NL / EN
   


Student Portal

 
   
Industrial Design (post hbo)

Graduation project 'BIOMIMICRY: 3D printed soft seat BIOMIMICRY: 3D PRINTED SOFT SEAT (2014)' | Lilian van Daal, PGC Industrial Design 2014

Image: Graduation project 'BIOMIMICRY: 3D printed soft seat BIOMIMICRY: 3D PRINTED SOFT SEAT (2014)' | Lilian van Daal, PGC Industrial Design 2014

De 'Post Graduate Course Industrial Design' (ID) bestaat sinds 1950 en is daarmee de oudste erkende cursus op het gebied van Vormgeving en Industrieel Ontwerpen in Nederland. Prominente persoonlijkheden als Gerrit Rietveld, Frans de La Haye en Renny Ramakers zijn als student of docent verbonden geweest aan deze cursus.

ID is een parttime cursus voor studenten uit een internationaal veld en profileert zich tussen industrial design en vormgeving: de juiste mix tussen concept, vaardigheden, cultuur en industrie.

Profiel van het onderwijs

Docenten en gastdocenten worden uitgenodigd op basis van relevantie voor ontwerpopdrachten en benodigde kennis en kunde. Zij zijn full-time professionals in hun vak. Hierdoor heeft ID een hoog realistisch gehalte. Ook de achtergronden van de verschillende studenten bieden een meerwaarde. 

Locatie en lestijden

De Post Graduate Course Industrial Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag is opgebouwd uit zes afzonderlijke blokken van een half jaar. De student krijgt voor elk blok een deelcertificaat en uiteindelijk het diploma. De lessen worden gegeven in het KABK-gebouw, Prinsessegracht 4. Studenten kunnen buiten de lestijden en gedurende de openstelling van het academiegebouw, de gehele week gebruikmaken van de diverse werkplaatsen.

De lessen vinden plaats op woensdag en donderdag van 16.00 tot 21.45 uur. Voor het werken aan opdrachten moet gerekend worden op een extra tijdsinvestering van circa tien à vijftien uur per week. 

1. Ontwerpvakken 

A. Industry & Culture
De ontwerpopdracht gaat uit van een geïntegreerde behandeling van industrie en cultuur. Centraal staat het combineren van uiteenlopende (ontwerp-)disciplines en vaardigheden: industrieel ontwerpen, vormgeving, toegepaste kunst, werktuigbouwkunde, marketing, vervaardigen van kleine series en massaproducten, consumentenmarkt, retail en business to business.  

B. Real Artist 
In dit ontwerpvak staat de persoonlijkheid van de student in relatie tot het gemaakte werk centraal. De student krijgt een duidelijk beeld van de wereld van galeries, musea, culturele events, instellingen, subsidies, magazines, presentaties en productie in eigen beheer. Ook wordt aandacht besteed aan het bepalen van jouw standpunt als vrije ontwerper in relaties met curatoren, journalisten en opinionmakers. 

C. Cool Industry
De ontwerpopdracht is gesteld binnen de context van de procesmatige kant van industrial design: marketing, corporate identity, technische knowhow, omgang met klanten, offertes en acquisitie. De realiteit van werken in een internationaal veld komt aan de orde. Opdrachtgevers, producenten en consumenten bevinden zich immers vaak buiten Nederland. De student wordt wegwijs gemaakt in de wereld van managing directors, marketeers en researchers. 

2. Presentatievakken

A. Handtekenen 
Handtekenen is een verlengstuk van de beeldende uitdrukkingsvaardigheid van de student. De student leert basisvaardigheden in het handmatig 2D weergeven van ontwerpen met diverse technieken en materialen. Hij werkt individueel aan de gestelde opgave. De lessen worden gegeven in de context van de ontwerpvakken. 

B. Computervaardigheden
Computervaardigheden in de context van de ontwerpvakken zijn een verlengstuk van de beeldende uitdrukkingsvaardigheid van de student. Centraal staan basiskennis en het verbreden van computervaardighedenm in verschillende programma's, extensie programma's en renderingtechnieken. De vaardigheden worden puntsgewijs en helder overgedragen. 

3. Personality, contemplation and culture

A. Personality skills
Ontwerpers dienen niet alleen een goed ontwerp af te leveren, maar dit ook vanuit een persoonlijke overtuiging te kunnen communiceren met allerlei partijen en belanghebbenden. In deze lessen komen zaken als persoonlijkheidsontwikkeling, uitdrukkingsvaardigheden (in woord en geschrift), consultancy skills en onderhandeling- en projectmanagementvaardigheden aan de orde. 

B. Contemplation
De student leert zelf stelling te nemen in de maatschappelijke en theoretische context van de vormgeving en het plaatsen van de eigen ontwerpopvatting daarbinnen. De docent draagt hier helder en doelgericht diverse beschouwingen en meningen over. Discussie en ontwikkelen van een eigen visie zijn kenmerkend voor dit vak. 

C. Culture carriers
De student wordt wegwijs gemaakt in de culturele en commerciële inbedding van de vormgeving. Docent(en) zijn erkende autoriteiten in het culturele, politieke of business veld. Zij maken de studenten vertrouwd met de context en doelstellingen van dergelijke instanties. De studenten kunnen daarbinnen de eigen positie bepalen. Culture Carriers maken de student vertrouwd met de actuele context van de vormgeving. 

Aanmelding

Als je toelating wil doen, vul dan het aanmeldingsformulier op de website in.
Je ontvang dan bericht van de Academie over de precieze toelatingsprocedure.

Inschrijving en kosten

Potentiële kandidaten kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier en een CD-rom met eigen werk. Aan toelating is een beoordelingsgesprek met een toelatingscommissie verbonden. ID wordt geheel bekostigd uit het door studenten te betalen studiegeld. Meer info over studiegeld (exclusief de benodigde materialen). 

Lestijden, inhoud en opzet van het lesprogramma kunnen wijzigen en zijn onder voorbehoud. De Post Graduate Course Industrial Design kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen.

Ben je geïnteresseerd in de Post Graduate Course Industrial Design aan de KABK, neem dan contact op met de coördinator Industrial Design: Jacob de Baan.
   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved