NL / EN
   


Student Portal

 
   
Profiel van de studierichting

Graduation project 'Coexist' | Nynke Koster, Interior Architecture & Furniture Design 2013, Winner Department Award

Image: Graduation project 'Coexist' | Nynke Koster, Interior Architecture & Furniture Design 2013, Winner Department Award

Learning by Doing: onderzoekend maak-onderwijs’

Onderzoekend

Het uitgangspunt van het onderwijs is experimenteel en research gericht. Kerndoel van het onderwijs is het ontdekken van mogelijkheden en (eigen) potenties. De nieuwe bachelor KABK IAMO draait om de juiste balans tussen empirisch en conceptueel onderwijs; het abstracte denken versus de pragmatische inbedding. De opleiding stuurt aan op een onderzoekende autonome ontwerphouding die onverwachte verrassende resultaten en visies genereert en waarbij het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt.

Maken

Leren door te doen. De sterke focus op de persoonlijke individuele stellingname en de identiteit van haar ontwerpers staat centraal vanuit een vakmatig perspectief. Aan zowel het werkproces als de eigen benaderingswijze van de student wordt grote waarde gehecht. De ontwerper met de titel Bachelor of Design kan straks moeiteloos vanuit een geheel eigen benadering elke opgave aan in een goede match met de in razend tempo transformerende, leefwereld in deze 21e eeuw.

Onderwijs

Kenmerkend voor het onderwijs is de spanning tussen de ontwikkeling van de ontwerppersoonlijkheid van de student (op individuele basis leren ontwerpen/vormgeven), de vakmatige eisen, gesteld door discipline en beroep en de bijdrage aan maatschappelijke opgaven binnen de hedendaagse werkelijkheid en culturele context.

Centraal in het nieuwe bachelor programma staat het motto ‘Learning by Doing: onderzoekend maak-onderwijs’ als integrerende activiteit. Vakken worden geïntegreerd, ondersteunend, aanvullend en in samenhang met de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling aangeboden. 

Sleutelwoorden in de onderwijsbenadering zijn dialoog en interactie. Er wordt gewerkt in kleinschalige teams. Een ateliercontext stimuleert tot uitwisselen, aanvullen en confronteren. Vooral ook de sociale interactie en het samenwerken staan centraal. Ook het ontwikkelen van het empathisch vermogen in de meest brede zin van het woord is een groot aandachtspunt. Empathie ten aanzien van gebruikers, doelgroepen, context, maatschappij en hedendaagse thema’s.

De student zal bovendien worden aangesproken op mentaliteit, eigen verantwoordelijkheid en het zelfstandig functioneren binnen het team van de afdeling. De student studeert niet door simpelweg te voldoen aan de opdrachten en wensen van de docent maar ontwikkelt een flow om zichzelf te kunnen ontplooien.

Elke opgave vraagt om een specifieke vraagstelling en problematiek. Daarmee wordt het onderwijs wendbaar en kan aangesloten worden op de onvoorspelbare dynamiek van de actualiteit.

Voltijd en deeltijd

Interieurarchitectuur wordt aangeboden in voltijd- en in deeltijdonderwijs. Meubelontwerpen als specialisatie wordt uitsluitend in voltijd onderwijs aangeboden. Binnen de voltijd opleiding van de studierichting Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen volgen de studenten het eerste studiejaar een gezamenlijk aanbod. Vanaf het tweede studiejaar wordt gekozen voor de specialisatie Interieurarchitectuur of Meubelontwerpen waarbij de ontwerpprojecten separaat worden aangeboden.

Interieur versus Meubel

In het tweede jaar kiest de student voor de specialisatie Interieurarchitectuur of voor de richting Meubelontwerpen. De vakken uit het domein ontwerpen zijn specifiek vakgericht en op de gekozen discipline afgestemd. Het overige lesprogramma is samengesteld voor zowel studenten Interieurarchitectuur als Meubelontwerpen. 

Eindkwalificaties Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen

De afgestudeerde interieurarchitect of meubelontwerper is een allround ontwerper met een geheel eigen persoonlijke benadering en ontwerphouding. De afgestudeerde is een empathisch ontwerper en goede observator, die zowel conceptueel als empirisch sterk is onderlegd; een ontwerper en vormgever die elke denkbare –ruimtelijke- opgave telkens weer met open vizier aangaat.

 

Als deelnemer aan het eindexamen dien je te voldoen aan de volgende eindkwalificaties: 

  • Je kunt vanuit een artistieke ambitie en door middel van onderzoek een innovatief concept ontwikkelen en uitwerken tot een onderscheidend beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dat betekenisvol in een context inzetten. creërend vermogen)
  • Je kunt je eigen werk en dat van anderen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en bent in staat de uitkomsten te doordenken ten bate van je werk. (vermogen tot kritische reflectie)
  • ·Je kunt je visie, werk en werkwijzen in een voortgaand proces van onderzoek in de breedte en diepte verder ontwikkelen en hiermee bijdragen leveren aan je discipline en de maatschappij. (vermogen tot groei en vernieuwing)
  • Je kunt een inspirerende en functionele werksituatie opzetten en je onderzoek, werk en praktijk organiseren. (ondernemend en organiserend vermogen)
  • Je kunt je visie, onderzoek en werk overtuigend presenteren en er de dialoog over aangaan met opdrachtgevers en andere betrokkenen. (communicatief vermogen)
  • Je brengt je eigen kunstenaarschap in verband met de artistieke en maatschappelijke context. (omgevingsgerichtheid) [juist geformuleerd?]
  • Je bent in staat om een zelfstandige artistieke bijdrage te leveren aan een gezamenlijk product of proces. (vermogen tot samenwerking)

Diploma

De studie leidt op tot het behalen van een diploma Bachelor of Arts (BA) in Interieurarchitectuur of Meubelontwerpen. 

Vervolgstudies

Met het einddiploma Bachelor of Arts zijn vervolgstudies mogelijk voor een masteropleiding, of elke andere 2e fasestudie aan een kunstacademie zoals bijvoorbeeld een Academie van Bouwkunst.

Aan de KABK kan gekozen worden voor de Master Interior Architecture INSIDE. Zie voor selectie en toelatingsprocedure www.enterinside.nl
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved