NL / EN
       
   
Studierichtingen

Traditie, vernieuwing en experiment komen samen in de studierichtingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK). Wij bereiden studenten voor op een professionele beroepspraktijk.

Het onderwijs is zo ingericht dat integratie van kennis, vaardigheden en beroepshouding plaatsvindt. Door een toenemende zelfstandigheid van werken en complexiteit van opdrachten, is een afgestudeerde van de KABK na het eindexamen in staat zelfstandig of binnen samenwerkingsverband als autonoom beeldend kunstenaar, ontwerper of vormgever te werken.

Bacheloropleidingen

De bacheloropleidingen kennen per studierichting een onderscheiden propedeuse. Het behalen van deze propedeuse heeft de student recht op toelating tot de hoofdfase van de betreffende studierichting.

Opleiding Autonome Beeldende Kunst 

Opleiding Vormgeving

Post-HBO opleiding

Masters

Mastertrajecten van de Master of Music:

Beide trajecten zijn onderdeel van de Master Muziek van het Koninklijk Conservatorium.

In samenwerking met de Universiteit Leiden:

 

Voorbereidend onderwijs

Aan de KABK zijn  voor aspirant-studenten de volgende mogelijkheden om zich voor te bereiden op de eigenlijke studie aan de Academie: 

Daarnaast hebben een aantal Vo-scholen een samenwerkingsverband met de Academie, waarbinnen leerlingen van deze scholen in kunstklasprogramma's lessen volgen op de Academie. De Academie verzorgt mogelijk in de bovenbouw de lessen KUBV (het oude CKV 3) en voldoet aan de exameneisen die aan dit vak gesteld zijn:

  • Segbroekcollege Den Haag
  • Bonaventura College Leiden
  • Rijnlands Lyceum Wassenaar
  • Zandvlietcollege Den Haag