NL / EN
   


Student Portal

 
   
Beeldende Kunst (voltijd en deeltijd)

Graduation project  | Maarten Peerdeman, Fine Arts 2010

Image: Graduation project | Maarten Peerdeman, Fine Arts 2010

De studierichting Beeldende Kunst leidt studenten op tot beeldend kunstenaars, die in een internationale context hun kunstenaarschap zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Binnen het stimulerende klimaat van de KABK leer je met alle aspecten van het kunstenaarschap om te gaan.

Het ontwikkelen van een professionele houding, beheersing van het werkproces en theoretische vorming zijn hierbij onmisbare elementen. Zelfkritiek en bewustzijn van de betekenis van het eigen werk in de context van de artistieke en maatschappelijke wereld, zijn belangrijke voorwaarden voor de studie in het algemeen en de persoonlijke ontwikkeling in het bijzonder.

Propedeusefase en vakstudie

Beeldende Kunst is onder te verdelen in de propedeusefase en de vakstudie. De propedeuse behelst een intensieve en uitgebreide oefening voor de vier disciplines, waarin de vakstudie is opgedeeld: de secties Schilderen, Grafiek, Autonoom en 3D. Deze secties bieden een gespecialiseerd disciplinair klimaat, waarin de grenzen van die disciplines worden opgezocht en overschreden.


Publiek maken van beeldende kunst

Naast de lessen in de ateliers wordt er uitgegaan van een intensief tentoonstellingsprogramma. Binnen en buiten de Academie komen alle aspecten van het publiek maken van Beeldende Kunst aan de orde. Dit gebeurt in samenhang met de ontwikkeling van de student. Ook wordt in de colleges de historische ontwikkeling tot de huidige cultureel-maatschappelijke situatie behandeld. Aangezien Beeldende Kunst niet langer gebonden is aan traditionele technieken, nemen nieuwe media in het KABK-onderwijs een belangrijke plek in.

Voltijd- en deeltijdstudie

Beeldende Kunst wordt zowel als voltijd- en als deeltijdstudie gegeven. De voltijd- en deeltijdstudie duren vier jaar.

Deeltijdstudie

Naast studenten die liever een betaalde baan combineren met een opleiding, richt de deeltijdopleiding zich op mensen die vaak in tweede, of derde instantie gehoor geven aan de wens om hun talent op het gebied van de beeldende kunst via een studie verder te ontwikkelen. Ook bij de deeltijdopleidingen verwachten we veel ambitie en inzet van de studenten om zich uiteindelijk professioneel te manifesteren als kunstenaar.

In de praktijk blijkt een parttimebaan goed te combineren met een deeltijdopleiding. Je moet rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 30 uur per week inclusief de lessen die, op dit moment nog, ’s avonds worden gegeven. Daarnaast is er een interessant excursieprogramma dat aansluit bij het studieprogramma en de actualiteit van de internationale hedendaagse beeldende kunst. Deeltijd studenten kunnen, ook overdag, gebruikmaken van alle faciliteiten die de academie biedt. Studenten die tot het examenjaar zijn toegelaten krijgen de beschikking over een atelierruimte binnen de academie.

Veel deeltijdstudenten hebben vaak een (hogere) opleiding achter de rug. Nederlandse studenten die na 1991 een bachelor diploma hebben behaald worden door de overheid niet meer bekostigd en betalen, i.p.v. het wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld.

Meer informatie over Beeldende Kunst voltijd of deeltijd

Als je belangstelling hebt voor de studie Beeldende Kunst aan de KABK dan kun je jezelf aanmelden via Studielink. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een email waarin de toelatingsprocedure wordt uitgelegd.

Hoofd Beeldende Kunst: Klaus Jung
Coördinator Beeldende Kunst voltijd Martijn Verhoeven
Coördinatoren Beeldende Kunst deeltijd Willem Goedegebuure | Onno Schilstra
Hoofd deeltijdopleiding: Ernst Bergmans
See also...

   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved