NL / EN
   


Student Portal

 
   
Overzicht studieprogramma

De studie duurt vier jaar. De afronding van het eerste jaar (propedeuse) geeft recht op de vervolgstudie (hoofdfase). De afronding van de hoofdfase (jaar twee en drie) geeft recht op de eindstudie. De eindstudie omvat de stage, de scriptie en het eindexamenproject: de collectie (eindfase).

Na het eerste semester wordt er gekozen voor de richting Textiel of Mode. De keuze kan ten laatste herzien worden aan het begin van het tweede studiejaar. De keuze voor textielontwerpen of modeontwerpen is bindend voor het tweede, derde en vierde studiejaar. 

Hieronder een invulling van de vakken per studiejaar en –richting.

skirt, trench coat and dress - Year 1 from Textile & Fashion - KABK on Vimeo.

Propedeuse

Textiel & Mode Jaar 1 (semester 1)

 • Textielontwerpen en Modeontwerpen
 • Experimentele vormstudies
 • Tayloring en afwerking
 • Breien
 • Print en Dessin
 • Weven en Textielwarenkennis
 • Modeltekenen
 • Modetekenen
 • Beeldontwikkeling
 • Vlakke vorm en kleurstudie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Research & Discourse

Textiel Jaar 1 (semester 2)

 • Textielontwerpen
 • Textiel en ruimte
 • Breien
 • Print en Dessin
 • Weven en Textielwarenkennis
 • Tayloring en afwerking
 • Modeltekenen
 • Concept & waarneming
 • Beeldontwikkeling
 • Vlakke vorm en kleurstudie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Research & Discourse

Mode Jaar 1 (semester 2)

 • Modeontwerpen
 • Experimentele vormstudies
 • Tayloring en afwerking
 • Breien
 • Print en Dessin
 • Weven en Textielwarenkennis
 • Modeltekenen
 • Modetekenen
 • Beeldontwikkeling
 • Vlakke vorm en kleurstudie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Research & Discourse

  

Hoofdfase

Textiel Jaar 2 (hoofdfase)

 • Textielontwerpen
 • Textiel en ruimte
 • Breien
 • Print en Dessin
 • Weven en Textielwarenkennis
 • Modeltekenen
 • Concept & waarneming
 • Beeldontwikkeling
 • Vlakke vorm en kleurstudie
 • Fotografie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • IST: Individueel Studie Traject

Mode Jaar 2 (hoofdfase)

 • Modeontwerpen
 • Moulage
 • Technisch ontwerpen mode
 • Modeltekenen
 • Modetekenen
 • Technisch Modetekenen
 • Beeldontwikkeling
 • Vlakke vorm en kleurstudie
 • Fotografie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • IST: Individueel Studie Traject

 

Collections Year 2, Fashion Show Royal Academy of Arts the Hague from Textile & Fashion - KABK on Vimeo.

 

 Textiel Jaar 3 (hoofdfase)

 • Textielontwerpen
 • Breien
 • Print en Dessin
 • Weven en Textielwarenkennis
 • Modeltekenen
 • Concept & waarneming
 • Fotografie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • IST: Individueel Studie Traject
 • Entrepreneurship 

Mode Jaar 3 (hoofdfase)

 • Modeontwerpen
 • Moulage
 • Technisch ontwerpen mode
 • Modeltekenen
 • Technisch Modetekenen
 • Fotografie
 • Textiel- en Modebeschouwing
 • Kunstgeschiedenis
 • IST: Individueel Studie Traject
 • Entrepreneurship

 

Collections Year 3 / Fashion Show Royal Academy of Arts from Textile & Fashion - KABK on Vimeo.

 

Eindfase

De eindfase van de studie vormt een directe voorbereiding op het functioneren van de student binnen het beroepsveld na het afstuderen. De stage is hier een duidelijk voorbeeld van. De student is 3 maanden werkzaam in een professionele omgeving. Hier wordt de opgedane kennis in de praktijk ingezet en getoetst. De studenten worden gestimuleerd op zoek te gaan naar een kwalitatief hoogwaardige stage bij voorkeur in het buitenland. 

De eindfase vervolgt met het schrijven van een scriptie en het ontwikkelen van de afstudeercollectie. De scriptie geeft blijk van onderzoekscapaciteiten en dient tevens als onderbouwing voor de afstudeercollectie. Tijdens het ontwikkelen van de afstudeercollectie worden er gecommitteerden vanuit het beroepsveld uitgenodigd, zowel voor textiel als mode. Zij lezen de scriptie, wonen de doorpas en conceptbespreking bij en hun mening vormt een substantieel onderdeel van de eindbeoordeling.

De interactie tussen de gecommitteerden en de student tijdens het ontwerpproces helpt de student het beoogde eindresultaat nog beter af te stemmen op de actuele beroepssituatie. De student meet zijn resultaten aan een externe professionele context.

De eindbeoordeling in de eindfase is eveneens een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het beroepsveld. Het presenteren van de textiel- en modecollecties gebeurt op diverse locaties in de stad (een simulatie van beroepsgerelateerde parcours in Parijs, Milaan, New York). De student zal het totaalbeeld vervolledigen door een eigen omgeving of context te kiezen en/of te creeren en het totaalgebeuren van de presentatie zelf te regisseren.

Door middel van een vooraf in kaart gebracht textiel- en modeparcours kunnen de eindexamencommissieleden de eindexamenkandidaten en hun collecties beoordelen. Dit parcours biedt de eindexamenstudent ook de mogelijkheid om zijn werk zowel aan pers als aan een groot publiek te tonen. Naast het Textiel- en Modeparcours zullen de modecollecties bovendien getoond worden tijdens de Modeshow van de KABK.

 

Textiel Jaar 4 (eindfase)

 • Stage
 • Scriptie
 • Afstudeercollectie

 

Mode Jaar 4 (eindfase)

 • Stage
 • Scriptie
 • Afstudeercollectie

 
   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved