. Het hoofd van de werkplaatsen is Gerard Hali. 

De openingstijden staan bij de ingang van de betreffende werkplaats vermeld. De Academie streeft naar een zo ruim mogelijke openstelling. In de vakanties zijn de werkplaatsen gewoonlijk gesloten. 

Voor het gebruik van de werkplaatsen gelden de volgende regels:

 • er mag alleen (met de zware apparatuur) gewerkt worden in de werkplaatsen als er een WPB’er of toezichthouder aanwezig is;
 • de WPB stelt vast wanneer een werkplaats de maximale studentenbezetting heeft;
 • in een werkplaats ingeroosterde studenten hebben voorrang boven niet-ingeroosterde studenten;
 • de WPB beoordeelt of een student over genoeg vaardigheden beschikt om zelfstandig te kunnen werken binnen de werkplaats;
 • iedere gebruiker van een werkplaats dient zich te houden aan de voor die werkplaats geldende specifieke regels in verband met apparatuur, gereedschap, softwaregebruik, toegang, milieu- en veiligheidsvoorschriften; dit steeds op aanwijzing van de WPB;
 • het gebruik van de werkplaatsen is kosteloos; voor de gebruikte materialen dient te worden betaald. Hiervan kan worden afgeweken indien daar noodzaak toe is.

Introductietraining (verplicht)

In de werkplaatsen moet je zelfstandig met apparatuur en gereedschap kunnen omgaan. Bij studieonderdelen die verbonden zijn aan een werkplaats, hoort het leren gebruiken van apparatuur, software en gereedschap. Tijdens de introductietraining krijg je daarom uitleg over het gebruik van de werkplaatsen in het algemeen en de bediening van bepaalde apparatuur. Ook word je geïnformeerd over de regels die er gelden voor het gebruik van de werkplaatsen. Deze training is verplicht.

Certificerende training

Aan de bediening van bepaalde apparatuur in de werkplaatsen zijn veiligheidsrisico’s verbonden. Sommige apparaten kunnen door ondeskundig gebruik vernield worden met alle gevolgen van dien. Voor dit soort apparatuur is per werkplaats een certificerende training ontwikkeld. De training hiervoor wordt door de betreffende werkplaatsmedewerkers zelf verzorgd en bevat in de meeste gevallen een proeve van bekwaamheid. Het certificaat moet dus echt verdiend worden. Hoewel deze training niet verplicht is mogen studenten zonder het betreffende certificaat de aangewezen apparatuur niet bedienen. 

De training wordt twee keer per jaar gegeven en het certificaat kent een beperkte geldigheidsduur van maximaal twee jaar. Voor sommige machines (bijvoorbeeld bij machines die vervangen zijn door een ander type) kan een kortere geldigheidsduur gelden. 

Werkplaatsen

Textiel- en Modewerkplaats

De werkplaats biedt de mogelijkheden voor het technisch ontwikkelen en uitvoeren van textiel en mode. Het karakter van de werkplaats is afdelingsgebonden vanwege de specifieke vaardigheden. Op afspraak kan er gewerkt worden door studenten van andere afstudeerrichtingen. De werkplaats heeft een omvang van ± 300 m2, verdeeld over zes ruimtes (inclusief opslag/ uitleen). Een deel van de werkplaats kan dienen voor beoordelings- en doorpasmomenten.

Afhankelijk van te gebruikten technieken zijn er 20 tot 30 werkplekken. Er kan gebruikgemaakt worden van vier hoge kniptafels, professionele persapparatuur, acht industriële naaimachines, drie elektronische naaimachines, een computergestuurde borduurmachine, een leermachine, dertien ponskaart of elektronische breimachines, een computergestuurde breimachine, negen weefgetouwen en een computergestuurd weefgetouw. De noodzakelijke software voor deze technieken is op de werkplaats aanwezig. De werkplaats Textiel en Mode heeft een ververij voor stoffen en garens en het bewerken van stoffen. Tevens kan er gebruikgemaakt worden van een Tuftraamwerk met bijbehorende apparatuur van 300/210 cm.

