NL / EN
       
   
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen(ba)


Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen (ba)

 No matter – try again – fail again – fail better.

[Worstward Ho, Samuel Beckett 1983]

‘Learning by Doing: onderzoekend maak-onderwijs’

De opleiding Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen aan de Koninklijke Academie richt zich op de volle breedte van het ruimtelijk domein door de ruimtelijke condities centraal te stellen die bepalend zijn voor hoe wij onze dagelijkse leefomgeving ervaren.

Het kerndoel van het onderwijs is de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele student tot een creatieve, onderzoekende, autonome ontwerper. We besteden veel aandacht aan het ontdekken van de mogelijkheden en potenties van de studenten en hebben in het programma een uitgekiende balans gerealiseerd tussen aandacht voor het concept en de empirie: het abstracte denken versus de pragmatische, vakmatige inbedding. Het curriculum is gericht op experiment en research. Daarmee sturen we aan op de ontwikkeling van een onderzoekende autonome ontwerphouding die onverwachte, verrassende resultaten en visies genereert en waarbij het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt.

Ons didactisch uitgangspunt is leren door te doen. Het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en competenties is gekoppeld aan relevante opgaven die bij voorkeur een directe koppeling met de (ontwerp)praktijk hebben. We leggen sterk de nadruk op de persoonlijke stellingname van de studenten en de wijze waarop ze hun identiteit vanuit vakmatig perspectief benaderen. Aan de ontwikkeling van zowel een eigen benadering als een eigen werkproces hechten we grote waarde; daarbij zetten we de student ertoe aan een zelfstandige mentaliteit, een reflectieve ontwerphouding en empathisch vermogen te ontwikkelen. De ontwerper met de titel Bachelor of Design is bij ons een allround ontwerper met een geheel eigen persoonlijke benadering. Een goede observator, die zowel conceptueel als empirisch sterk is onderlegd. Een ontwerper en vormgever die elke denkbare – ruimtelijke - opgave met open vizier aangaat.

De opleiding en het programma biedt na het eerste studiejaar de keuze voor een gespecialiseerde afstudeerrichting Interieurarchitectuur (voltijd/deeltijd) of Meubelontwerp (alleen voltijd). De studie duurt vier jaar. De nieuwe Bachelor of Design sluit aan op de onderwijsvisie van de KABK en de Landelijke eindkwalificaties vormgeving. Na het afronden van de opleiding en het verkrijgen van de titel Bachelor of Design biedt de KABK de mogelijkheid het studietraject te vervolgen met de nieuwe Master Interior Architecture INSIDE. Wat de mogelijkheden en rechten zijn voor afgestudeerden om zich vervolgens in te schrijven bij het Bureau Architectenregister, conform de Wet op de Architectentitel (WAT), is te lezen op de website van de KABK en het Architectenregister. De WAT is sinds januari 2011 gewijzigd. Per 1 januari 2015 treedt de verplichte regeling Beroepservaringsperiode in werking.

Het curriculum van de bachelor is met ingang van studiejaar 2011-2012 grondig vernieuwd. De vernieuwing ging gepaard met de komst van Master INSIDE. Implementatie van de vernieuwing in het vierde studiejaar vindt plaats in 2014-2015. In 2015 zullen de eerste studenten in het nieuwe bachelor curriculum afstuderen. 

Als je geïnteresseerd bent en je wilt toelating doen, meld je dan hier of via de 'admission' button aan voor een toelatingsexamen. Nadat je je hebt geregistreerd ontvang je informatie over de toelatingsprocedure.

 


[1] De wet op de architectentitel [WAT] is sinds januari 2011 gewijzigd.

De afgestudeerde student die het oude bachelorprogramma volgt, kan zich nog als interieurarchitect in het Register laten inschrijven. 
   

 
 

 

Lieven Poutsma
 

 

Johan Pragt
 

Cynthia Aldershof
 

 

Nynke Koster
 

 

Melanie Buijs
 

 

Nathalie van der Veen
 

Maarten Schenkeveld
 

 

Wendy Snoek
 

 

Wais Wardak