NL / EN
   


Student Portal

 
   
Vacancies

Please note: As we expect candidates to be fluent in both English and Dutch, the following text has been composed accordingly

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) Den Haag is een bron van ontwikkeling en vernieuwing. Wij leiden studenten op tot zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers, die door hun gedrevenheid, inhoudelijke diepgang en experimentele instelling een betekenisvolle inbreng hebben in hun discipline en de maatschappij. Samen met het Koninklijk Conservatorium vormt de KABK de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO-bachelor- en masteronderwijs, diverse vooropleidingen en in samenwerking met de Universiteit Leiden ook een PhD-programma.

Onderzoek speelt een belangrijke rol in ons curriculum. Alumni van de KABK positioneren zichzelf als onderzoekende kunstenaars en ontwerpers en verhouden zich als zodanig tot hun vakgebied en de maatschappij. Tijdens hun studie worden studenten voortdurend geconfronteerd met hun omgeving. Daarom halen wij de kunstwereld en het publiek op verschillende manieren in de Academie. Daarnaast gaan we ook relaties aan met partners buiten het culturele veld. Deze vormen van samenwerking creëren belangrijke dwarsverbanden tussen de Academie en de maatschappij en stimuleren de ondernemingszin van de studenten.

De KABK bereidt haar studenten voor op een internationale beroepspraktijk. Daarom geven we hoofdzakelijk les in het Engels. We onderhouden contacten met een groot aantal buitenlandse academies. Onze studenten participeren in exchange programma’s en buitenlandse stages en we verwelkomen jaarlijks vele buitenlandse studenten die een periode aan de KABK komen studeren. Met een studentenpopulatie bestaande uit circa 60 nationaliteiten leert iedere student om internationaal en intercultureel te denken.

De KABK heeft een vacature voor de functie van

Hoofd van de afdeling Interactive/Media/Design (I/M/D) (0,5 fte)

Interactive Media Design ( I/M/D) is a bachelor program that trains students to become designers of interactive concepts and processes. Interactivity at I/M/D is studied both from a technological as well as social-cultural perspective. I/M/D lays down links: between people and methods and between people and products.
Students at I/M/D are taught to think in non-media specific terms, which are later translated into a concept and meta-medial, multi-medial or cross-medial applications. I/M/D works with the continuous exploration of interactivity.

Students work with real cases and commissions, focusing on the international market. To strengthen the student’s expertise and their chances of reaching an international audience the department uses English for all its courses. Since the demand for media designers is constantly growing, I/M/D provides the education necessary for independent, social, conceptual, creative and pan medial-designers.

Students learn to detect cultural, social, technological and economic trends in society and transfer those trends into promising new concepts. During the course of the study one learns how to work with a variety of media techniques necessary to communicate with specialists on a professional level and to apply those techniques to their optimal level. Equally important are the methods enabling the student to keep an overview of the process as well as the setting and realization of goals.

After graduation students will be able to manoeuvre in branched networks at different levels, be seekers of knowledge with the broad perspectives necessary to become independent communication specialists. This will allow graduates to compete for positions at large commercial or non-profit communication agencies internationally. I/M/D is the department for those students who have the ambition to impact society through interactive solutions.

Functie-eisen

Het hoofd van de afdeling I/M/D geeft leiding aan de docenten en coördinator I/M/D. Het hoofd neemt het huidige curriculum als uitgangspunt en zal samen met het team dit curriculum verder ontwikkelen. Daarnaast verzorgt het hoofd een deel van het onderwijs. Het hoofd I/M/D neemt deel aan het Hoofddocentenoverleg (HoDo) en adviseert de directie over de ontwikkeling van (het onderwijs aan) de academie.

Het hoofd van de afdeling I/M/D beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • Een gedegen visie op de internationale ontwikkelingen in het vakgebied en de capaciteit dit te vertalen in een vooruitstrevend en onderscheidend onderwijsprogramma
  • Een actieve praktijk in het werkveld van I/M/D, bij voorkeur als onderzoekende kunstenaar/ontwerper of als onderzoeker die betrokken is in de kunst/ontwerppraktijk
  • Affiniteit met recente ontwikkelingen in de hedendaagse kunst, ontwerp, geesteswetenschappen, technologie en andere werkvelden die gerelateerd zijn aan het brede terrein van I/M/D
  • Een relevant nationaal en internationaal netwerk  
  • Ruime ervaring in het HBO-kunstonderwijs: in het ontwikkelen van een curriculum en het voorbereiden van studenten op de beroepspraktijk. Beschikking over goede didactische vaardigheden  
  • Het ondersteunen van de speerpunten in het onderwijs aan de academie: onderzoek, ondernemerschap en internationalisering en een visie op de vertaling hiervan in het onderwijs
  • Beschikking over organisatorische kwaliteiten, aantoonbare ervaring in leidinggeven en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; we zoeken een teambuilder, een inspirerende en enthousiasmerende persoonlijkheid die flexibel is, speels, benaderbaar, betrokken en communicatief sterk
  • Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal

Informatie en reactie

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen wij u uit te solliciteren. Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 21 oktober 2016 via werving@kabk.nl. Een assessment en/of het concipiëren van een inhoudelijke visie kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Marieke Schoenmakers, directeur KABK, m.schoenmakers@kabk.nl, tel. 070 3154 724.

Dowload the vacancy text (pdf)


To stay informed about future vacancies, we welcome you to follow us on LinkedIn.


Print friendly

Last updated: 2016-09-29


   
      Copyright © 2010-2015 KABK Den Haag
All Rights Reserved