NL / EN
       
   
Voorbereidend jaar

Het Voorbereidend jaar is bestemd voor gemotiveerde mensen die nog onvoldoende voorbereid zijn om al toegelaten te kunnen worden tot de eigenlijke studie of behoefte hebben aan een brede oriëntatie en voorbereiding voorafgaand aan de academiestudie zelf. Het Voorbereidend jaar leidt op voor alle studierichtingen van de KABK. Het Voorbereidend jaar heeft oriënterende, selecterende en stimulerende doelstellingen.

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan het Voorbereidend jaar moet je toelating doen. De toelating bestaat uit het tonen van werk en een gesprek. Na de eindbeoordeling in het Voorbereidend jaar kan men, afhankelijk van studieresultaten, toegelaten worden tot de eigenlijke studie aan de Academie. Behalve dat het mogelijk is om direct voor het Voorbereidend jaar toelating te doen, kan het ook gebeuren dat na aanmelding voor de Academie het advies gegeven wordt eerst het Voorbereidend jaar te volgen. Het Voorbereidend jaar is bedoeld voor mensen die hun vwo, havo of mbo 4 reeds behaald hebben. Wanneer je nog niet aan deze toelatingseis voldoet, bestaat de mogelijkheid om door middel van een contract de benodigde vooropleiding te behalen aan de School voor Jong Talent (SJT), de eigen VO–school van de Academie. Zie hiervoor het kopje ‘speciaal gecombineerde leerweg’. Daarnaast is het mogelijk een speciale test te doen om aan te tonen dat de student over een voldoende havo–denkniveau beschikt. Wij raden alle deelnemers van het Voorbereidend jaar daarom aan wanneer zij geen havo–, vwo– of mbo–diploma hebben behaald deze test zo spoedig mogelijk te doen. Bij een negatieve uitkomst wordt er afgeraden verder deel te nemen aan dit voortraject en naar een andere geschikte opleiding buiten de Academie gezocht. Voor meer informatie kunt u terecht op het spreekuur van de Voortrajecten. Een afspraak voor het spreekuur wordt gemaakt via de Studentenadministratie: 070–3154770.

Programma

Het programma bestaat uit diverse lessen van docenten die verbonden zijn aan de KABK. De vakken die gegeven worden, kunnen worden omschreven als ‘waarneming en verwerking van de wereld om je heen’, ‘waarneming en verwerking van de kunstwereld’, ‘presentatie’ en ‘vakgroepen’. Deze vakken zullen gericht zijn op het communicatieve vermogen en het vermogen ervaringen en waarnemingen om te zetten in beelden. De nadruk ligt op de studiehouding en mentaliteit die nodig is om aan de kunstacademie te kunnen studeren.

Het jaar is te verdelen in drie periodes. De periode voor de Kerstvakantie zal een brede oriëntatie als basis hebben waarin ruime opdrachten gegeven worden die naar eigen idee kunnen worden uitgewerkt. In deze eerste periode is er sprake van het opdoen van veel ervaring in het zien van tentoonstellingen, films en andere culturele uitingen en het geven van een reactie hierop. Bij deze eerste periode hoort een abonnement op voorstellingen in het Filmhuis en Theater aan het Spui. De student volgt een opleiding waarvan een voltijd inzet, zelfstandigheid en actieve deelname wordt verwacht.

Na dit eerste semester kiest de student in welke richting hij verder wil werken en daarom is het tweede semester specifieker gericht op een bepaald vakgebied. Er zal contact gelegd worden met een afdeling naar keuze.

Het derde gedeelte van de opleiding bestaat uit zes weken, startend in maart, waarin de student op de afdeling naar keuze zelf gaat werken om zo goed voorbereid te worden op de toelating die begin mei volgt. Deze opleiding heeft dus een trapsgewijze basis. Afwijkende programma’s zijn in overleg mogelijk, indien het overige onderwijsaanbod dat toelaat. Ook kun je deelnemen aan excursies.

Beoordelingen

Er zijn twee beoordelingsmomenten. Het eerste is in december. Bij dit toetsingsmoment zijn de hoofddocenten van de verschillende afdelingen betrokken. Het tweede is eind april/begin mei. Er wordt een rapport gegeven naar aanleiding van deze eindbeoordeling. Aan deze eindbeoordeling is ook een toelating gekoppeld. De student presenteert het werk en kiest een afdeling waar hij/zij toelating voor wil doen. Een speciale commissie van deze afdeling zal een aparte toelating afnemen. Mocht de student afgewezen worden dan heeft hij/zij voldoende tijd over om aan een beter portfolio te werken en alsnog mee te doen met de reguliere toelatingsrondes van de specifieke afdelingen. Het Voorbereidend jaar is succesvol afgesloten als de student is toegelaten.

Werkplek

Wij adviseren alle studenten van het Voorbereidend jaar een eigen werkplek/atelier te creëren zodat er ook thuis rustig gewerkt kan worden en er allerhande materialen voorhanden zijn.

Materialen

Per vak wordt er duidelijk gemaakt welke materialen er nodig zijn. Binnen het academiegebouw is een winkeltje gevestigd waar materialen gekocht kunnen worden. De uiteindelijke kosten voor materialen zijn zeer individueel en sterk afhankelijk van de eigen ideeën en keuzes.

 

Algemene informatie

Deelnemers aan het Voorbereidend jaar zijn niet ingeschreven als student en ontvangen geen studiefinanciering. De kosten voor deelname aan het voorbereidend jaar zijn € 2.000, dat is inclusief een bedrag van € 250 voor het theater- en filmabonnement en de excursies. Ouders kunnen in aanmerking komen voor een extra vergoeding in de vorm van kinderbijslag als er bij een studie geen studiefinanciering mogelijk is. Informatie hierover vindt u www.duo.nl

Bij voortijdige beëindiging ná 1 november 2013 van het Voorbereidend jaar is het niet mogelijk om het collegegeld en de extra kosten terug te krijgen. Om toelating te doen voor het Voorbereidend jaar en voor verdere informatie kun je bellen naar de KABK: 070 315 47 70 en via de Studentenadministratie een afspraak voor het toelatingsspreekuur maken.

Coördinatie

Zanne Zwart

Nieke Koek

voortraject@kabk.nl

 
   
Twitter

Live stream