NL / EN
   


Student Portal

 
   
Profiel van de studierichting

Hedendaagse beroepspraktijk: het beroepsprofiel

Textiel- en modeontwerpers ontwikkelen dat speciale talent, dat visionaire, waardoor ze meer dan wie ook de tijdsgeest weten te vangen. Om deze gevoeligheid te cultiveren wordt in de opleiding op KABK veel aandacht geschonken aan reflectie en onderzoek. De tijd waarin we leven is belangrijk, maar ook het verleden, de kunsten, de maatschappelijke context. Een ontwerper is per definitie geboeid door het nieuwe en onbekende maar dat beperkt zich niet enkel tot het eigen domein. Kunst, sociologie, antropologie, semiotiek, psychologie en beeldcultuur heeft zijn interesse waardoor hij voldoende artistieke, praktische en theoretische bagage heeft om een eigen visie en een authentiek beeld neer te zetten in de vorm van een collectie. Uiteraard zal de ontwerper zich ook oriënteren op de textiel- en modewereld, want ten opzichte daarvan zal hij zijn eigen rol en plaats moeten bepalen.

Het domein van textiel en mode is zeer divers en vraagt om een gedisciplineerde aanpak en attitude. Er is de creatie, maar ook visualisatie, environment, uitvoering, presentatie, communicatie, professioneel gedrag. De ontwerper moet in staat zijn om te evolueren en te groeien, moet een visie ontwikkelen die ook inhoudelijk sterk is en het verschil maakt. Of hij nu kiest voor een eigen label of het team van een groot modehuis wil vervoegen, hij moet het métier helemaal beheersen. Het is belangrijk dat de ontwerper zich breed algemeen ontwikkelt zodat hij de maatschappij goed weet aan te voelen waardoor hij een eigen visie op die maatschappij kan ontwikkelen.

Degelijke vakkennis gekoppeld aan zowel relevante creativiteit, innovatie en accuraat experiment staan absoluut centraal in onze opleiding.

Graduation Collections KABK 2014 from Textile & Fashion - KABK on Vimeo.

Modeontwerper

De focus van de opleiding ligt op de noodzakelijke en specifieke vaardigheden van het métier. Naast het belang van het vakmanschap wordt de grootste aandacht besteed aan innovatie, experiment, creativiteit, relevantie. De klemtoon ligt op artistieke authenticiteit. Studenten worden gestimuleerd om hun persoonlijkheid zo grondig mogelijk te ontwikkelen en grenzen te verleggen.

Tenslotte zal alles wat deel uitmaakt van het spectrum van de modeontwerper zoals fotografie, styling, beeldontwikkeling, presentatie, communicatie, ruimte en tijd aan bod komen binnen de opleiding. Mode als totaalbeeld is de ultieme opdracht.

Textielontwerper

Textielontwerp heeft een heel breed spectrum aan professionele mogelijkheden. Die mogelijkheden komen binnen de opleiding aan bod, zodat de student kan uitzoeken welk soort ontwerper hij wil zijn. Het kan gaan om autonoom werk, invullingen voor het interieur, in functie van een modecollectie, voor de industrie of productontwikkeling.

Bij textiel speelt uiteraard de ontwikkeling en bewerking van materiaal een cruciale rol. In de opleiding wordt die kennis gekoppeld aan ultieme creativiteit. De vrijheid om te experimenteren met diverse vakgebieden zullen de studenten gedurende een traject van vier jaar helpen om interessante en niet enkel evidente keuzes te maken, een inhoudelijk sterk signatuur te ontwikkelen en zijn identiteit als textielontwerper te ontdekken.

Profiel van de studierichting

Doelstelling van de opleiding is de studenten op te leiden tot zelfstandige en professionele ontwerpers. De begeleiding van dit indvidueel ontwikkelingsproces gebeurt in een semi-professionele context.

Het unieke aan de opleiding bij KABK is dat mode en textiel samen in één studierichting aangeboden worden. Toch hebben ze elk een aparte aanpak en programma zodat studenten zowel in de mode als in textiel kunnen afstuderen. Dat door dit aanbod een interactie ontstaat tussen mode en textiel die voor een bijzondere wederzijdse creatieve kruisbestuiving zorgt, geeft deze opleiding een heel specifieke identiteit.

In 2003 werd het programma van de afdeling textiel en mode bij KAKB volledig herschreven naar het model van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen waar creativiteit, innovatie en relevantie als belangrijkste kwaliteiten worden gezien. Deze filosofie wordt door de opleiding in den Haag volledig gedeeld en toegepast.

De complexe vakkennis vormt de basis waarmee de toekomstige mode- of textielontwerper mee aan de slag moet om een zo relevant mogelijke collectie of project te realiseren. Centraal in de opleiding staat immers het ontwerpen van een collectie, of het realiseren van een textiel project.

Studenten worden gestimuleerd om een persoonlijke visie en een eigen handschrift te ontwikkelen, waarbij ze een relevant evenwicht moeten zoeken tussen enerzijds de mode en anderzijds de textiele aspecten van hun werk.

Op het einde van een gemeenschappelijk eerste semester wordt in de propedeuse gekozen voor de richting textiel dan wel mode, en krijgen beide richtingen een eigen programma aangeboden. Parallel aan elkaar staat echter ruim en grondig onderzoek centraal. Dit wordt ondersteund door theoretische vakken die de noodzakelijke inhoud moeten voeden. Zo zijn de studievakken kunst/mode/filosofie en de textiel- design en kostuumgeschiedenis een belangrijk onderdeel van het curriculum om dit onderzoek te stimuleren. Vanaf het tweede jaar zal een historisch kostuum of object en in het derde jaar een etnisch kostuum of item als studieopdracht gegeven worden. Dit wordt als een belangrijke oefening gezien in analyse en reflectie. Het zal tevens de inspirerende basis vormen voor het ontstaan van een eigen collectie.

Ander belangrijk vak binnen de opleiding is tekenen. Via tekenen naar model leert de student beschouwen, analyseren en wordt ruimtelijk denken gestimuleerd. Het ontwikkelen van een authentieke beeldtaal is hier het doel. Via modetekenen zal de student zijn artistieke talenten en kwaliteiten als ontwerper ontdekken, leert hij al tekenend ontwerpen en communiceren.

Om al die creativiteit vorm te geven ten slotte zijn de technische vaardigheden essentieel. Atelier technieken worden aangeleerd omdat techniek noodzakelijk is voor het métier van de ontwerper en om innovatieve en experimentele kwaliteitsvolle ontwerpen te realiseren. Voor de textielontwerper vormen weven, printen en breien de drie basistechnieken van het programma. Voor de modeontwerper gaat het om experimentele vormstudie, ‘modelage’, tailoring en afwerking.

Eindkwalificaties Textiel en Mode

De afgestudeerde student voldoet aan de volgende eindkwalificaties:

  • De student kan een innovatief concept ontwikkelen en dit uitwerken tot een eigenzinnig en betekenisvol beeld, product, communicatiemiddel of ruimtelijk ontwerp en dat op een vernieuwende manier in een context inzetten.
  • De student kan het eigen werk en dat van anderen beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en is in staat de uitkomsten hiervan te doordenken ten bate van het eigen werk.
  • De student kan zijn visie en vermogens en zijn werk en werkwijze verder ontwikkelen en verdiepen, op een manier die past bij zijn persoon en gerelateerd is aan zijn discipline.
  • De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden.
  • De student kan zijn werk onderbouwd en inspirerend presenteren en toelichten en er over onderhandelen met zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen.
  • De student heeft een visie op de rol en de positie van zijn discipline in de samenleving en kan zijn werk en opvattingen relateren aan die van anderen en aan ontwikkelingen in de culturele en maatschappelijke context.
  • De student kan samenwerkingsverbanden regisseren en er inhoud en kwaliteit aan geven.

Diploma

De studie leidt op tot het behalen van een diploma Bachelor of Arts (BA) in textielontwerp of modeontwerp. 

Vervolgstudies

Het diploma Bachelor of Arts in textielontwerper of modeontwerper geeft toegang tot vervolgstudies master of design in textielontwerper of modeontwerper. Binnen deze vervolgstudies kunnen voor de modeontwerper accenten liggen op het ontwerpen van collecties, accessoires, specialisaties. Voor textielontwerpers kan de aandacht gaan naar het interieur, de industrie, productontwikkeling en conceptontwerp.
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved