NL / EN
   


Student Portal

 
   
Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk

Lector: Janneke Wesseling

Onderzoek staat aan de KABK centraal. Dit betekent dat veel aandacht wordt besteed aan de rol van het denken in het maken, aan de reflectie van de student op het creatieve proces en aan de ontwikkeling van een (theoretische) positionering van het eigen werk in het kunstenveld. Het onderwijs is gericht op het aanleren van een onderzoekende houding bij de student.

Het lectoraat Kunst Theorie & Praktijk speelt hierbij een stimulerende en initiërende rol. Dit lectoraat houdt zich bezig met de vraag hoe praktijk en theorie in het kunstonderwijs met elkaar kunnen worden verbonden. Zo organiseert het lectoraat pilot projecten waarin praktijk- en theorieonderwijs geïntegreerd zijn. Het lectoraat heeft een honours programme opgezet, dat bestaat uit interdisciplinaire cursussen voor excellente studenten. Onder voorzitterschap van de lector ontwerpt het overleg van theoriedocenten een nieuwe visie op het theorieonderwijs aan de kunstacademie, een visie die niet beperkt blijft tot het theorieonderwijs maar die eveneens haar neerslag krijgt op het praktijkonderwijs. Ook organiseert het lectoraat samen met diverse partners symposia, workshops en lezingen op het terrein van artistic research.

Het onderzoek in de kunst (artistic research) is een nieuwe discipline, die gebaseerd is op de toenemende interesse bij zowel kunstenaars als theoretici voor het theoretische aspect van de kunstpraktijk en voor de cognitieve functie van het kunstwerk: kunst als manier om de werkelijkheid te leren kennen. De kunstenaar-als-onderzoeker is inmiddels een vertrouwd fenomeen geworden.

De KABK werkt op het gebied van artistic research nauw samen met PhDArts, promotietraject voor beeldende kunstenaars en ontwerpers aan de Academie der Kunsten (AdK) van de Universiteit Leiden. Het doel van de Academie der Kunsten (AdK) is om de kunsten en academische disciplines samen te brengen op een manier die recht doet aan beide elementen. De AdK stimuleert en faciliteert onderzoek dat kennis en inzichten ontleent aan de artistieke praktijk. Artistic research zoals het gedaan wordt aan de AdK is gebaseerd op een verruiming van het begrip van academische kennis en de verbreiding van dat verruimde begrip.

Janneke Wesseling is hoofd van het Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk aan de KABK en directeur van PhDArts. Wesseling is per 1 februari 2016 benoemd tot hoogleraar aan de Academie der Kunsten (ACPA), Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, waar zij de leerstoel Praktijk en Theorie van het Onderzoek in de Beeldende Kunsten bekleedt.
Daarnaast schrijft Wesseling als kunstcriticus voor NRC Handelsblad.

Dit lectoraat heeft een eigen website.
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved