NL / EN
   


Student Portal

 
   
Algemene beschrijving van de discipline

Graduation project 'Grenzeloos schouwspel, Mijn verwondering' | Lieven Poutsma, Interior Architecture & Furniture Design 2013, Honourable mention - Schuitema Award, Nominee Department Award

Image: Graduation project 'Grenzeloos schouwspel, Mijn verwondering' | Lieven Poutsma, Interior Architecture & Furniture Design 2013, Honourable mention - Schuitema Award, Nominee Department Award

Interieurarchitectuur en meubelontwerpen

Deze discipline wordt bevolkt door productontwerpers en ruimtelijke ontwerpers, die de ruimte in de brede zin van het woord als hun werkveld beschouwen. Dat werkgebied bestrijkt een breder domein dan dat van alleen het interieur of het meubel, ze richten zich ook op andere objecten en producten en op de publieke en buitenruimte. Steeds vaker overschrijden zij de klassieke grenzen van hun discipline en verkennen andere domeinen, denken cross-disciplinair, leggen dwarsverbanden en proberen altijd het grotere verband te zien. Door een nieuwsgierige attitude zoeken, bevechten en bevragen zij constant hun positie en die van het vakgebied.

Deze ontwerpers creëren in toenemende mate hun eigen context en voorwaarden tot werken in een permanente zoektocht. Zij verhouden zich niet alleen tot opdrachtgevers maar scheppen ook eigen vraagstellingen, definiëren eigen projecten en dragen daarmee een eigen visie over. In die visie zijn de maatschappij en de vragen van deze tijd relevant. Hedendaagse product- en ruimtelijk ontwerpers anticiperen in hun werk op mogelijke veranderingen in de toekomst om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Daarmee is de product- en ruimtelijk ontwerper tevens een allround ontwerper met een geheel eigen persoonlijke benadering. Een empathisch ontwerper en goede observator, die zowel conceptueel als empirisch sterk is onderlegd; een ontwerper en vormgever die elke denkbare –ruimtelijke- opgave telkens weer met open vizier aangaat.

Meubelontwerpen

Voor de productontwerper staat binnen deze brede benadering het voorwerp en zijn relatie tussen mens en ruimte centraal. Het voorwerp - meubel of product - heeft een nauwe relatie met het menselijke lichaam, hierdoor worden veel aspecten van het gebruik of de beleving bepaald. Ook is het meubel een voorwerp in de (architectonische) ruimte. Dit kan als los object bestaan of als integraal onderdeel van de ruimte. Hierdoor bepaalt het mede de beleving en gebruikswaarde van de ruimte. Een belangrijk aspect van het meubel of product kan de verbinding met emotionele, sociale of culturele waarden zijn. Een product kan hiermee een boodschap overdragen of een verhaal zichtbaar maken. De ontwikkeling van nieuwe technieken, productieprocessen en materialen speelt een belangrijke rol bij de expressie van het product, de maakbaarheid of de nieuwe gebruiksmogelijkheden die daarmee ontstaan. Duurzaamheid en bewust omgaan met materialen en hun gebruik zijn dan ook van groot belang.

Interieurarchitectuur

Het interieur wordt de laatste decennia steeds meer gezien als een ruimte die door vormen, kleuren, geuren, materialen en objecten specifieke betekenissen en emoties genereert en daardoor welbewust naar geplande ervaringen kan leiden. Deze ruimte kan breed opgevat worden; het gaat om de private ruimte, de publieke ruimte maar ook om de stedelijke- en de buitenruimte. Niet alleen het verblijf staat in deze ruimtes centraal maar ook beweging en mobiliteit. Begrippen als identiteit, communicatie en beleving spelen in het ontwerp van deze ruimtes een rol.

De ruimtelijk ontwerper werkt vanuit het grote geheel tot aan het kleinste detail. Het gaat om de ontwikkeling van ruimtelijke concepten die de grondslag vormen voor de beoogde beleving en ervaring, tot aan de materialisatie en productietechnieken die de realisatie van deze concepten uiteindelijk ondersteunen. Hierin is de relatie tot actuele en toekomstige vraagstukken over het gebruik van ruimte(s) en de duurzaamheid van zowel materiaal- als ruimtegebruik, van groot belang.

Er zijn overlappingen tussen interieurarchitectuur en andere ontwerpende disciplines, zoals bijvoorbeeld design, textiel- en productontwerpen. Maar ook wordt er kennis en vaardigheden van niet vormgevende disciplines toegepast op de interieurarchitectuur, zoals ergonomie, techniek, marketing, antropologie en psychologie. Interieurarchitectuur staat in relatie tot al deze gebieden.
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved