NL / EN
 
       
   
De School voor Jong Talent van de Hogeschool der Kunsten Den Haag ontvangt het predicaat Excellent
Wethouder Ingrid van Engelshoven overhandigde het predicaat op maandagochtend 23 januari

School for Young Talent Past event

Op 23 januari 2017 heeft de School voor Jong Talent (onderdeel van de Hogeschool der Kunsten Den Haag) uit handen van de wethouder Onderwijs Ingrid van Engelshoven, het predicaat Excellente School ontvangen.

Het traject Excellente School  is een initiatief van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van OCW. Met dit predicaat krijgen scholen waardering voor bijzondere kwaliteiten. Hiermee laten zij de schoolomgeving en de rest van Nederland zien waar ze in uitblinken. Excellente scholen inspireren en dagen anderen uit om de lat hoog te leggen.

Leerlingen op de School voor Jong Talent combineren een intensief beroepsvoorbereidend traject op het gebied van muziek, dans of beeldende kunst met het reguliere schoolprogramma. In het schooljaar 2015-2016 stroomde maar liefst 92% van de eindexamenleerlingen door naar het Hoger Kunst Onderwijs en behaalden alle leerlingen hun reguliere schooldiploma. De School voor Jong Talent blinkt uit in individueel maatwerk, flexibiliteit en een zeer betrokken docententeam dat tot het uiterste gaat om zowel het kunstzinnige talent van de leerling te bedienen en te faciliteren, maar er ook voor waakt dat deze leerlingen een diploma behalen.

Enkele opmerkingen uit het  juryrapport:

Het excellentieprofiel van de school is gericht op talentontwikkeling van leerlingen binnen de kunstdomeinen muziek, dans en beeldende kunst), via een ‘holistisch’ georganiseerde aanpak, waarbij gedrevenheid en uitdaging tot excellentie de sleutelbegrippen zijn. Er wordt vanuit intrinsieke motivatie toegewerkt naar een excellent niveau. Men zoekt gezamenlijk een balans tussen de prestatiedruk, de ambitie en de innerlijke gedrevenheid.  Daarmee heeft de schoolleiding met de medewerkers een duidelijke focus en een gezamenlijke visie op het excellentieprofiel.

De school als geheel is in staat om zeer flexibel de logistiek van het vaste programma ondergeschikt te maken aan de nodige stappen van de leerling. De kracht of het specialisme van de leraar wordt over en weer herkend en ingezet.

De ‘mindset’ van alle medewerkers is de sleutel in het profiel. De gerichtheid op de positieve stimulatie tot inspanningen en prestaties, is gekoppeld aan een scherp bewustzijn om de grenzen van hetgeen een leerling aankan, goed in de gaten te houden. Men kijkt steeds naar wat mogelijk is. 
News categories

Events

KABK

Sale of depreciated library books
Tuesday 30 May 10.00 – 16.00 | Central Hall KABK

Textile and Fashion

FASHION SHOW
17 June 2017 | 18.00 and 21.00 | Elektriciteitsfabriek, Den Haag

Fine Arts

KABK contributions in the 22nd issue of Extaze magazine
Thursday 1 June, 20.00 hrs| Houtrustkerk, The Hague

ArtScience (ma)

CASS concert
Monday 29 May, 17.00-21.00 | KABK Auditorium

Academy-wide

STUDIUM GENERALE - Tjepco van Voorst Vader 'The role of law'
Thursday, 1 June 2017 16:00 - 17:30h | Auditorium KABK

Photography

Six KABK photography students present their vision on entrepreneurship
A project in collaboration with Forum - opinieblad van VNO-NCW

KABK

SAVE THE DATE: Graduation Festival
30 June - 6 July 2017

KABK

Applications are OPEN!!
Have you prepared your portfolio?

 
Twitter

YouTube

Live stream