NL / EN
   


Student Portal

 
   
Profiel van de studierichting

Hieronder zetten we het beroepsprofiel uiteen waar de studierichting Textiel en Mode aan de KABK van uitgaat.

Hedendaagse beroepspraktijk: het beroepsprofiel

Textielontwerpers en modeontwerpers zijn van nature geïnteresseerd in het nieuwe en onbekende. Ze hebben dat ‘˜visionaire “ wat we ook bij beeldend kunstenaars zien ‘“ waardoor ze als het ware kunnen voorspellen hoe het tijdsbeeld er zal uitzien en wat een industrie nodig zal hebben. Dit impliceert dat de ontwerper zich bewust is van zijn tijd en de maatschappij en interdisciplinair kan denken en ageren. Dit maakt een flexibele houding noodzakelijk want om in die evolutie overeind te blijven, moet de ontwerper zich kunnen blijven vernieuwen. Het werkveld gaat uit van regels met betrekking tot onderzoek, visualisatie, beeldtaal, uitvoering, presentatie, beroepsmatig verhandelen en potentiële groeimogelijkheden. Om de evolutie, groei en expansie van het eigen werkterrein te garanderen, moeten individuele ontwerpers in staat zijn deze regels te hanteren, te manipuleren en mede te bepalen.

Graduation Collections KABK 2014 from Textile & Fashion - KABK on Vimeo.

Modeontwerper

De modeontwerper beschikt over een brede algemene ontwikkeling, geeft blijk van een maatschappelijke betrokkenheid. Sociologie, antropologie, semiotiek, psychologie en beeldcultuur heeft zijn interesse waardoor hij voldoende artistieke, praktische en theoretische bagage heeft om een eigen visie en een authentiek beeld neer te zetten in de vorm van een collectie.

Textielontwerper

Voor de textielontwerper is het van belang dat hij een persoonlijke visie en een beeld ontwikkelt voor een textiel werk in de ruimte, gekoppeld aan het tijdsbeeld. Bij textiel speelt uiteraard materiaalontwikkeling en -bewerking, vormontwikkeling en -bewerking in relatie tot omgeving een rol. Daarbij kan het gaan om verfraaiing van het interieur, ten behoeve van kleding, van industrie of productontwikkeling of om autonome expressie. De textielontwerper geeft ook antwoorden op vragen die de maatschappij zich stelt en die zich manifesteren op het gebied van techniek, kunst en mode.

Het textielontwerp is bovendien de vertaling van een gevoel ten aanzien van oppervlak en/of de verwezenlijking van vorm ten aanzien van de ruimte.

Profiel van de studierichting

De student wordt opgeleid tot textiel- of modeontwerper. Uniek voor de KABK is dat mode en textiel binnen één studierichting vertegenwoordigd zijn en toch ieder een aparte plek hebben, zodat studenten zowel in de mode als in textiel kunnen afstuderen. Beide studierichtingen werden volledig hervormd vanaf 2003 naar het model van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Doelstelling is de studenten op te leiden tot zelfstandig ontwerper. Studenten worden ertoe aangezet een persoonlijke visie en een eigen signatuur te ontwikkelen, waarbij ze een relevant evenwicht moeten creëren tussen de mode en de textiele aspecten van hun werk, en zo met deze vakgebieden weten om te gaan dat ze elkaar in hun werk wederzijds beïnvloeden. Centraal in de opleiding staat steeds het ontwerpen van een collectie. De opleiding vertrekt niet vanuit één enkelvoudig perspectief, maar studenten worden welbewust geconfronteerd met het verleden, het heden en de toekomst. Vanuit deze perspectieven gedacht worden serieuze analyses van mode en textiel gemaakt. Zo wordt in opdrachten veel aandacht geschonken aan de geschiedenis van het kostuum en de folklore.

De studie is zo opgezet dat de specialisaties textiel en mode vanaf een bepaald moment ieder hun eigen programma hebben, waarin ze uitgaan van de kenmerken van het werkveld.De opleiding in de afdeling Textiel en Mode focust op vernieuwing, experiment, improvisatie, analyse, reflectie en inzicht. Door de grenzen op te zoeken van deze discipline worden de studenten aangemoedigd op zoek te gaan naar vernieuwende vormen, nieuwe kleurcombinaties en het bewerken of ontwikkelen van nieuwe stoffen. Interesse in het onbekende en het nieuwe (kenmerkend voor de mode- en textielontwerper) wordt in deze afdeling gestimuleerd door studenten een divers pakket vakken aan te reiken die deze nieuwsgierigheid aanmoedigt, zoals kunstgeschiedenis, kostuumgeschiedenis, modebeschouwing en beeldontwikkeling. Een belangrijk onderdeel van het curriculum is tevens tekenen. Via tekenen naar model leert de student beschouwen en analyseren, ontwikkelt hij zijn artistieke talenten en kwaliteiten, leert hij ontwerpen en via de tekening communiceren.

Eindkwalificaties Textiel en Mode

De afgestudeerde student voldoet aan de volgende eindkwalificaties:

  • De student kan een innovatief concept ontwikkelen en dit uitwerken tot een eigenzinnig en betekenisvol beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dat op een vernieuwende manier in een context inzetten.
  • De student kan het eigen werk en dat van anderen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en is in staat de uitkomsten hiervan te doordenken ten bate van het eigen werk.
  • De student kan zijn visie en vermogens en zijn werk en werkwijze verder ontwikkelen en verdiepen, op een manier die past bij zijn persoon en gerelateerd is aan zijn discipline.
  • De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden.
  • De student kan zijn werk onderbouwd en inspirerend presenteren en toelichten en er over onderhandelen met zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.
  • De student heeft een visie op de rol en de positie van zijn discipline in de samenleving en kan zijn werk en opvattingen relateren aan die van anderen en aan ontwikkelingen in de culturele en maatschappelijke context.
  • De student kan samenwerkingsverbanden regisseren en er inhoud en kwaliteit aan geven.

Diploma

De studie leidt op tot het behalen van een diploma bachelor of design (BDes) in textielontwerp of modeontwerp. 

Vervolgstudies

Het diploma bachelor of design in textielontwerper of modeontwerper geeft toegang tot vervolgstudies master of design in textielontwerper of modeontwerper. Binnen deze vervolgstudies kunnen accenten liggen op het ontwerpen van textielcollecties voor de mode- en/of interieurindustrie, textiel toegepast in producten, conceptontwerp, productstyling.
   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved