NL / EN
   


Student Portal

 
   
Fotografie (voltijd en deeltijd)

De huidige professional is een auteur, in de zin van een maker, vinder, schepper. Hij kan het beroep in traditionele zin uitoefenen en is in staat de discipline mee te helpen ontwikkelen. Een fotograaf in het huidige tijdsgewricht is een ondernemer die draagvlak weet te creëren voor zijn werk. Hij heeft een ruim referentiekader van het vakgebied en de discipline, met name ook in internationaal verband. Hij heeft een visie op de positie die zijn discipline inneemt in de wereld van kunst en cultuur en in maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is zich bewust van de vele podia die mogelijkheden bieden, zoals internet naast de traditionele tijdschriften. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten en is in staat om met anderen samen te werken.

Nu in de maatschappij steeds meer mensen zich van het medium fotografie bedienen zonder zich druk te maken van de vaktechnische kwaliteit van de beelden, zien we in de professionele fotografie een tegengestelde beweging. Elk genre of specialisme kent in toenemende mate specifieke eisen. De beroepspraktijk van de fotojournalist is zich dan ook sterker gaan onderscheiden van die van de conceptueel documentair fotograaf. We zien deze ontwikkeling over de gehele breedte van de fotografie. De consequentie is dat er steeds hogere en specifiekere eisen aan de jonge professional worden gesteld. Hij/zij dient goed op de hoogte te zijn welk werkveld hij wil betreden en op welk podium zijn werk zich kan manifesteren om zich als professional te kunnen onderscheiden.
   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved