NL / EN
       
   
Vacancies

Vanaf februari 2015 heeft de KABK een vacature voor de functie van

Hoofd van de afdeling fotografie (0,6 fte)

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) vormt samen met het Koninklijk Conservatorium de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden ook een PhD-programma.

De KABK is een bron van ontwikkeling en vernieuwing. Wij leiden studenten op tot zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers, die door hun gedrevenheid, inhoudelijke diepgang en experimentele instelling een betekenisvolle inbreng hebben in hun discipline en de maatschappij.

Onderzoek speelt een belangrijke rol in ons curriculum. Alumni van de KABK positioneren zichzelf als onderzoekende kunstenaars en ontwerpers en verhouden zich als zodanig tot hun vakgebied en de maatschappij. Tijdens hun studie worden studenten voortdurend geconfronteerd met hun omgeving. Daartoe halen wij de kunstwereld en het publiek op verschillende manieren in de Academie binnen. Maar wij gaan ook relaties aan met partners buiten het culturele veld. Deze vormen van samenwerking zijn een belangrijke link tussen de Academie en de maatschappij en appelleren aan de ondernemingszin van de studenten.

De KABK bereidt haar studenten voor op een internationale beroepspraktijk. Daarom geven we les in het Engels. We onderhouden contacten met een groot aantal buitenlandse academies. Onze studenten participeren in exchange programma’s en buitenlandse stages en we verwelkomen jaarlijks vele buitenlandse studenten die een periode aan de KABK komen studeren. Met een studentenpopulatie bestaande uit circa 60 nationaliteiten leert iedere student om internationaal en intercultureel te denken.

Uniek aan de fotografieafdeling van de KABK is dat zij zich richt op de vier grote gebieden in de professionele fotografie: Documentair: conceptual documentary photography en photojournalism; en Fictie: fashion/lifestyle photography en photography on commission. Het onderwijs van de afdeling is erop gericht studenten te ontwikkelen tot onafhankelijke fotografen met een herkenbare beeldtaal en een persoonlijke visie, en in staat om in opdracht maar ook onafhankelijk ideeën te ontwikkelen en projecten te initiëren. Hun motivatie, thema’s en ethische standaards zijn daarbij leidraad. Hoofddoel van het programma is om de studenten op te leiden tot de professionals van morgen, die hun eigen beeldtaal koppelen aan een professionele manier van werken op internationaal niveau.

Het hoofd van de afdeling fotografie beschikt over de volgende kwaliteiten:

- Een gedegen visie op de internationale ontwikkelingen in het vakgebied fotografie en dit kunnen vertalen in een vooruitstrevend en onderscheidend onderwijsprogramma

- Een actieve praktijk in het werkveld van de fotografie, bij voorkeur als maker

- Een relevant nationaal en internationaal netwerk in de wereld van de fotografie

- Ervaring in het kunstonderwijs, in het ontwikkelen van een curriculum en het voorbereiden van studenten op de beroepspraktijk

- Aantoonbaar goede didactische vaardigheden

- Steunt de speerpunten in het onderwijs aan de academie: onderzoek, ondernemerschap en internationalisering en heeft een visie op de vertaling hiervan in het onderwijs

- Benadert de twee pijlers in de afdeling (documentaire en fictie) gelijkwaardig

- Beschikt over managementkwaliteiten, is een teambuilder en een enthousiasmerende persoonlijkheid

- Goede beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook beheersing van de Nederlandse taal

Informatie en reactie

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen wij u uit te solliciteren. Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 19 oktober 2014 via werving@kabk.nl.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marieke Schoenmakers, directeur KABK, m.schoenmakers@kabk.nl, tel. 070 3154 724.