NL / EN
       
   
Voortrajecten

Aan de KABK zijn voor aspirant-studenten de volgende mogelijkheden om zich voor te bereiden op de eigenlijke studie aan de academie:

 • School voor Jong Talent
 • Voorbereidend jaar
 • Oriëntatiecursus
 • Gecombineerd onderwijs
 • Kidsclub 

Daarnaast hebben een aantal VO-scholen een samenwerkingsverband met de Academie, waarbinnen leerlingen van deze scholen in kunstklasprogramma's lessen volgen op de Academie. De Academie verzorgt mogelijk in de bovenbouw de lessen KUBV (het oude CKV 3) en voldoet aan de exameneisen die aan dit vak gesteld zijn. De samenwerkingsverbanden zijn met:

 • Segbroekcollege Den Haag
 • Bonaventura College Leiden
 • Rijnlands Lyceum Wassenaar
 • Zandvlietcollege Den Haag

Op dit moment is een pilot gestart met nieuwe scholen in de regio Alphen aan de Rijn en Zoetermeer om het aanbod van kunstklasprogramma’s en de dekkingsgraad in de omgeving van Den Haag uit te breiden.

Voortrajecten algemeen

De KABK heeft een breed aanbod aan Voortrajecten. Allen zijn er op gericht om mensen in contact te brengen met het kunstonderwijs en hen een programma te bieden dat aansluit bij de eigen behoefte en het eigen niveau. Selectie en oriëntatie zijn daarbij sleutelwoorden. Enerzijds wil de Academie getalenteerde mensen de gelegenheid bieden zich verder te bekwamen om uiteindelijk in te kunnen stromen naar het kunstvakonderwijs. Anderzijds bieden de Voortrajecten voor de deelnemers de mogelijkheid om te onderzoeken of een studie aan de Academie en het perspectief van een loopbaan als kunstenaar of vormgever een mogelijkheid is. De mogelijkheid tot doorstroom tussen de verschillende Voortrajecten geeft de deelnemers zoveel mogelijk kansen om een route te volgen die het beste bij hen past Ook zijn verschillende stageplekken beschikbaar voor mensen die een opleiding tot CKV-docent volgen.

 

De verschillende voortrajecten die de KABK biedt zijn:

 • Kidsclub (groep 7 en 8 basisschool: 9 – 12 jaar);
 • Samenwerking met VO-scholen Segbroekcollege Den Haag, Bonaventuracollege Leiden, Rijnlands Lyceum Wassenaar en Zandvlietcollege Den Haag;
 • School voor Jong Talent (vmbo-tl, havo, vwo);
 • Gecombineerd onderwijs waarbij een VO-leerling lessen volgt bij de kunstplannen of de School voor Jong Talent;
 • Voorbereidend Jaar (voltijd 1 jaar ná het VO-onderwijs);
 • Oriëntatiecursus (zaterdagcursus).

Om deel te nemen aan één van de Voortrajecten is een toelating nodig. Bij deze toelating dient zoveel mogelijk (verschillend) werk meegebracht te worden. Een afspraak kan gemaakt worden via de Studentenadministratie.

Meer informatie

Hoofdcoördinator Voortrajecten
Zanne Zwart

Coördinator Voorbereidend jaar

Nieke Koek

E-mailadres: voortraject@kabk.nl

Spreekuren toelatingen: volgens afspraak.

Spreekuren voor leerlingen en ouders: volgens afspraak.