Trainingen Textiel en Mode

Om de werkplaats optimaal te kunnen benutten is er een certificerende training ontwikkeld die inzicht geeft in de mogelijkheden en faciliteiten van de werkplaats. In vijf middagen van 2,5 uur leer je omgaan met de specifieke apparatuur. Na een proeve van bekwaamheid kan er zelfstandig gewerkt worden tijdens de openingstijden van de werkplaats.

De training is als volgt opgebouwd: 
A: Introductie algemene textieltechnieken. Basis van textielverven, Tapijttechnieken, Tuften, Weven. (een middag)
B: Omgaan met naaimachines en lockmachines (huishoud- en industrieel) met basiskennis computeraansturing. (twee middagen) 
C: Omgaan met de breimachines, met basiskennis computeraansturing. (twee middagen) 

Deel A is verplicht, naar keuze B en/of C 

Materiaalkosten voor de gecertificeerde training zijn voor A,B en C, alle drie samen: € 15,-. Kies je voor A met B of C dan kost het je € 10,-.

Textielwinkel

Aan de werkplaats is een winkel verbonden voor verkoop van basis stoffen, specialistische stoffen en accessoires. De winkel is ook de werkplek van de werkplaatsbeheerders Textiel en Mode. Hier zijn een databank, bibliotheek voor specialisaties, naslagwerk en lesmateriaal aanwezig.

Openingstijden winkel
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur, woensdagavond op aanvraag

Werkplaats en winkel worden beheerd door Beleke den Hartog en Elsbeth van Heyningen.

Houtwerkplaats

De houtwerkplaats staat ter beschikking van alle studenten van de academie en bestaat uit een machinaal gedeelte, een werkplaats en een keldermagazijn. Het machinale gedeelte beslaat 120 m² en is in mei 2009 compleet vernieuwd met diverse grote houtbewerkingmachines zoals een cirkelzaag, vlakbank, vandiktebank, en een langgatboor. Enkele kleine houtbewerkingmachines zullen het machinepark in juni complementeren. Het werkplaatsgedeelte beslaat ongeveer 42 m², waarin diverse meubelmakerwerkbanken en een kolomboormachine staan. Hier bevindt zich ook handgereedschap; diverse handmachines zijn te leen.

In het keldermagazijn liggen diverse materialen, zoals massief hout, MDF en spaanplaat in verschillende diktes op voorraad, die door de studenten aangeschaft kunnen worden. Ook worden hier spielijsten op bestelling gemaakt.

Tijdens de openingstijden is altijd een van de twee deskundige werkplaatsassistenten aanwezig voor advies, uitleg, instructie en materiaalverkoop.

De werkplaatsassistenten zijn Mascha van de Kuinder en Ronald Scholtens.

Houtwerkplaats: 070 315 47 84

Metaalwerkplaats

De metaalwerkplaats is een compleet uitgeruste werkplek waar studenten de mogelijkheid hebben hun projecten in metaal uit te voeren. De werkplaats biedt met zijn oppervlak van bijna 200 m² voldoende ruimte aan studenten van alle afdelingen. Een basisvoorraad aan materialen is in het magazijn aanwezig. Mocht de bestaande voorraad aan staal, aluminium, zink, messing en koper niet bieden wat de studenten nodig hebben, dan zijn ze altijd vrij hun eigen materiaal mee te nemen.

Het machinepark biedt de mogelijkheid de basis van het werken met metaal onder de knie te krijgen. Diverse lastechnieken (MIG-/TIG- en autogeen lassen), plaatbewerking (knippen, zetten, walsen, buigen) en verspanende technieken zijn mogelijk. 

