NL / EN
   


Student Portal

 
   
Oriëntatiecursus

Orientation Course at the Royal Academy of Art

De Oriëntatiecursus is met name bedoeld voor hen die wellicht overwegen een opleiding aan de Academie te gaan volgen. Je maakt kennis met de mentaliteit, werkwijze en studiehouding die nodig is voor een studie aan de Academie. De cursus duurt veertien zaterdagen (inclusief een dagexcursie).

Eerste cursus:  30 september 2017 - 27 januari 2018

Van 10.00 uur – 15.00 uur (pauze van 12.30 tot 13.00 uur)

Tweede cursus: 10 februari 2018- 2 juni 2018

Van 10.00 uur – 15.00 uur (pauze van 12.30 tot 13.00 uur)

Orientation Course at the Royal Academy of Art

De Oriëntatiecursus aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten biedt je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en kennis te maken met de verschillende studierichtingen. Hierbij ligt de nadruk zowel op het procesmatige werken als op de ontdekking en ontwikkeling van de eigen artistieke ambitie. De maatschappelijke oriëntatie speelt hierbij een grote rol.

Je kunt een ontdekkingsreis verwachten die je uitdaagt om een onderzoekende, beeldende houding te ontwikkelen. De aangeboden technieken en oefeningen zijn hierbij hulpmiddelen en geen doel op zichzelf. Het gaat vooral om het proces en niet in de eerste plaats om het eindproduct. Je zal regelmatig thuisopdrachten krijgen die dit proces ondersteunen. Je werkt in de academie op diverse plekken waaronder diverse werkplaatsen. Gedurende de lessen bouw je een eigen portfolio op waarin je niet alleen laat zien wat je kunt, maar ook wat je inspireert: de bron van je ideeën en de kunstenaars waarmee je verwantschap voelt, ofwel je 'artistieke familie'. Om aan het eind van de lessencyclus een beter beeld te hebben van het vakgebied is het van belang dat er naast de lessen ook gewerkt wordt aan de maatschappelijke oriënatte en het opbouwen van een “culturele dummy”, dit laatste wordt in de eerste les verder uitgelegd.

De cursus wordt verzorgd door docenten van de Academie.

Orientation Course at the Royal Academy of Art

Toelating

Om deel te kunnen nemen aan de cursus is een toelating vereist. Deze toelating bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het overleggen van een portfolio.
    Dit een verzameling tekeningen, schetsen, ontwerpen, modellen, beelden, foto’s, 3d, werken in textiel/hout/metaal, filmpjes, schilderijen, enz., die je op eigen initiatief hebt gemaakt. Ook de aanwezigheid van een visueel dagboek waarin je inspiratiebronnen, ideeën, plannen, ervaringen en inzichten noteert is van belang. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met ondergetekende.
  • De vragenlijst.
    Deze dient meegenomen te worden naar de werkdag.
  • De werkdag met toelatingsgesprek.
    Je krijgt een opdracht en werkt onder toeziend oog van verschillende docenten een dag op de KABK. De resultaten worden met je portfolio en de vragenlijst samen tijdens deze dag in een gesprek tussen jou en een  lid van de toelatingscommissie besproken.

De werkdag met een aansluitend toelatingsgesprek voor de eerste cursus van het jaar 2017/2018 is op:
Zaterdag 16 september 2017, 10.00 – 16.00 uur
(alle aanmeldingen van vóór 16 september 2016)

De werkdag met een aansluitend toelatingsgesprek voor de tweede cursus van het jaar 2017/2018 is op:
Zaterdag 3 februari 2018, 10.00 – 16.00 uur (alle aanmeldingen van ná 16 september 2016)

Orientation Course at the Royal Academy of Art

Aanmelding en cursusgeld

Aanmelden is alleen mogelijk door middel van het aanmeldingsformulier op de website van de KABK. Het cursusgeld voor het jaar 2017/2018  bedraagt € 550 (inclusief een dagexcursie) per cursus. Het bedrag moet bij vooruitbetaling voor de gehele cursus worden voldaan. Bij ziekte of verzuim of voortijdige beëindiging van de cursus wordt geen cursusgeld teruggegeven. Na aanmelding via het toelatingsformulier ontvangt u automatisch bericht over de toelatingsdag en het vragenformulier.

Voor de lessen dient u zelf voor materialen te zorgen. Binnen het academiegebouw is een winkel aanwezig die een speciaal voor deelnemers aan deze cursus een pakket heeft samengesteld wat tegen gereduceerd tarief te verkrijgen is.

Voor vragen en verdere informatie kun je terecht bij:

Zanne Zwart z.zwart@kabk.nl (hoofdcoördinator Voortrajecten)
Willem Goedegebuure w.goedegebuure@kabk.nl (coördinator)

Wil je een afspraak maken voor het spreekuur van de voortrajecten, of heb je vragen over het online aanmelden, neem dan contact op met de Studentenadministratie: 070-3154770
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved