NL / EN
       
   
Algemene beschrijving

Profiel van de studierichting

Beroepsprofiel

Grafisch ontwerpers zijn steeds vaker werkzaam op de grens met andere disciplines. Vandaar dat de afdeling naar een ruimhartige begrenzing van de discipline streeft en de studenten aanmoedigt de grenzen te onderzoeken en waar nodig te overschrijden.

Over het algemeen kan het ontwerpproces in 4 belangrijke fases ingedeeld worden: het vergaren, bestuderen, visualiseren en publiceren van informatie. Deze methodiek helpt de ontwerper zich de volgende opvattingen en vaardigheden toe te eigenen:

- concepten voor de overdracht en uitwisseling van informatie ontwikkelen en daar met inzet van beeld, typografie en andere middelen vorm aan geven;

 - informatie onderzoeken, ordenen, bewerken, verbeelden en regisseren;

 - vanuit een persoonlijke, doordachte visie op de discipline, de eigen fascinaties en de maatschappelijke context werken;

- in opdracht werken en / of eigen projecten initiëren;

- middels het eigen werk uitspraken doen over het vak en de wereld;

- nieuwe ontwikkelingen in de discipline in gang zetten of bestaande ontwikkelingen verder brengen;

- met het werk niet alleen voldoen aan de wensen van de gebruiker en of de opdrachtgever, maar ook en vooral tot een verdere verdieping en uitwerking van de eigen visie en oeuvre komen.

Beschrijving van de studierichting

De afdeling Grafisch Ontwerpen leidt studenten op tot veelzijdige ontwerpers op het gebied van de communicatie. De ideale afgestudeerde is een onderzoekende ontwerper die midden in de actualiteit staat en afhankelijk van het concept en de situatie een slimme keuze voor een medium maakt, waarbij hij zowel in de traditionele als in de nieuwe en sociale media zijn weg kent. De afgestudeerden vallen op door hun conceptuele en beeldende vermogens, hun kennis van het vak en de wereld, technologische nieuwsgierigheid en sterk ontwikkeld maatschappelijk engagement.

De opleiding die de afdeling aanbiedt is breed. Het studieprogramma is gebouwd op vier pijlers: ontwerp, interactie, beeld en typografie. De opleiding onderscheidt zich van veel andere grafisch ontwerpopleidingen door haar aandacht voor letters. Dat gebeurt in het eerste jaar in combinatie met typografie en vanaf het tweede jaar in de vrij te kiezen Letterstudio. Uniek zijn ook de keuzeonderdelen PlayLab en Design Office, waarbij het ene vak volledig gewijd is aan grensverleggend onderzoek en het andere aan praktijkopdrachten voor opdrachtgevers van buiten de academie. Bij de invulling van het programma en het samenstellen van het docententeam streeft de afdeling elk jaar weer naar actualiteit, veelzijdigheid, diepgang in theorie en praktijk, en wisselwerking tussen tekst en beeld.

Het programma biedt de studenten veel vrijheid om hun persoonlijke kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. Werkend vanuit hun eigen inhoudelijke voorkeuren komen ze tot een algemeen of specialistisch afstudeerprofiel. De maatschappelijke oriëntatie van de opleiding komt tot uitdrukking in opdrachten, projecten en het theorieonderwijs. Daarnaast heerst er een de actualiteit bevragende, grensverleggende attitude ten opzicht van de discipline. Met buitenlandse studenten, buitenlandse gastdocenten, excursies en samenwerking met buitenlandse academies is de opleiding opvallend internationaal.

De afdeling heeft internationaal een grote naam, zowel in het vakgebied als daarbuiten. Tot haar afgestudeerden behoren vele invloedrijke ontwerpers. Sommigen met een sterk maatschappelijk profiel, anderen vanwege unieke prestaties op het gebied van typografie en letterontwerp. Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn daar in onze tijd het beeld en de interactie als belangrijke aandachtsgebieden bijgekomen.

Eindkwalificaties

De eindkwalificaties zijn samengevat in zeven competenties. De Koninklijke Academie heeft deze opgesteld op basis van de landelijke eindkwalificaties voor de opleiding Vormgeving.

1. Creërend vermogen

Je kunt vanuit een artistieke ambitie en door middel van onderzoek een innovatief concept ontwikkelen en uitwerken tot een onderscheidend beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dat betekenisvol in een context inzetten.

2. Vermogen tot kritische reflectie

Je kunt je eigen werk en dat van anderen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en bent in staat de uitkomsten te doordenken ten bate van je werk.

3. Vermogen tot groei en vernieuwing

Je kunt je visie, werk en werkwijzen in een voortgaand proces van onderzoek in de breedte en diepte verder ontwikkelen en hiermee bijdragen leveren aan je discipline en de maatschappij.

4. Organiserend vermogen

Je kunt een inspirerende en functionele werksituatie opzetten en je onderzoek, werk en praktijk organiseren.

5. Communicatief vermogen

Je kunt je visie, onderzoek en werk overtuigend presenteren en er de dialoog over aangaan met opdrachtgevers en andere betrokkenen.

6. Omgevingsgerichtheid

Je brengt je eigen kunstenaarschap in verband met de artistieke en maatschappelijke context.

7. Vermogen tot samenwerken

Je bent in staat om een zelfstandige artistieke bijdrage te leveren aan een gezamenlijk product of proces.