Veelal leren de studenten al werkend aan hun projecten de diverse apparatuur kennen. Hierbij worden zij begeleid door professionele werkplaatsbeheerders. Ook kunnen de studenten klassikaal wegwijs gemaakt worden in het werken met de diverse machines en technieken door het volgen van introductiecursussen. Een van de meest gegeven cursussen is de introductiecursus lassen.

Trainingen metaal

Tijdens de standaard introductietraining wordt het één en ander verteld over het kopen van verschillende materialen, het bedienen van een aantal machines, veel gebruikte technieken en de algemeen geldende huisregels.

De certificerende training is een nieuw aspect in de metaalwerkplaats. Hiermee wordt getracht het risico op ongevallen te beperken door extra aandacht voor gevaarlijke machines zoals de diverse verspanende machines maar ook las- en snijapparatuur. Ook de diverse plaatbewerkingsmachines (zetbanken etc.), handgereedschappen en klein elektrische gereedschappen vallen hieronder. Het certificaat is geen vrijbrief om met alle machines te mogen kunnen werken, eerder een voorwaarde.

De werkplaatsbeheerders zijn Huub Luik, Mik Verloop, Ruud van Bommel en Dennis Slootweg.
Metaalwerkplaats: 070 315 47 85.

Grafische werkplaatsen

Er zijn vier verschillende lokalen (met bijruimtes) voor de vier grafische technieken: hoogdruk, etsen (diepdruk), lithografie (vlakdruk) en zeefdruk. Bovendien is er een aparte handzetterij voor boekdruk.

Werkplaats hoogdruk

Ongeveer tien studenten kunnen te gelijk in deze werkplaats hun drukvormen voorbereiden, ininkten en afdrukken. Daartoe zijn rollers, inktplaten en proefpapier aanwezig. Met de aanwezige in hoogte verstelbare pers kunnen de hout- en linosnedes worden afgedrukt. Het lokaal meet ca. 30 m².

Werkplaats etsen

In deze werkplaats kunnen maximaal 20 studenten tegelijk hun platen voorbereiden, bewerken en afdrukken. Het lokaal is ca. 80 m². Alle diepdrukprocédés, zoals gravure, ets en aquatint, kunnen worden toegepast. Er staan twee persen met een drukbreedte van 80 cm, drie verwarmbare afslatafels en een grote waterunit om de drukvellen te vochten. Buiten de werkplaats is er een aparte etsruimte van 10 m². Hierin staan twee zuurbaden met randafzuiging, geschikt voor platen tot 55 x 95 cm. Ook is er nog een aparte harsruimte van 10 m² voor de aquatinttechniek. 

Werkplaats lithografie

Deze werkplaats van ongeveer 60 m² bevat vier steendrukpersen waarop litho’s kunnen worden afgedrukt. De twee 19e eeuwse gietijzeren proefpersen zijn werkende museumstukken. In de ruimte bevindt zich ook een gedeelte met werktafels waarop de studenten hun werk kunnen voorbereiden. Er is een aparte slijp- en spoelruimte (ca. 25 m²) waar ook de ca. 200 lithostenen (van klein tot groot) zijn opgeslagen. Zware stenen kunnen verplaatst worden met een verrijdbare stenenlift. Er is plaats voor ongeveer 10 studenten.

Werkplaats zeefdrukken

Deze werkplaats van ongeveer 80 m² biedt studenten de volledige mogelijkheid om zeefdrukwerk te vervaardigen, op papier maar ook op stof. Er zijn drie druktafels voor papierdruk (twee kleine en een grote). Voor stof zijn twee lange druktafels beschikbaar waarop “aan de meter” (een dessin herhalend) gedrukt kan worden. Drukwerk kan variëren in grootte van 1 cm tot 1 m 20. Er zijn twee transferpersen (om m.b.v. warmte een ontwerp op stof te drukken) en een tussendroogmachine (om bedrukte stof ‘snel’ te drogen) aanwezig. De faciliteiten zijn vrijelijk te gebruiken; de studenten betalen de materialen zelf en de zeven zijn tegen een borg beschikbaar. Er zijn ca. 150 zeven in verschillende maten en afwisselend voor stoffen en papier. De werkplaats werkt uitsluitend met watergedragen inkten en doet al het mogelijke om milieuvriendelijk te werken (o.a. water zuiveren en afval zorgvuldig scheiden). Er is een belichtingsruimte en een uitspoelruimte, beide met een oppervlakte van ca. 20m². 

Voor deze grafische werkplaatsen geldt dat de studenten vooraf in de lessen instructies krijgen voor het gebruik van de werkplaats en desbetreffende technieken onder begeleiding van de docent. Na afronding van deze lessen kunnen studenten zelfstandig werken in de werkplaatsen.

Trainingen grafische werkplaatsen

Studenten van alle studierichtingen kunnen zich inschrijven voor de introductiecursus zeefdruk. 

In een groepje van max. 8 studenten wordt er een aantal middagen gewerkt in de zeefdrukkerij onder begeleiding van de werkplaatsbeheerder. Er wordt in deze introductiecursus aandacht besteed aan:

 • drukwerkvoorbereiding en de aanschaf van materialen;
 • het belichten van de zeef, het zeefdrukken en het schoonmaken van de zeef.

Na deze introductiecursus heeft de student de mogelijkheid om zelfstandig te zeefdrukken in de werkplaats. 

S tudenten die incidenteel gebruik willen maken van een van de grafische werkplaatsen, kunnen een afspraak maken met een werkplaatsbeheerder voor advies en begeleiding. 

In de werkplaats zijn schoonmaakmiddelen, proefdrukpapier, schuurmiddelen etc. aanwezig. Inkt, zink, etsgrond, tape en drukpapier zijn materialen waar iedereen zelf voor zorgt en die verkrijgbaar zijn bij de academiewinkel. Voor zeefdruk is tevens een borgkaart nodig voor de bruikleen van de zeef, welke te koop is bij de Financiële Administratie. De fotocoat wordt in de zeefdrukwerkplaats afgerekend met de facilitycard.

Voor de handzetterij kun je op woensdag en donderdag een afspraak maken met Frits de Vries

De werkplaatsbeheerders zijn: Niek Satijn, Gerard Schoneveld, Inez Smit en Poedjio Widodo. 
Grafische werkplaatsen: 070-3154781

Fotografische werkplaatsen en donkere kamers

Studio’s

De academie beschikt over drie fotostudio’s die samen een oppervlakte van ongeveer 450 m² beslaan. Er kunnen tot 11 studenten tegelijk aan het werk zijn met een eigen opstelling. Twee studio’s zijn vooral toegerust op het maken van portret- en modelfoto’s, de derde is vooral geschikt voor het maken van stillevens. Alle studio’s zijn ruim voorzien van flitsapparatuur, achtergrondsystemen, statieven en vele andere zaken die ook in een professionele werkomgeving terug te vinden zijn. Alle studenten, dus ook zij die een andere studierichting dan Fotografie volgen, zijn welkom in de werkplaatsen. Slechts een klein gedeelte van de apparatuur is voorbehouden aan de laatstgenoemde groep. De werkplaatsbeheerders zien erop toe dat alle ruimtes en apparaten functioneren en ze staan de studenten in woord en daad bij.

Doka

Voor het zelf ontwikkelen en/of afdrukken van negatieven is er de grote doka, bestaande uit een gedeelte voor het ontwikkelen van zwart-witfilms en een gedeelte waar, door maximaal 30 studenten tegelijk, vergrotingen kunnen worden gemaakt in zwart-wit en in kleur. Er kan handmatig in schalen (bakken) worden ontwikkeld, maar ook met behulp van twee ontwikkelmachines die fotopapier aan kunnen tot 60 cm (kleur) en 80 cm (zwartwit) breed.

Digitale Doka

Met de komst van de digitale fotografie is er behoefte ontstaan aan een methode om analoog beeldmateriaal te digitaliseren. Hiertoe voorziet de afdeling in een aantal (semi-) professionele scanners om negatiefmateriaal en foto’s te scannen. Alle negatiefformaten van kleinbeeld tot 4’ x 5’ kunnen worden verwerkt.

Printen

De Werkplaatsen Fotografie beschikken over printfaciliteiten die speciaal op fotografie zijn toegespitst. Op dit moment kan dit via de Epson Gemini printer, die op A4 en A3+ formaat print in hoogstaande fotografische kwaliteit. Binnenkort worden daarnaast twee Epson Pro 4800 printers in gebruik genomen, die via een gesloten betaalsysteem hetzelfde zullen doen tot maximaal A2-formaat.

Uitleen Fotografie

Speciaal voor alle studenten die zich met fotografie bezighouden, is er een uitleen van apparatuur die nodig is voor het fotograferen zelf of voor het verwerken van het beeldmateriaal. Er is een ruim aanbod aan digitale camera’s van Nikon, zowel instapmodellen als semi-professioneel. Er zijn middenformaat camera’s van Hasselblad en Mamiya en technische camera’s van Cambo. Voor elk type camera is een ruim aanbod aan objectieven en kan flitsapparatuur worden geleend om op locatie te fotograferen. Bovendien worden er laptops uitgeleend met alle software die de beeldbewerker nodig kan hebben. Voor het lenen wordt in de meeste gevallen een kleine vergoeding berekend.

De werkplaatsassistenten zijn Eduard Sjoukes (coördinatie/e.sjoukes@kabk.nl), Frans de Grood (f.degrood@kabk.nl), Theo de Rijke (t.derijke@kabk.nl), Andrew Valkenburg (a.valkenburg@kabk.nl) en Mik Verloop.

Fotografische werkplaatsen: 070 315 47 86.

Openingstijden uitleen:
maandag t/m vrijdag van 9 tot 10 uur, 12-13.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.30–19.30 uur en 21.00–21.30 uur 

Winkel Fotografie

De Academie heeft een inpandige winkel waar studenten hun benodigde fotomaterialen kunnen kopen. Doorgaans wordt dit soort materiaal in bulkverpakking te koop aangeboden. De KABK-winkel biedt de student juist de mogelijkheid om per stuk te kopen. Zo kunnen ze kennismaken met verschillende professionele materialen op fotografiegebied. Ook de prijs is billijk gebleven door een overeenkomst met een fotohandelaar. In dezelfde winkel is er een mogelijkheid om projectiemateriaal te lenen. Verschillende apparaten zijn te leen zoals beamers, tv’s, een scherm, dvd-drives (spelers). Tegen het einde van het seizoen kunnen de examenkandidaten hun voordeel bij de winkel behalen met doe-het-zelfmateriaal voor het opbouwen van hun stand.

Medewerker: Marijn Rietveld

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
woensdag tevens van 18.30 tot 20.00 uur

Winkel Fotografie: 070 315 47 13

Trainingen fotografie

Tijdens deze introductiecursus leer je veilig en efficiënt met de studioapparatuur omgaan: verlichting, statieven, achtergronden. Aan de hand van een praktijkopdracht vertellen we je over de belangrijkste instellingen van je camera. Daarnaast leer je onder meer hoe je fotoapparatuur kunt reserveren en lenen en wat voor mogelijkheden er zijn om een perfecte print te maken.

De fotografiek werkplaats (oude technieken)

De fotografiek werkplaats is een werkplaats waar geëxperimenteerd kan worden met fotografische technieken. Je moet hierbij denken aan foto historische procédés, het manipuleren van foto’s (tonen, bleken, inkleuren, enz.) kortom alles wat je als student maar wil onderzoeken om een beeld te creëren welke het beste aansluit bij jouw visie. 

Het is in de werkplaats mogelijk, via een op de computer gemaakt negatief, op mooi geschept aquarelpapier een cyanotypie of een gomdruk te maken. Cyanotypie is een van de oudste fototechnieken die in het begin (1840 en later) gebruikt werd als een reproductietechniek van technische tekeningen en tekst, ook wel blauwdruk genoemd. Een gomdruk (1880) is een druk verkregen door lichtgevoelig gemaakte Arabische gom vermengt met pigmenten. De computer, Photoshop en deze historische technieken gaan een “verhouding” aan die door Berssenbrugge zeker gewaardeerd zou worden. Met beide technieken valt volop te experimenteren. Denk aan een combinatie met andere technieken zoals grafiek, tekenen en schilderen. 

Er is plaats voor vier studenten per middag. Inschrijving via inschrijflijst tijdens de openingstijden

De werkplaatsassistenten zijn Inez Smit, Marijn Rietveld en Theo de Rijke

Trainingen fotografiek (oude technieken)

Voor de werkplaats fotografiek is er een verplichte introductietraining van ongeveer 2 uur. De kosten hiervoor zijn €5,-. In deze werkplaats is het van groot belang om schoon en veilig te werken. Veiligheids- en milieuregels moeten strikt worden nageleefd omdat de chemie waarmee wordt gewerkt risico's kunnen opleveren voor de gezondheid en het milieu. Studenten krijgen instructie en voorlichting over de veiligheidsmiddelen en de aanwezige chemie door de beheerder. Verder is het van belang een goed negatief te kunnen maken. Dit gebeurd met een computer en een printer. Het wordt je geleerd als je hier geen ervaring mee hebt.

Computerwerkplaats

De computerwerkplaats heeft een oppervlakte van 100m². Er zijn 27 werkplekken, uitgerust met Apple macintosh computers. Bijna de helft hiervan zijn Intel MacPro machines met alle een 20 inch lcd-monitor. De computers hebben voldoende intern geheugen (1 / 2GB) om de meest voorkomende taken en softwarepakketten te kunnen afhandelen. Voor de studenten is er de mogelijkheid om 700 MB aan digitale informatie te kunnen opslaan op een centrale server. Iedere computer heeft verbinding met het internet.

Geïnstalleerde software:
- alle gangbare Adobe pakketten
- softwarepakketten voor twee- en drie dimensionaal tekenen en ontwerpen

Aanwezige printers:
- Hp zwart/wit laserprinter voor A4- en A3-afdrukken
- Hp kleuren laserprinter voor A4- en A3-afdrukken
Deze printers zijn draadloos vanaf bijna elke locatie in de hele Academie te benaderen en via een betaalsysteem onafhankelijk af te waarderen - twee 44 inch (A0) Epson grootformaat inktjet-printers, model 9800 en 9400 waarvoor een viertal materialen geschikt zijn (glanzend half mat en 2 x mat papier)
Ook in het Bleijenburg zijn er twee HP printers aanwezig voor A3 en A4 kleur en zwart/wit

Aanwezige scanners:
- 35 mm Nikon coolscan 4000 en 800 voor groter formaat transparanten 
- A4 reflectiescanners met doorzichtmogelijkheden
- A3 Epson film-/fotoscanners

Openingstijden computerwerkplaats
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 21.30 uur
vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur

De werkplaatsassistenten zijn: Constant Meeuws, George Vincentie (coördinator) en Frits de Vries.
Computerwerkplaats: 070 315 47 88/070 315 47 89.

Trainingen computerwerkplaats

Voor de computerwerkplaats is er een introductietraining waar uitleg wordt gegeven over de aanwezige apparatuur (hoeveelheden systemen, printers, scanners, plotter en grootformaat printer). Hoewel er bij aanvang van het studiejaar nog geen behoefte was aan een certificerende training kan er gedurende het jaar apparatuur of software aangeschaft worden waarvoor een dergelijke training wel noodzakelijk is. Uiteraard staan we stil bij de geldende regels voor de werkplaats, de openingstijden en de materiaalkosten. 

De introductiebijeenkomsten zullen in het begin van het studiejaar worden aangeboden.

Computerleslokaal

Het computerleslokaal heeft een oppervlakte van 80 m². Hierin staat een 10 tal Apple Intel iMac’s, en een 10 tal Aplle Macbook pro’s met daarop geïnstalleerd alle voorkomende Adobe softwarepaketten en softwarepakketten voor twee- en drie dimensionaal tekenen en ontwerpen.

In het computerleslokaal worden introductiecursussen voor reguliere studenten verzorgd en speciale cursussen voor onze alumni.

Openingstijden computerleslokaal

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 21.30 uur
vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur

Werkplaats multimedia

De werkplaats multimedia heeft een grootte van 150 m², verdeeld in diverse montageruimtes. De werkplaats biedt de student de mogelijkheid zich te verdiepen in het gebruik van audiovisuele media. In de montageruimtes wordt gewerkt met professionele montagehardware en –software, zoal Appel G5 montagecomputers en Final cut pro.

Verder biedt de werkplaats de student de mogelijkheid om audio- en videoopnameapparatuur te gebruiken. Afhankelijk van de behoefte van de student wordt een advies gegeven omtrent het gebruik van geschikte apparatuur. De Academie beschikt over diverse kwaliteitsklassen apparatuur, van basis digitale videoapparatuur tot professionele 3ccd camera’s. Studenten kunnen kiezen uit acht montage-units, waarvan een aantal is geïntegreerd in aparte studioruimtes, compleet uitgerust met recente hard- en software, en één studio voor geluidsnabewerking compleet met mixers en compressoren.

Elke woensdag worden er introductiecursussen gehouden om studenten de mogelijkheden van de audiovisuele faciliteiten optimaal te leren gebruiken. 

Studenten kunnen gebruikmaken van:
15 standaard dv camera’s;
2 professionele 3 ccd dv camera’s;
2 professionele geluidsopnamesets;
9 professionele microfoons;
2 beamers voor presentaties. 

Openingstijden multimediawerkplaats
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
dinsdag, woensdag, vrijdag tevens van 18.30 tot 21.30 uur

De werkplaatsassistenten zijn: Kees Knijnenburg(coördinator)en Danny Janssen.

Werkplaats Multimedia: 070 315 47 91

Trainingen multimediawerkplaats

Multimedia presentaties beginnen vaak met de opname. Vandaar dat hier een introductietraining verzorgd wordt die de student inzicht geeft in de techniek van de opname. En dan betreft het vooral DV, 3ccd, focus, scherpstellen, accu,juiste kader, geluidsopname en menu-instellingen.

Reserveren
Reserveren is niet alleen mogelijk in de bibliotheek maar kan ook via mail: bibliotheek@kabk.nl of telefoon: (070) 3154798

Apparatuuruitleen

Apparatuur en gereedschap kunnen tegen vergoeding geleend worden op vertoon van de collegekaart en na ondertekening van een verklaring dat de Academie niet verantwoordelijk is voor de schade aan derden. Wanneer je apparatuur wilt lenen, moet je aantoonbaar een WA-verzekering hebben. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade, verlies en/of diefstal van de apparatuur.

Voor uitleen van apparatuur geldt:

Fotografieapparatuur:

 • lenen bij het uitleenpunt fotografie, zowel voor gebruik binnen als buiten de Academie

Video's, monitoren, combi's en diaprojectoren:

 • lenen bij de fotowinkel - Marijn Rietveld

Videocamera's en andere digitale audiovisuele apparatuur zoals beamers:

 • lenen via de werkplaats multimedia

Accuboormachines:

 • lenen bij de receptie

Mode- en textielbenodigdheden:

 • via de werkplaatsassistenten Elsbeth van Heijningen en Beleke den Hartog